Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plikow

SK/LADNIA

    /usr/sbin/repquota [ -vsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-
    plik'ow...

    /usr/sbin/repquota [ -avtsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

    repquota wypisuje raport z podsumowaniem zuycia miejsca na dysku i
    kwoty dyskowe dla zadanych systemow plikow. Dla kadego uytkownika
    wypisywana jest aktualna liczba plikow i ilo miejsca (w kilobajtach),
    jak rownie ewentualne kwoty utworzone przy pomocy edquota(8).

OPCJE

    -a   Pokazanie raportu ze wszystkich systemow plikow wymienionych w
       /etc/mtab jako do odczytu i zapisu (read-write), oraz kwoty na
       nich.

    -v   Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeli nie ma zuycia zasobow.
       Bardziej "gadatliwy" sposob wypisywania informacji z pliku kwot.

    -t   Skracanie nazw uytkownikow i grup dluszych ni 9 znakow. Wynik
       jest bardziej czytelny ni normalny, gdy takie nazwy wystpuj.

    -n   Nie zamienianie identyfikatorow uytkownikow i grup na nazwy. Moe
       to znacznie przyspieszy wypisywanie informacji.

    -s   Proba podawania zuytego miejsca, zuytych i-wzlow i ogranicze w
       jednostkach bardziej odpowiednich ni domylne.

    -F nazwa-formatu
       Podawanie kwot wedlug podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone s nastpujce nazwy formatow:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plikow XFS)

    -g   Pokazanie kwot grup.

    -u   Pokazanie kwot uytkownikow. Jest to zachowanie domylne.

    Tylko superuytkownik moe przeglda nie swoje kwoty.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 2 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 1 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    /etc/mtab      domylne systemy plikow
    /etc/passwd     domylny zbior uytkownikow
    /etc/group     domylny zbior grup

ZOBACZ TAKE

    quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.