Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    quotacheck  -  przeszukanie  systemu  plików  w  celu określenia
    wykorzystania dysku oraz utworzenia, sprawdzenia i naprawy plików kwot

SKŁADNIA

    quotacheck [ -gubcfinvdMmR ] [ -F nazwa-formatu ] -a | system-plikw

OPIS

    quotacheck bada każdy z systemów plików, tworzy tablicę zajętości dysku
    i porównuje ją z tablicą zapisaną w pliku kwot dyskowych systemu plików
    (krok ten jest pomijany w przypadku podania opcji -c).  Jeśli
    stwierdzone zostaną rozbieżności, to aktualizowane są zarówno plik
    kwot, jak i aktualna systemowa kopia nieprawidłowych kwot (to ostatnie
    ma miejsce jedynie podczas sprawdzania aktywnego systemu plików, co nie
    jest zalecane). Domyślnym zachowaniem jest sprawdzanie jedynie kwot
    dyskowych użytkowników. quotacheck oczekuje, że każdy ze sprawdzanych
    systemów plików zawiera pliki kwot o  nazwach  [a]quota.user  i
    [a]quota.group, umieszczone w głównym katalogu danego systemu plików.
    Jeśli plik nie istnieje, to quotacheck go utworzy.

    Jeśli plik kwot jest uszkodzony, to quotacheck spróbuje zachować tyle
    danych,  ile  będzie  możliwe.  Odzyskiwanie danych może wymagać
    interwencji użytkownika. Bez dodatkowych opcji, quotacheck w takiej
    sytuacji po prostu zakończy pracę. W trybie interakcyjnym (opcja -i),
    użytkownik jest proszony o poradę. Porady można udzielić z linii
    poleceń (patrz opcja -n), co jest przydatne podczas automatycznego
    uruchamiania quotacheck (np. ze skryptu) i niepowodzenie jest nie do
    przyjęcia.

    quotacheck powinno być uruchamiane każdorazowo gdy system startuje i
    montuje niepoprawne systemy plików. Najczęściej zdarza się to po awarii
    systemu.

    Jest wysoce zalecane, aby uruchamiać quotacheck przy wyłączonych dla
    danego systemu plików kwotach. W przeciwnym razie, mogą wystąpić
    uszkodzenia lub utrata danych w plikach kwot. Nie jest również
    rozsądnym uruchamianie quotacheck na aktywnym systemie plików, gdyż
    aktualne zużycie zasobów może ulec zmianie podczas przeszukiwania. Aby
    temu zapobiec, quotacheck próbuje przełączyć system plików w tryb
    "tylko do odczytu", zanim rozpocznie przeszukiwanie. Po zakończeniu
    przeszukiwania system plików jest przełączany w tryb "do odczytu i
    zapisu". Można to wyłączyć za pomocą opcji -m. Można również za pomocą
    opcji -M spowodować, aby quotacheck ignorował niepomyślne przełączenie
    systemu plików w tryb "tylko do odczytu".

OPCJE

    -b   Wymuszenie tworzenia przez quotacheck kopii zapasowych pliku
       kwot przed zapisaniem nowych danych.

    -v   Sygnalizowanie przez quotacheck postępu operacji. Normalnie,
       działa on po cichu.

    -d   Tryb  odpluskwiania. Podaje mnóstwo informacji, które mogą
       posłużyć do wyszukiwania błędów w programie. Wynik jest bardzo
       rozgadany a przeszukiwanie nie powolne.

    -u   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych użytkowników na systemach
       plików wymienionych w /etc/mtab lub podanych w linii poleceń.
       Jest to zachowanie domyślne.

    -g   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych grup na systemach plików
       wymienionych w /etc/mtab lub podanych w linii poleceń.

    -c   Nie czytanie istniejących plików kwot. Po przostu wykonanie
       przeszukania i zapisanie jego wyników na dyaku. quotacheck
       pominie również poszukiwanie starych plików kwot, gdy ich nie
       znajdzie.

    -f   Wymuszenie sprawdzania systemu plików przy włączonych kwotach.
       Jest to niezalecane, gdyż utworzone pliki kwot mogą  być
       nieaktualne.

    -M   Opcja ta wymusza sprawdzanie systemu plików w trybie "do odczytu
       i zapisu", gdy przełączenie w tryb "tylko do odczytu" się nie
       powiedzie. Należy to robić, gdy ma się pewność, że żaden proces
       nie zapisuje na przeszukiwanym systemie plików.

    -m   Ominięcie próby przełączenia systemu plików w tryb "tylko do
       odczytu". Patrz komentarz do opcji -M.

    -i   Tryb  interakcyjny.  Domyślnie, quotacheck kończy pracę po
       wykryciu błędu. W trybie interakcyjnym użytkownik jest pytany o
       decyzję. Zobacz opcję -n.

    -n   Jeśli plik kwot jest uszkodzony, mogą pojawić się podwójne wpisy
       dla poszczególnych identyfikatorów użytkowników  lub  grup.
       Normalnie, w takiej sytuacji quotacheck kończy pracę lub pytz
       użytkownika o decyzję. Przy włączonej tej opcji, używany jest
       zawsze  pierwszy  wpis  (działa  ona  również  w  trybie
       interakcyjnym).

    -F nazwa-formatu
       Sprawdzanie kwot według podanego formatu (tzn.  nie  jest
       wykonywana  autodetekcja  formatu). Jest to zalecane, gdyż
       detekcja może nie działać poprawnie  w przypadku uszkodzonych
       plików kwot. Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold
       (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs
       (kwoty na systemie plików XFS)

    -a   Sprawdzanie wszystkich zamontowanych, różnych od NFS systemów
       plików wymienionych w /etc/mtab

    -R   Używane w połączeniu z opcją -a powoduje sprawdzenie kwot na
       wszystkich systemach plików, oprócz głównego.

UWAGA

    quotacheck  powinno być uruchamiane tylko przez superużytkownika.
    Użytkownicy nieuprzywilejowani przypuszczalnie nie mają praw do odczytu
    wszystkich katalogów danego systemu plików.

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1),   quotactl(2),   fstab(5),  quotaon(8),  repquota(8),
    convertquota(8), setquota(8), edquota(8), fsck(8), efsck(8), e2fsck(8),
    xfsck(8)

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
           pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików
           (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    quota.user i quota.group
           pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików
           (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    /etc/mtab   nazwy i lokalizacja zamontowanych systemów plików

AUTOR

    Jan Kara <jack@suse.cz>
    W oparciu o starą wersję quotacheck autorstwa:
    Edvarda Tuindera <ed@elm.net>
    Marco van Wieringena <mvw@planets.elm.net>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 20 lipca 2001          quotacheck(8)