Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

    runlevel [utmpx]

OPIS

    Runlevel odczytuje systemowy plik utmpx (typowo /var/run/utmpx) by
    znaleźć zapis o poziomie pracy (runlevel), a następnie  drukuje
    poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na swym standardowym wyjściu,
    rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego poziomu
    pracy, to zamiast niego zostanie wydrukowana litera N.

    Jeżeli nie istnieje plik utmpx lub nie można w nim znaleźć zapisu o
    poziomie pracy, runlevel drukuje słowo unknown (nieznany) i kończy
    pracę z błędem.

    Runlevel  może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut
    polecenia who -r Systemu-V.  Jednak w nowszych wersjach init(8)
    informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska RUNLEVEL i
    PREVLEVEL.

OPCJE

    utmpx nazwa pliku utmpx, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

    init(8), utmpx(5)

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 27 maja 1997           RUNLEVEL(8)