Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmdeps - Generowanie zależności pakietów RPM

SKŁADNIA

    rpmdeps {-P|--provides} {-R|--requires} PLIK ...

OPIS

    rpmdeps generuje zależności pakietu dla zbioru argumentów PLIKOWYCH.
    Każdy argument PLIKOWY jest przeszukiwany pod kątem Elf32/Elf64,
    interpretera skryptów lub zależności dla skryptu, a zależności są
    wypisywane na standardowe wyjście.

ZOBACZ TAKŻE

    rpm(8),

    rpmbuild(8),

AUTORZY

    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>