Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    swapon, swapoff - włącz/wyłącz urządzenia i pliki swapu

SKŁADNIA

    /sbin/swapon [-h -V]
    /sbin/swapon -a [-v]
    /sbin/swapon [-v] [-p priority] specialfile ...
    /sbin/swapoff [-h -V]
    /sbin/swapoff -a
    /sbin/swapoff specialfile ...

OPIS

    Swapon jest używany do określania urządzeń na których ma miejsce
    swapowanie i stronicowanie. Odwołanie do swapon normalnie powinno
    pojawiać się w systemowym pliku inicjalizacyjnym /etc/rc, udostępniając
    wszystkie urządzenia swapu.

    Normalnie używana jest pierwsza postać:

    -h   Udostępnij pomoc.

    -V   Wyświetl wersję.

    -a   Udostępnij wszystkie urządzenia zaznaczone w /etc/fstab jako
       ``sw''.

    -p priority
       Ustaw priorytet dla swapon. Opcja ta jest dostępna tylko jeśli
       swapon został skompilowany pod jądrem 1.3.2 lub  nowszym.
       priority  jest wartością z przedziału 0 do 32767. Zobacz
       swapon(2) dla kompletnego opisu priorytetów swapowych.  Do
       /etc/fstab możesz dodać pole pri=value dla użytku z swapon -a.

    Swapoff wyłącza swapowanie na wybranych urządzeniach i plikach, lub na
    wszystkich wpisach swapu z /etc/fstab o ile zostanie mu przekazana
    flaga -a.

ZOBACZ TAKŻE

    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI

    /dev/hd?? standardowe urządzenia stronicujące
    /dev/sd?? standardowe urządzenia stronicujące (SCSI)
    /etc/fstab tablica opisu systemów plików (ascii)

HISTORIA

    Komenda swapon pojawiła się w 4.0BSD.

AUTORZY

    Zobacz stronę mount(8) dla listy autorów. Najwięcej pracy włożyli Doug
    Quale, H. J. Lu, Rick Sladkey, i Stephen Tweedie.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.