Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmgraph - Wywietlanie grafu zalenoci pakietu RPM

SK/LADNIA

    rpmgraph PLIK_PAKIETU ...

OPIS

    rpmgraph uywa argumentow PLIK_PAKIETU do wygenerowania grafu zalenoci
    pakietow. Kady argument PLIK_PAKIETU jest czytany i dodawany do zbioru
    transakcji rpm-a. Elementy zbioru transakcji s czciowo porzdkowane przy
    uyciu sortowania topologicznego. Nastpnie czciowo uporzdkowane elementy
    s wypisywane na standardowe wyjcie.

    Wierzcholki w grafie zalenoci to nazwy pakietow, krawdzie w grafie
    skierowanym wskazuj na rodzica kadego wierzcholka.  Rodzic  jest
    zdefiniowany jako ostatni poprzednik pakietu w czciowym porzdku przy
    uyciu gdzie zalenoci pakietu jako relacji. Oznacza to, e rodzic danego
    pakietu jest ostatni zalenoci pakietu.

    Wyjcie jest w formacie grafu skierowanego dot(1) i moe by wywietlone
    lub wydrukowane przy uyciu edytora grafow dotty z pakietu graphviz.
    Nie ma opcji specyficznych dla programu rpmgraph, tylko wspolne opcje
    rpm-a. Aktualnie zaimplementowane opcje mona zobaczy w komunikacie o
    skladni komendy rpmgraph.

ZOBACZ TAKE

    dot(1),

    dotty(1),

    http://www.graphviz.org/ <URL:http://www.graphviz.org/>

AUTORZY

    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>