Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rmmod - usuwa załadowany moduł

SKŁADNIA

    rmmod [ -aehrsvV ] moduł ...

OPIS

    rmmod usuwa załadowany moduł z działającego jądra systemu.

    rmmod próbuje usunąć zbiór modułów z jądra, pod warunkiem, że nie są
    one używane i nie odwołują się do nich inne moduły.

    Jeśli w lini poleceń podano więcej niż jeden moduł, wymienione moduły
    będą usunięte w podanej kolejności. Pozwala to na usuwanie modułów
    powiązanych.

    W razie podania opcji '-r' podjeta zostanie próba rekurencyjnego
    usunięcia modułów. Oznacza to, że jeśli w linii poleceń podany zostanie
    moduł znajdujący się na wierzchołku stosu, to zostaną również usunięte
    wszystkie moduły, z których korzysta dany moduł, o ile to będzie
    możliwe.

  OPCJE
    -a --all
       Wykonuje autoczyszcenie: zaznacza nieużywane moduły jako "do
       usunięcia"  i usuwa już zaznaczone moduły. Moduły zostają
       usunięte, jeśli nie zostały użyte od  czasu  poprzedniego
       autoczyszczenia. Te dwa przebiegi zapobiegają usunięciu modułów
       chwilowo nieużywanych.

    -e --persist
       Zachowuje trwałe dane dla wymienionych modułów bez usuwania
       jakichkolwiek.  Jeśli nie podano nazwy żadnego modułu, to dane
       są zachowywane dla wszystkich modułów zawierających trwałe dane.
       Są one zachowywane jedynie, gdy zarówno jądro, jak i modutils
       obsługują trwałe dane a /proc/ksyms zawiera wpis
       __insmod_nazwamoduu_Pnazwa_przechowalni

    -h --help
       Wypisuje tekst pomocy.

    -r --stacks
       Usuwa stos modułów.

    -s --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog(3) zamiast na terminal.

    -v --verbose
       Włącza wyświetlanie dużej ilości informacji.

    -V --version
       Wypisuje wersję modutils.

TRWAŁE DANE

    Jeśli moduł zawiera trwałe dane (zobacz insmod(8) i modules.conf(5)),
    to usunięcie modułu zawsze powoduje zapisanie tych danych do pliku o
    nazwie podanej w symbolu __insmod _P. Trwałe dane można również
    zachować w dowolnej chwili poprzez rmmod -e. Nie spowoduje to usunięcia
    żadnego modułu.

    Gdy trwałe dane są zapisywane do pliku, są one poprzedzone wygenerowaną
    linią komentarza,
    #% wersja_kernela czas
    Wygenerowane  linie  komentarza zaczynają się od '#%', wszystkie
    wygenerowane komentarze są usuwane z  istniejącego  pliku,  inne
    komentarze są zachowane. Wartości zachowywanych danych są zapisywane
    do pliku z zachowaniem istniejącej kolejności komentarzy i przypisań.
    Nowe wartości są dopisywane na końcu pliku. Jeśli plik zawiera
    wartości, które nie istnieją w module, to te wartości  zostaną
    zachowane,  ale  będą  poprzedzone  wygenerowanym  komentarzem
    ostrzegającym, że nie były używane.  Ostatnia  operacja  pozwala
    użytkownikowi na przełaczanie pomiędzy kernelami bez utraty trwałych
    danych i bez otrzymywania komunikatów o błędach.

    Uwaga: Wspierane są jedynie komentarze, dla których '#' jest pierwszym
    różnym od spacji znakiem linii. Wszystkie niepuste linie, które nie
    zaczynają sie od '#' stanowią opcje modułu, po jednej w linii. Z linii
    opcji usuwane są początkowe spacje, reszta linii jest przekazywana do
    programu insmod jako opcja, łącznie z wszelkimi znakami na końcu linii.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modprobe(8)

HISTORIA

    Wsparcie dla modułów zostało zapoczątkowane przez Anonima
    Pierwsza wersja  Linuksowa  przygotowana  przez  Basa  Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Aktualizowna do 2.2.2 przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowna do modutils 2.3.20 przez Keitha Owensa <kaos@ocs.com.au>
    Trwałe dane dla modułów 2.3.22 przez Keitha Owensa <kaos@ocs.com.au>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.