Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rvnamed - deamon rozwizywania domen odwrotnych dla iptraf(8)

OPIS

    rvnamed jest programem dystrybuowanym z iptraf. Uywany - w tle - do
    "zamiany" adresow IP na nazwy hostow. Wyrcza iptraf.

    Ten program jest uzywany TYLKO przez iptraf i absolutnie nieuyteczny w
    innej postaci.

PLIKI

    /var/local/iptraf/rvnamed.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKE

    README.rvnamed - dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR MANUAL-a

    Frederic Peters (fpeters@debian.org), na podstawie README.rvnamed.
    Ogolne modyfikacje Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              Strona pomocy do rvnamed         RVNAMED(8)