Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

    /usr/sbin/repquota [ -vsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-
    plikw...

    /usr/sbin/repquota [ -avtsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

    repquota wypisuje raport z podsumowaniem zużycia miejsca na dysku i
    kwoty dyskowe dla zadanych systemów plików. Dla każdego użytkownika
    wypisywana jest aktualna liczba plików i ilość miejsca (w kilobajtach),
    jak również ewentualne kwoty utworzone przy pomocy edquota(8).

OPCJE

    -a   Pokazanie raportu ze wszystkich systemów plików wymienionych w
       /etc/mtab jako do odczytu i zapisu (read-write), oraz kwoty na
       nich.

    -v   Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów.
       Bardziej "gadatliwy" sposób wypisywania informacji z pliku kwot.

    -t   Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik
       jest bardziej czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.

    -n   Nie zamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy.
       Może to znacznie przyspieszyć wypisywanie informacji.

    -s   Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń
       w jednostkach bardziej odpowiednich niż domyślne.

    -F nazwa-formatu
       Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)

    -g   Pokazanie kwot grup.

    -u   Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

    Tylko superużytkownik może przeglądać nie swoje kwoty.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    /etc/mtab      domyślne systemy plików
    /etc/passwd     domyślny zbiór użytkowników
    /etc/group     domyślny zbiór grup

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.