Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rdev - zapytaj o/ustaw urządzenie obrazu korzenia, urządzenie wymiany,
    wielkość dysku RAM lub tryb video

SKŁADNIA

    rdev [-rsvh] [-o offset] [image [warto [offset]]]
    rdev [-o offset] [image [root_device [offset]]]
    swapdev [-o offset] [image [swap_device [offset]]]
    ramsize [-o offset] [image [size [offset]]]
    vidmode [-o offset] [image [mode [offset]]]
    rootflags [-o offset] [image [flagi [offset]]]

OPIS

    Wywołane bez argumentów rdev wyświetla wiersz z /etc/mtab dla bieżącego
    głównego systemu plików (root file system). Bez argumentów swapdev,
    ramsize, vidmode i rootflags wyświetlają informację o sposobie użycia.

    W startowym obrazie (bootable image) jądra Linuksa istnieje kilka par
    bajtów określających urządzenie główne (root device), tryb video,
    rozmiar dysku RAM i urządzenie wymiany (swap). Powyższe pary bajtów
    domyślnie rozpoczynają się od offsetu 504 (dziesiętnie) w obrazie
    jądra:

        498 flagi korzenia (root flags)
       (500 i 502 zarezerwowane)
        504 Rozmiar dysku RAM
        506 Tryb VGA
        508 Urządzenie główne (root device)
       (510 sygnatura startowa: boot signature)

    rdev zmieni te wartości.

    Typowymi wartościami parametru image, określającego obraz startowego
    jądra Linuksa, są

       /vmlinux
       /vmlinux.test
       /vmunix
       /vmunix.test
       /dev/fd0
       /dev/fd1

    Przy  użyciu poleceń rdev lub swapdev parametry root_device lub
    swap_device mają poniższe wartości:

       /dev/hda[1-8]
       /dev/hdb[1-8]
       /dev/sda[1-8]
       /dev/sdb[1-8]

    Dla polecenia ramsize parametr size określa rozmiar dysku RAM w
    kilobajtach.

    Dla polecenia rootflags parametr flagi zawiera dodatkowe informacje
    używane podczas montowania głównego systemu plików (korzenia). Obecnie
    jedynym skutkiem tych flag jest wymuszenie na jądrze montowania
    głównego systemu plików w trybie tylko-do-odczytu jeśli flagi są
    niezerowe.

    Dla polecenia vidmode parametr mode określa tryb karty video:

       -3 = pytaj (prompt)
       -2 = Rozszerzona VGA (extended VGA)
       -1 = Zwykła VGA
        0 = tak jakby naciśnięto "0" przy pytaniu
        1 = tak jakby naciśnięto "1" przy pytaniu
        2 = tak jakby naciśnięto "2" przy pytaniu
        n = tak jakby naciśnięto "n" przy pytaniu

    Jeśli dana warto nie jest określona, to sprawdzony zostanie obraz
    image by określić bieżące ustawienia.

OPCJE

    -s   Powoduje, że rdev działa jak swapdev.

    -r   Powoduje, że rdev działa jak ramsize.

    -R   Powoduje, że rdev działa jak rootflags.

    -v   Powoduje, że rdev działa jak vidmode.

    -h   Zapewnia pomoc.

BŁĘDY

    Z powodów historycznych istnieją dwa sposoby podawania alternatywnych
    wartości dla offsetu.

    Interfejs użytkownika jest niewygodny, nieintuicyjny i raczej powinien
    zostać napisany ponownie od zera, umożliwiając  na  zmianę  lub
    sprawdzenie wielu parametrów obrazu jądra przy pomocy pojedynczego
    polecenia.

    Jeżeli stosowane jest LILO, to rdev nie jest już potrzebne do
    ustawiania głównego urządzenia (root device) czy trybu VGA, gdyż te
    parametry, które zmienia rdev mogą być ustawiane podczas wyświetlania
    zachęty LILO przy starcie. Jednak rdev nadal potrzebne jest obecnie do
    ustawiania rozmiaru dysku RAM. Zachęca się użytkowników do przeczytania
    dokumentacji  LILO,  gdzie  można  znaleźć  więcej informacji, i
    posługiwania się LILO przy starcie systemu.

AUTORZY

    Pierwotnie napisane przez Wernera Almesbergera (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)
    Zmodyfikowane przez Petera MacDonalda (pmacdona@sanjuan.UVic.CA)
    Obsługa rootflags dodana przez Stephena Tweedie (sct@dcs.ed.ac.uk)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.