Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

    /usr/sbin/repquota [ -vsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-plików...

    /usr/sbin/repquota [ -avtsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

    repquota wypisuje raport z podsumowaniem zużycia miejsca na dysku i kwoty dyskowe dla
    zadanych systemów plików. Dla każdego użytkownika wypisywana jest aktualna liczba plików i
    ilość miejsca (w kilobajtach), jak również ewentualne kwoty utworzone przy pomocy
    edquota(8).

OPCJE

    -a   Pokazanie raportu ze wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/mtab jako do
       odczytu i zapisu (read-write), oraz kwoty na nich.

    -v   Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów. Bardziej "gadatliwy"
       sposób wypisywania informacji z pliku kwot.

    -t   Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik jest bardziej
       czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.

    -n   Nie zamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy. Może to znacznie
       przyspieszyć wypisywanie informacji.

    -s   Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń w jednostkach
       bardziej odpowiednich niż domyślne.

    -F nazwa-formatu
       Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja
       formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0
       (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)

    -g   Pokazanie kwot grup.

    -u   Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

    Tylko superużytkownik może przeglądać nie swoje kwoty.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików
              (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików
              (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    /etc/mtab      domyślne systemy plików
    /etc/passwd     domyślny zbiór użytkowników
    /etc/group     domyślny zbiór grup

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.