Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    quotacheck - przeszukanie systemu plików w celu określenia wykorzystania dysku oraz
    utworzenia, sprawdzenia i naprawy plików kwot

SKŁADNIA

    quotacheck [ -gubcfinvdMmR ] [ -F nazwa-formatu ] -a | system-plików

OPIS

    quotacheck bada każdy z systemów plików, tworzy tablicę zajętości dysku i porównuje ją z
    tablicą zapisaną w pliku kwot dyskowych systemu plików (krok ten jest pomijany w przypadku
    podania opcji -c). Jeśli stwierdzone zostaną rozbieżności, to aktualizowane są zarówno
    plik kwot, jak i aktualna systemowa kopia nieprawidłowych kwot (to ostatnie ma miejsce
    jedynie podczas sprawdzania aktywnego systemu plików, co nie jest zalecane).  Domyślnym
    zachowaniem jest sprawdzanie jedynie kwot dyskowych użytkowników. quotacheck oczekuje, że
    każdy ze sprawdzanych systemów plików zawiera pliki kwot o nazwach [a]quota.user i
    [a]quota.group, umieszczone w głównym katalogu danego systemu plików. Jeśli plik nie
    istnieje, to quotacheck go utworzy.

    Jeśli plik kwot jest uszkodzony, to quotacheck spróbuje zachować tyle danych, ile będzie
    możliwe. Odzyskiwanie danych może wymagać interwencji użytkownika. Bez dodatkowych opcji,
    quotacheck w takiej sytuacji po prostu zakończy pracę. W trybie interakcyjnym (opcja -i),
    użytkownik jest proszony o poradę. Porady można udzielić z linii poleceń (patrz opcja -n),
    co jest przydatne podczas automatycznego uruchamiania quotacheck (np. ze skryptu) i
    niepowodzenie jest nie do przyjęcia.

    quotacheck powinno być uruchamiane każdorazowo gdy system startuje i montuje niepoprawne
    systemy plików. Najczęściej zdarza się to po awarii systemu.

    Jest wysoce zalecane, aby uruchamiać quotacheck przy wyłączonych dla danego systemu plików
    kwotach. W przeciwnym razie, mogą wystąpić uszkodzenia lub utrata danych w plikach kwot.
    Nie jest również rozsądnym uruchamianie quotacheck na aktywnym systemie plików, gdyż
    aktualne zużycie zasobów może ulec zmianie podczas przeszukiwania. Aby temu zapobiec,
    quotacheck próbuje przełączyć system plików w tryb "tylko do odczytu", zanim rozpocznie
    przeszukiwanie. Po zakończeniu przeszukiwania system plików jest przełączany w tryb "do
    odczytu i zapisu". Można to wyłączyć za pomocą opcji -m. Można również za pomocą opcji -M
    spowodować, aby quotacheck ignorował niepomyślne przełączenie systemu plików w tryb "tylko
    do odczytu".

OPCJE

    -b   Wymuszenie tworzenia przez quotacheck kopii zapasowych pliku kwot przed zapisaniem
       nowych danych.

    -v   Sygnalizowanie przez quotacheck postępu operacji. Normalnie, działa on po cichu.

    -d   Tryb odpluskwiania. Podaje mnóstwo informacji, które mogą posłużyć do wyszukiwania
       błędów w programie. Wynik jest bardzo rozgadany a przeszukiwanie nie powolne.

    -u   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych użytkowników na systemach plików wymienionych w
       /etc/mtab lub podanych w linii poleceń. Jest to zachowanie domyślne.

    -g   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych grup na systemach plików wymienionych w
       /etc/mtab lub podanych w linii poleceń.

    -c   Nie czytanie istniejących plików kwot. Po przostu wykonanie przeszukania i
       zapisanie jego wyników na dyaku. quotacheck pominie również poszukiwanie starych
       plików kwot, gdy ich nie znajdzie.

    -f   Wymuszenie sprawdzania systemu plików przy włączonych kwotach. Jest to niezalecane,
       gdyż utworzone pliki kwot mogą być nieaktualne.

    -M   Opcja ta wymusza sprawdzanie systemu plików w trybie "do odczytu i zapisu", gdy
       przełączenie w tryb "tylko do odczytu" się nie powiedzie. Należy to robić, gdy ma
       się pewność, że żaden proces nie zapisuje na przeszukiwanym systemie plików.

    -m   Ominięcie próby przełączenia systemu plików w tryb "tylko do odczytu". Patrz
       komentarz do opcji -M.

    -i   Tryb interakcyjny. Domyślnie, quotacheck kończy pracę po wykryciu błędu. W trybie
       interakcyjnym użytkownik jest pytany o decyzję. Zobacz opcję -n.

    -n   Jeśli plik kwot jest uszkodzony, mogą pojawić się podwójne wpisy dla poszczególnych
       identyfikatorów użytkowników lub grup. Normalnie, w takiej sytuacji quotacheck
       kończy pracę lub pytz użytkownika o decyzję. Przy włączonej tej opcji, używany jest
       zawsze pierwszy wpis (działa ona również w trybie interakcyjnym).

    -F nazwa-formatu
       Sprawdzanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja
       formatu). Jest to zalecane, gdyż detekcja może nie działać poprawnie w przypadku
       uszkodzonych plików kwot. Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold (wersja 1
       kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs (kwoty na systemie plików
       XFS)

    -a   Sprawdzanie wszystkich zamontowanych, różnych od NFS systemów plików wymienionych w
       /etc/mtab

    -R   Używane w połączeniu z opcją -a powoduje sprawdzenie kwot na wszystkich systemach
       plików, oprócz głównego.

UWAGA

    quotacheck  powinno  być  uruchamiane  tylko  przez  superużytkownika.  Użytkownicy
    nieuprzywilejowani przypuszczalnie nie mają praw do odczytu wszystkich katalogów danego
    systemu plików.

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), quotactl(2), fstab(5), quotaon(8), repquota(8), convertquota(8), setquota(8),
    edquota(8), fsck(8), efsck(8), e2fsck(8), xfsck(8)

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
           pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot,
           systemy plików inne niż XFS)
    quota.user i quota.group
           pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot,
           systemy plików inne niż XFS)
    /etc/mtab   nazwy i lokalizacja zamontowanych systemów plików

AUTOR

    Jan Kara <jack@suse.cz>
    W oparciu o starą wersję quotacheck autorstwa:
    Edvarda Tuindera <ed@elm.net>
    Marco van Wieringena <mvw@planets.elm.net>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     20 lipca 2001               quotacheck(8)