Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    slattach - dolcz interfejs sieciowy do linii szeregowej

SK/LADNIA

    slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protok'o/l]
        [-s prdko] [tty]

OPIS

    Slattach jest malutkim programem, ktory sluy do ustawienia zwyklej
    linii terminalowej ("szeregowej") w jeden z kilku trybow "sieciowych",
    umoliwiajc w ten sposob uycie jej do polcze punkt-punkt z innymi
    komputerami.

OPCJE

    -c polecenie
       Wykonuje polecenie po rozlczeniu linii. Moe sluy do uruchamiania
       skryptow lub ponownego ustanawiania polczenia, gdy zostanie ono
       zerwane.

    -d   Wlcza debuggowanie wynikow. Przydatne do okrelania dlaczego dana
       konfiguracja nie dziala.

    -h   Koczy prac po utracie nonej. Dziala zarowno na urzdzeniach
       /dev/tty jak i na /dev/cua co 15 sekund bezporednio monitorujc
       stan nonej.  -v Wlcza tryb gadatliwy. Przydatne w skryptach
       powloki.

    -q   Wlcza prac w trybie cichym - w ogole bez komunikatow.

    -l   Tworzy dla urzdzenia plik blokujcy w /var/lock, w stylu UUCP.

    -n   Rownowane poleceniu "mesg n".

    -m   Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.

    -e   Koczy prac zaraz po zainicjowaniu urzdzenia, zamiast oczekiwania
       na rozlczenie si linii.

    -L   Wlcza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb
       CLOCAL [linia lokalna], wylczane jest ledzenie nonej.

    -p protok'o/l
       Ustawia zadany typ protokolu, jaki na by uywany na linii.
       Domylnie jest to cslip, tj. kompresowany SLIP. Inne moliwe
       wartoci to slip (zwykly SLIP), adaptive (dostosowujcy  si
       CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) oraz kiss (protokol
       wykorzystywany do komunikacji z kontrolerami wzlow terminalowych
       radia pakietowego AX.25).  Specjalny argument tty sluy do
       ponownego wprowadzania terminala w zwykly tryb pracy szeregowej.
       Uywanie trybu 'ppp' zwykle nie jest przydatne, gdy ppp wymaga
       uaktywnionego dodatkowego demona pppd dla danej linii. Dla
       polcze kiss powinien by uywany program axattach.

    -s prdko
       Ustawia zadan prdko linii, inn ni domylna.

    Jeeli  nie podano adnych argumentow, to uywane jest biece lcze
    terminalowe (zwykle: urzdzenie logowania).  W  przeciwnym  razie,
    wykonywana jest proba zadania wskazanego portu terminala, zablokowania
    go i otwarcia.

PLIKI

    /dev/cua* /var/lock/LCK.*

B/LDY

    Brak znanych.

ZOBACZ TAKE

    axattach(8), dip(8), pppd(8), sliplogin(8).

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
    George Shearer, <gshearer@one.net>
    Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                12 lutego 1994           SLATTACH(8)