Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmgraph - Wyświetlanie grafu zależności pakietu RPM

SKŁADNIA

    rpmgraph PLIK_PAKIETU ...

OPIS

    rpmgraph  używa  argumentów  PLIK_PAKIETU  do wygenerowania grafu
    zależności pakietów. Każdy argument PLIK_PAKIETU jest czytany  i
    dodawany do zbioru transakcji rpm-a. Elementy zbioru transakcji są
    częściowo porządkowane przy użyciu sortowania topologicznego. Następnie
    częściowo uporządkowane elementy są wypisywane na standardowe wyjście.

    Wierzchołki w grafie zależności to nazwy pakietów, krawędzie w grafie
    skierowanym wskazują na rodzica każdego wierzchołka. Rodzic jest
    zdefiniowany jako ostatni poprzednik pakietu w częściowym porządku przy
    użyciu gdzie zależności pakietu jako relacji. Oznacza to, że rodzic
    danego pakietu jest ostatnią zależnością pakietu.

    Wyjście  jest  w formacie grafu skierowanego dot(1) i może być
    wyświetlone lub wydrukowane przy użyciu edytora grafów dotty z pakietu
    graphviz.  Nie ma opcji specyficznych dla programu rpmgraph, tylko
    wspólne opcje rpm-a. Aktualnie zaimplementowane opcje można zobaczyć w
    komunikacie o składni komendy rpmgraph.

ZOBACZ TAKŻE

    dot(1),

    dotty(1),

    http://www.graphviz.org/ <URL:http://www.graphviz.org/>

AUTORZY

    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>