Provided by: rpm-i18n_4.9.1.1-1build1_all bug

NAZWA

    rpmgraph - Wyświetlanie grafu zależności pakietu RPM

SKŁADNIA

    rpmgraph PLIK_PAKIETU ...

OPIS

    rpmgraph używa argumentów PLIK_PAKIETU do wygenerowania grafu zależności pakietów. Każdy
    argument PLIK_PAKIETU jest czytany i dodawany do zbioru transakcji rpm-a. Elementy zbioru
    transakcji są częściowo porządkowane przy użyciu sortowania topologicznego. Następnie
    częściowo uporządkowane elementy są wypisywane na standardowe wyjście.

    Wierzchołki w grafie zależności to nazwy pakietów, krawędzie w grafie skierowanym wskazują
    na rodzica każdego wierzchołka. Rodzic jest zdefiniowany jako ostatni poprzednik pakietu w
    częściowym porządku przy użyciu gdzie zależności pakietu jako relacji. Oznacza to, że
    rodzic danego pakietu jest ostatnią zależnością pakietu.

    Wyjście jest w formacie grafu skierowanego dot(1) i może być wyświetlone lub wydrukowane
    przy użyciu edytora grafów dotty z pakietu graphviz.  Nie ma opcji specyficznych dla
    programu rpmgraph, tylko wspólne opcje rpm-a. Aktualnie zaimplementowane opcje można
    zobaczyć w komunikacie o składni komendy rpmgraph.

ZOBACZ TAKŻE

    dot(1),

    dotty(1),

    http://www.graphviz.org/ <URL:http://www.graphviz.org/>

AUTORZY

    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>