Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

SKŁADNIA

    run-parts   [--test]   [--verbose]   [--report]  [--lsbsysinit]
    [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version]
    [--list] [--reverse] [--] KATALOG

    run-parts -V

OPIS

    run-parts  uruchamia  wszystkie programy wykonywalne znalezione w
    katalogu katalog. Pozostałe pliki są po cichu ignorowane.

    Jeżeli nie podano opcji --lsbsysinit, to nazwy plików muszą składać się
    w tylko i wyłącznie z dużych i małych liter, cyfr, podkreśleń i
    myślników.

    Jeżeli podano opcję --lsbsysinit, to nazwy plików nie mogą kończyć się
    na .dpkg-old lub .dpkg-dist i muszą należeć do jednej lub kilku z
    następujących przestrzeni nazw: przestrzeń nazw przydzielona przez
    LANANA (^[a-z0-9]+$); hierarchiczna i zarezerwowana przestrzeń nazw LSB
    (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); i przestrzeń nazw  skryptów  crona
    Debiana (^[a-z0-9][a-z0-9-]*$).

    Znalezione pliki są uruchamiane w alfabetycznej kolejności ich nazw,
    chyba że w linii poleceń podano opcję --reverse - w tym wypadku skrypty
    będą uruchamiane w odwrotnej kolejności.

  OPCJE
    --test wypisuje  nazwy skryptów, które zostałyby uruchomione, ale
       faktycznie ich nie uruchamia.

    --list wypisuje nazwy wszystkich plików (nie tylko wykonywalnych), ale
       faktycznie ich nie uruchamia. Ta opcja nie może być użyta z
       --test.

    --verbose
       przed uruchomieniem każdego ze skryptów wypisuje jego nazwę na
       stderr.

    --report
       podobne do --verbose, ale wypisuje nazwy tylko tych skryptów,
       które generują wyjście. Nazwa skryptu jest wypisywana na stdout
       lub stderr, w zależności od tego, gdzie skrypt wysyła swoje
       pierwsze wyniki.

    --reverse
       odwraca porządek wykonywania skryptów.

    --exit-on-error
       kończy pracę, gdy tylko któryś ze skryptów zakończy  się
       niezerowym kodem wyjścia.

    --lsbsysinit
       Używa konwencji nazw LSB, zamiast zwykłej.

    -u, --umask=umask
       Przed  uruchomieniem  skryptów nadaje umask wartość umask.
       Powinna ona zostać podana ósemkowo. Domyślnie umask otrzymuje
       wartość 022.

    -a, --arg=argument
       Przekazuje argument do skryptów. Należy użyć osobnego --arg dla
       każdego argumentu, który chce się przekazać.

    --   Oznacza koniec opcji. Jakakolwiek nazwa pliku występująca po --
       nie będzie interpretowana jako opcja, nawet jeśli zaczyna się od
       myślnika.

    -h, --help
       Wyświetla informację o sposobie wywołania i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji i informację o prawach autorskich i
       kończy pracę.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1994 Ian Jackson.

    Copyright (C) 1996 Jeff Noxon.

    Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

    Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Clint Adams

    run-parts jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania można znaleźć
    w Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub późniejszej.  Nie
    ma adnej gwarancji.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.