Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    swapon, swapoff - wlcz/wylcz urzdzenia i pliki swapu

SK/LADNIA

    /sbin/swapon [-h -V]
    /sbin/swapon -a [-v]
    /sbin/swapon [-v] [-p priority] specialfile ...
    /sbin/swapoff [-h -V]
    /sbin/swapoff -a
    /sbin/swapoff specialfile ...

OPIS

    Swapon jest uywany do okrelania urzdze na ktorych ma miejsce swapowanie
    i stronicowanie. Odwolanie do swapon normalnie powinno pojawia si w
    systemowym  pliku  inicjalizacyjnym /etc/rc, udostpniajc wszystkie
    urzdzenia swapu.

    Normalnie uywana jest pierwsza posta:

    -h   Udostpnij pomoc.

    -V   Wywietl wersj.

    -a   Udostpnij wszystkie urzdzenia zaznaczone w /etc/fstab jako
       ``sw''.

    -p priority
       Ustaw priorytet dla swapon. Opcja ta jest dostpna tylko jeli
       swapon zostal skompilowany pod jdrem 1.3.2  lub  nowszym.
       priority jest wartoci z przedzialu 0 do 32767. Zobacz swapon(2)
       dla kompletnego opisu priorytetow swapowych. Do /etc/fstab moesz
       doda pole pri=value dla uytku z swapon -a.

    Swapoff wylcza swapowanie na wybranych urzdzeniach i plikach, lub na
    wszystkich wpisach swapu z /etc/fstab o ile zostanie mu przekazana
    flaga -a.

ZOBACZ TAKE

    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI

    /dev/hd?? standardowe urzdzenia stronicujce
    /dev/sd?? standardowe urzdzenia stronicujce (SCSI)
    /etc/fstab tablica opisu systemow plikow (ascii)

HISTORIA

    Komenda swapon pojawila si w 4.0BSD.

AUTORZY

    Zobacz stron mount(8) dla listy autorow. Najwicej pracy wloyli Doug
    Quale, H. J. Lu, Rick Sladkey, i Stephen Tweedie.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.