Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

    runlevel [utmpx]

OPIS

    Runlevel odczytuje systemowy plik utmpx (typowo /var/run/utmpx) by znaleźć zapis o
    poziomie pracy (runlevel), a następnie drukuje poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na
    swym standardowym wyjściu, rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego
    poziomu pracy, to zamiast niego zostanie wydrukowana litera N.

    Jeżeli nie istnieje plik utmpx lub nie można w nim znaleźć zapisu o poziomie pracy,
    runlevel drukuje słowo unknown (nieznany) i kończy pracę z błędem.

    Runlevel może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia who -r Systemu-V.
    Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska
    RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

    utmpx nazwa pliku utmpx, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

    init(8), utmpx(5)

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      27 maja 1997                RUNLEVEL(8)