Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpm2cpio - konwersja pakietu RPM na archiwum cpio

SKŁADNIA

    rpm2cpio [ nazwa_pliku ]

OPIS

    rpm2cpio konwertuje podany, jako jedyny argument, plik .rpm do postaci
    archiwum cpio na standardowym wyjściu. Jeśli podano argument '-', to
    strumień rpm czytany jest ze standardowego wejścia.

    rpm2cpio rpm-1.1-1.i386.rpm
    rpm2cpio < glint-1.0-1.i386.rpm
    rpm2cpio glint-1.0-1.i386.rpm | cpio -dium

ZOBACZ TAKŻE

    rpm(8)

AUTOR

    Erik Troan <ewt@redhat.com>