Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    runlevel - odnajduje biecy i poprzedni poziom pracy systemu

SK/LADNIA

    runlevel [utmpx]

OPIS

    Runlevel odczytuje systemowy plik utmpx (typowo /var/run/utmpx) by
    znale zapis o poziomie pracy (runlevel), a nastpnie drukuje poprzedni i
    biecy poziom pracy systemu na swym standardowym wyjciu, rozdzielajc je
    pojedyncz spacj. Jeeli nie bylo poprzedniego poziomu pracy, to zamiast
    niego zostanie wydrukowana litera N.

    Jeeli nie istnieje plik utmpx lub nie mona w nim znale zapisu o
    poziomie pracy, runlevel drukuje slowo unknown (nieznany) i koczy prac
    z bldem.

    Runlevel moe by wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia
    who -r Systemu-V. Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta
    jest te dostpna w zmiennych rodowiska RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

    utmpx nazwa pliku utmpx, jaki ma zosta odczytany.

ZOBACZ TAKE

    init(8), utmpx(5)

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 27 maja 1997           RUNLEVEL(8)