Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    slattach - dołącz interfejs sieciowy do linii szeregowej

SKŁADNIA

    slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protokół]
        [-s prędkość] [tty]

OPIS

    Slattach jest malutkim programem, który służy do ustawienia zwykłej linii terminalowej
    ("szeregowej") w jeden z kilku trybów "sieciowych", umożliwiając w ten sposób użycie jej
    do połączeń punkt-punkt z innymi komputerami.

OPCJE

    -c polecenie
       Wykonuje polecenie po rozłączeniu linii. Może służyć do uruchamiania skryptów lub
       ponownego ustanawiania połączenia, gdy zostanie ono zerwane.

    -d   Włącza debuggowanie wyników. Przydatne do określania dlaczego dana konfiguracja nie
       działa.

    -h   Kończy pracę po utracie nośnej. Działa zarówno na urządzeniach /dev/tty jak i na
       /dev/cua co 15 sekund bezpośrednio monitorując stan nośnej.  -v Włącza tryb
       gadatliwy. Przydatne w skryptach powłoki.

    -q   Włącza pracę w trybie cichym - w ogóle bez komunikatów.

    -l   Tworzy dla urządzenia plik blokujący w /var/lock, w stylu UUCP.

    -n   Równoważne poleceniu "mesg n".

    -m   Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.

    -e   Kończy pracę zaraz po zainicjowaniu urządzenia, zamiast oczekiwania na rozłączenie
       się linii.

    -L   Włącza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb CLOCAL [linia
       lokalna], wyłączane jest śledzenie nośnej.

    -p protokół
       Ustawia zadany typ protokołu, jaki na być używany na linii. Domyślnie jest to
       cslip, tj. kompresowany SLIP. Inne możliwe wartości to slip (zwykły SLIP), adaptive
       (dostosowujący się CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) oraz kiss (protokół
       wykorzystywany do komunikacji z kontrolerami węzłów terminalowych radia pakietowego
       AX.25).  Specjalny argument tty służy do ponownego wprowadzania terminala w zwykły
       tryb pracy szeregowej. Używanie trybu 'ppp' zwykle nie jest przydatne, gdyż ppp
       wymaga uaktywnionego dodatkowego demona pppd dla danej linii. Dla połączeń kiss
       powinien być używany program axattach.

    -s prędkość
       Ustawia zadaną prędkość linii, inną niż domyślna.

    Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to używane jest bieżące łącze terminalowe (zwykle:
    urządzenie logowania). W przeciwnym razie, wykonywana jest próba zażądania wskazanego
    portu terminala, zablokowania go i otwarcia.

PLIKI

    /dev/cua* /var/lock/LCK.*

BŁĘDY

    Brak znanych.

ZOBACZ TAKŻE

    axattach(8), dip(8), pppd(8), sliplogin(8).

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
    George Shearer, <gshearer@one.net>
    Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     12 lutego 1994               SLATTACH(8)