Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych
    systemu plików

SKŁADNIA

    /usr/sbin/quotaon [ -vugfp ] system-plikw...
    /usr/sbin/quotaon [ -avugfp ]

    /usr/sbin/quotaoff [ -vugp ] systemplikw...
    /usr/sbin/quotaoff [ -avugp ]

OPIS

  quotaon
    quotaon wskazuje systemowi, że na podanych systemach plików należy
    włączyć mechanizm kwot dyskowych. W katalogu głównym danego systemu
    plików muszą znajdować się pliki definiujące udziały, noszące nazwy
    aquota.user (dla wersji 2 kwot użytkowników), quota.user (dla wersji 1
    kwot użytkowników), aquota.group (dla wersji 2 kwot  grup)  lub
    quota.group (dla wersji 1 kwot grup).

    Specyficznym  przypadkiem  jest syetem plików XFS - traktuje on
    informacje o kwotach jako metadane systemu plików i korzysta z
    dziennika aby zagwarantować wyższy poziom ich spójności. System kwot
    dyskowych XFS zawiera dwa składniki: zliczanie i wymuszanie ograniczeń.
    System plików XFS wymaga, aby zliczanie kwot było włączane podczas
    montowania, nie dotyczy to jedynie głównego systemu plików. Włączanie i
    wyłączanie wymuszania ograniczeń jest możliwe w każdym systemie plików
    XFS, w którym jest aktualnie włączone zliczanie. Domyślnym zachowaniem
    jest włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń.

    Implementacja kwot w XFS nie przechowuje informacji o nich w widocznych
    plikach, lecz przechowuje te informacje wewnętrznie.

  quotaoff
    quotaoff wskazuje systemowi, że podane systemy plików powinny mieć
    wyłączone wszystkie mechanizmy kwot dyskowych.

OPCJE

  quotaon
    -a   Włączenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich automatycznie
       montowanych (bez opcji noauto) systemach plików z /etc/fstab
       oprócz NFS. Opcja ta służy zazwyczaj do włączania kwot podczas
       startu systemu.

    -v   Wyświetlanie komunikatu dla każdego z systemów plików, dla
       których włączane są kwoty.

    -u   Operowanie na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -g   Operowanie na kwotach dyskowych grup.

    -p   Jedynie wypisywanie stanu kwot (tzn. czy są one włączone, czy
       wyłączone) zamiast ich włączania.

    -f   Spowodowanie takiego zachowania quotaon jak podczas wywoływania
       go jako quotaoff.

  quotaoff
    -a   Wymuszenie wyłączenia mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich
       systemach plików wymienionych w /etc/fstab.

    -v   Wyświetlanie komunikatu dla każdego z systemów plików, dla
       którego wyłączane są kwoty.

    -u   Operowanie na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -g   Operowanie na kwotach dyskowych grup.

    -p   Jedynie wypisywanie stanu kwot (tzn. czy są one włączone, czy
       wyłączone) zamiast ich wyłączania.

    -x delete
       Zwolnienie przestrzeni używanej do przechowywania informacji o
       kwotach  (obsługiwane  wewnętrznie)  w  XFS.  Ta opcja ma
       zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla
       pozostałych rodzajów systemów plików.  Może być zastosowana
       wyłącznie do systemu plików, dla którego uprzednio wyłączono
       kwoty.

    -x enforce
       Wyłączenie  wymuszania  ograniczeń dla systemów plików XFS
       (przeprowadzanie jedynie zliczania). Ta opcja ma zastosowanie
       jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych
       rodzajów systemów plików.

PRZYKŁADY DLA XFS

    Włączanie kwot dla inego niż główny systemu plików XFS
    Włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń odbywa się za
    pomocą mount(8) lub opcji dotyczących kwot w /etc/fstab. Nie można
    stosować w tym celu programu narzędziowego quotaon.

    Włączanie kwot dla głównego systemu plików XFS
    Odbywa się za pomocą quotaon -v / oraz reboot(8).  Ta procedura
    powoduje włączenie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń.

    Wyłączanie wymuszania ograniczeń kwot w dowolnym systemie plików XFS
    Należy się upewnić za pomocą repquota -s, że włączone są zarówno
    zliczanie kwot, jak i wymuszanie ograniczeń. Do wyłączenia wymuszania
    ograniczeń należy wówczas użyć quotaoff -vo.  Można to zrobić na
    zamontowanym systemie plików.

    Włączanie wymuszania ograniczeń kwot w dowolnym systemie plików XFS
    Należy się upewnić za pomocą repquota -s, że włączone jest zliczanie
    kwot, a następnie wydać polecenie quotaon -v. Można to zrobić na
    zamontowanym systemie plików.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    /etc/fstab     domyślne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE

    quotactl(2), fstab(5), repquota(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.