Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

SKŁADNIA

    run-parts [--test] [--verbose] [--report] [--lsbsysinit] [--umask=umask] [--arg=argument]
    [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] KATALOG

    run-parts -V

OPIS

    run-parts uruchamia wszystkie programy wykonywalne znalezione w katalogu  katalog.
    Pozostałe pliki są po cichu ignorowane.

    Jeżeli nie podano opcji --lsbsysinit, to nazwy plików muszą składać się w tylko i
    wyłącznie z dużych i małych liter, cyfr, podkreśleń i myślników.

    Jeżeli podano opcję --lsbsysinit, to nazwy plików nie mogą kończyć się na .dpkg-old lub
    .dpkg-dist i muszą należeć do jednej lub kilku z następujących przestrzeni nazw:
    przestrzeń nazw przydzielona przez LANANA (^[a-z0-9]+$); hierarchiczna i zarezerwowana
    przestrzeń nazw LSB (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); i przestrzeń nazw skryptów crona
    Debiana (^[a-z0-9][a-z0-9-]*$).

    Znalezione pliki są uruchamiane w alfabetycznej kolejności ich nazw, chyba że w linii
    poleceń podano opcję --reverse - w tym wypadku skrypty będą uruchamiane w odwrotnej
    kolejności.

  OPCJE
    --test wypisuje nazwy skryptów, które zostałyby uruchomione, ale faktycznie ich nie
       uruchamia.

    --list wypisuje nazwy wszystkich plików (nie tylko wykonywalnych), ale faktycznie ich nie
       uruchamia. Ta opcja nie może być użyta z --test.

    --verbose
       przed uruchomieniem każdego ze skryptów wypisuje jego nazwę na stderr.

    --report
       podobne do --verbose, ale wypisuje nazwy tylko tych skryptów, które generują
       wyjście. Nazwa skryptu jest wypisywana na stdout lub stderr, w zależności od tego,
       gdzie skrypt wysyła swoje pierwsze wyniki.

    --reverse
       odwraca porządek wykonywania skryptów.

    --exit-on-error
       kończy pracę, gdy tylko któryś ze skryptów zakończy się niezerowym kodem wyjścia.

    --lsbsysinit
       Używa konwencji nazw LSB, zamiast zwykłej.

    -u, --umask=umask
       Przed uruchomieniem skryptów nadaje umask wartość umask. Powinna ona zostać podana
       ósemkowo. Domyślnie umask otrzymuje wartość 022.

    -a, --arg=argument
       Przekazuje argument do skryptów. Należy użyć osobnego --arg dla każdego argumentu,
       który chce się przekazać.

    --   Oznacza koniec opcji. Jakakolwiek nazwa pliku występująca po -- nie będzie
       interpretowana jako opcja, nawet jeśli zaczyna się od myślnika.

    -h, --help
       Wyświetla informację o sposobie wywołania i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji i informację o prawach autorskich i kończy pracę.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1994 Ian Jackson.

    Copyright (C) 1996 Jeff Noxon.

    Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

    Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Clint Adams

    run-parts jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania można znaleźć w Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub późniejszej. Nie ma żadnej gwarancji.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.