Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    setfdprm - ustawia zadane przez uytkownika parametry dyskietki

SK/LADNIA

    setfdprm [-p] device nazwa
    setfdprm [-p] device size sectors heads tracks stretch gap rate spec1
    fmt_gap
    setfdprm [-c] device
    setfdprm [-y] device
    setfdprm [-n] device

OPIS

    setfdprm jest narzdziem,  ktore  mona  wykorzysta  do  ladowania
    (odtwarzania) parametrow dysku dla urzdze dyskietkowych o automatycznie
    wykrywanych parametrach nonika. Mona nim rownie czyci stare ustawienia
    parametrow oraz wylcza i wlcza komunikaty diagnostyczne.

    Bez podanych opcji setfdprm laduje urzdzenie device (zwykle /dev/fd0
    lub /dev/fd1) nowymi ustawieniami parametrow z pozycji o zadanej nazwie
    znalezionej w /etc/fdprm (zwykle s to nazwy 360/360, itd.). Parametry
    te dzialaj a do wymiany nonika.

OPCJE

    -p device nazwa
       Laduje na stale nowe ustawienia parametrow dla zadanego auto-
       konfigurowanego urzdzenia dyskietek. Ladowana jest konfiguracja
       o zadanej nazwie z /etc/fdprm. Parametry mog te zosta podane
       wprost z wiersza polece.

    -c device
       Czyci ustawienia parametrow dla zadanego auto-konfigurowanego
       urzdzenia dyskietek.

    -y device
       Wlcza komunikaty rozpoznawania  formatu  dla  automatycznie
       konfigurowanego urzdzenia dyskietek.

    -n device
       Wylcza  komunikaty  rozpoznawania formatu dla automatycznie
       konfigurowanego urzdzenia dyskietek.

B/LDY

    Ta dokumentacja jest calkiem niepelna.

PLIKI

    /etc/fdprm

AUTOR

    Werner Almesberger (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.