Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    slattach - dołącz interfejs sieciowy do linii szeregowej

SKŁADNIA

    slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protok]
        [-s prdko] [tty]

OPIS

    Slattach jest malutkim programem, który służy do ustawienia zwykłej
    linii terminalowej ("szeregowej") w jeden z kilku trybów "sieciowych",
    umożliwiając w ten sposób użycie jej do połączeń punkt-punkt z innymi
    komputerami.

OPCJE

    -c polecenie
       Wykonuje polecenie po rozłączeniu linii. Może  służyć  do
       uruchamiania skryptów lub ponownego ustanawiania połączenia, gdy
       zostanie ono zerwane.

    -d   Włącza debuggowanie wyników. Przydatne do określania dlaczego
       dana konfiguracja nie działa.

    -h   Kończy pracę po utracie nośnej. Działa zarówno na urządzeniach
       /dev/tty jak i na /dev/cua co 15 sekund bezpośrednio monitorując
       stan nośnej.  -v Włącza tryb gadatliwy. Przydatne w skryptach
       powłoki.

    -q   Włącza pracę w trybie cichym - w ogóle bez komunikatów.

    -l   Tworzy dla urządzenia plik blokujący w /var/lock, w stylu UUCP.

    -n   Równoważne poleceniu "mesg n".

    -m   Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.

    -e   Kończy pracę zaraz po  zainicjowaniu  urządzenia,  zamiast
       oczekiwania na rozłączenie się linii.

    -L   Włącza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb
       CLOCAL [linia lokalna], wyłączane jest śledzenie nośnej.

    -p protok
       Ustawia zadany typ protokołu, jaki na być używany na linii.
       Domyślnie jest to cslip, tj. kompresowany SLIP. Inne możliwe
       wartości to slip (zwykły SLIP), adaptive (dostosowujący się
       CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) oraz kiss (protokół
       wykorzystywany  do  komunikacji  z  kontrolerami  węzłów
       terminalowych radia pakietowego AX.25). Specjalny argument tty
       służy do ponownego wprowadzania terminala w zwykły tryb pracy
       szeregowej.  Używanie trybu 'ppp' zwykle nie jest przydatne,
       gdyż ppp wymaga uaktywnionego dodatkowego demona pppd dla danej
       linii. Dla połączeń kiss powinien być używany program axattach.

    -s prdko
       Ustawia zadaną prędkość linii, inną niż domyślna.

    Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to używane jest bieżące łącze
    terminalowe (zwykle: urządzenie logowania). W  przeciwnym  razie,
    wykonywana  jest  próba  zażądania  wskazanego  portu  terminala,
    zablokowania go i otwarcia.

PLIKI

    /dev/cua* /var/lock/LCK.*

BŁĘDY

    Brak znanych.

ZOBACZ TAKŻE

    axattach(8), dip(8), pppd(8), sliplogin(8).

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
    George Shearer, <gshearer@one.net>
    Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                12 lutego 1994           SLATTACH(8)