Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tcpd - urządzenie kontroli dostępu do usług internetowych

OPIS

    Program tcpd może zostać skonfigurowany do monitorowania nadchodzących żądań usług telnet,
    finger, ftp, exec, rsh, rlogin, tftp, talk, comsat i innych, które mają mapowanie typu
    jeden-na-jeden na pliki wykonywalne.

    Program wspiera zarówno gniazda typu 4.3BSD jak i TLI z System V.4. Funkcjonalność może
    być ograniczona gdy protokół pod TLI nie jest protokołem internetowym (internet protocol).

    Działanie jest następujące: kiedy tylko pojawi się żądanie usługi, demon inetd uruchamia
    program tcpd zamiast oczekiwanego serwera. tcpd loguje żądanie i wykonuje pewne dodatkowe
    sprawdzenia. Gdy wszystko jest w porządku, tcpd uruchamia odpowiedni serwer i wyłącza się.

    Dodatkowe opcje to: kontrola dostępu w oparciu o wzorce, podglądanie nazw użytkownika wg
    RFC 931 itp, ochrona przeciw hostom, które udają, że mają inną nazwę hosta niż
    rzeczywiście, a także ochrona przeciw hostom udającym czyjś inny adres sieciowy.

LOGOWANIE

    Połączenia monitorowane przez tcpd są komentowane poprzez syslog(3). Każdy rekord zawiera
    znak czasu, nazwę hosta klienta, a także żądaną usługę. Te wiadomości mogą być przydatne
    do wykrywania niechcianych działań, szczególnie gdy połączone są dane z logów wielu
    hostów.

    Aby dowiedzieć się, gdzie wędrują twoje logi, sprawdź w pliku konfiguracyjnym demona
    syslog, zwykle /etc/syslog.conf.

KONTROLA DOSTĘPU

    Opcjonalnie, tcpd wspiera prosty mechanizm kontroli dostępu, opartej na porównywaniu
    wzorców.  Umożliwia to akcję podczas wywoływania komend powłoki, kiedy wzorzec będzie
    odpowiadał. Dla szczegółów obejrzyj stronę podręcznika hosts_access(5).

WERYFIKACJA NAZWY HOSTA

    Schemat autentykacji niektórych protokołów (rlogin, rsh) bazuje na nazwach hosta. Niektóre
    implementacje wierzą nazwie hosta, którą otrzymują od losowego serwera nazw; inne
    implementacje są bardziej ostrożne, lecz używają wadliwych algorytmów.

    tcpd weryfikuje nazwę hosta klienta, która jest zwracana przez zapytanie serwera DNS
    adres->nazwa, poprzez sprawdzenie nazwy hosta i adresu zwróconego przez zapytanie serwera
    DNS nazwa->adres. Jeśli pojawi się niezgodność, tcpd wnioskuje, że ma do czynienia z
    hostem, który udaje, że ma nazwę innego hosta.

    Jeśli źródła są skompilowane z -DPARANOID, tcpd porzuci połączenie w wypadku niezgodności
    nazwy/adresu. W przeciwnym wypadku, nazwa hosta może być porównana z "dziką kartą"
    PARANOID, po czym może zostać podjęte odpowiednie działanie.

HOST ADDRESS SPOOFING

    Opcjonalnie, tcpd wyłącza opcje rutowania źródeł (source-routing) gniazd na każdym
    połączeniu, z którym ma do czynienia. Załatwia to problem większości ataków od hostów,
    które udają adres, nienależący do ich sieci. Usługi UDP nie odnoszą z tego zabezpieczenia
    żadnej korzyści. Opcja ta musi być włączona podczas kompilacji.

RFC 931

    Gdy podglądy RFC 931 etc. są włączone (opcja kompilacyjna) tcpd spróbuje uzyskać nazwę
    użytkownika klienta. Powiedzie się to tylko jeśli na hoście klienta pracuje kompatybilny z
    RFC 931 daemon. Nie działa to na połączeniach zorientowanych datagramowo i może spowodować
    zauważalne spowolnienia w wypadku połączeń z PC.

PRZYKŁADY

    Detale używania tcpd zależą od informacji o ścieżce, która została wkompilowana w program.

PRZYKŁAD 1

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że oryginalne demony sieciowe
    zostaną przeniesione w "inne" miejsce.

    Aby monitorować dostęp do usługi finger, przenieś oryginalnego demona finger w "inne"
    miejsce,  a  zamiast  niego  zainstaluj  tcpd.  Nie rób żadnych zmian w plikach
    konfiguracyjnych.

      # mkdir /other/place
      # mv /usr/etc/in.fingerd /other/place
      # cp tcpd /usr/etc/in.fingerd

    Przykład zakłada, że demony sieciowe są w /usr/etc. Na niektórych systemach, demony
    sieciowe znajdują się w /usr/sbin lub /usr/libexec, a czasem nie mają przedrostka `in.´ w
    nazwie.

PRZYKŁAD 2

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że demony sieciowe są w swoim
    oryginalnym miejscu.

    Aby  monitorować  dostęp  do usługi finger, dokonaj następujących edycji w pliku
    konfiguracyjnym inetd (zwykle /etc/inetd.conf lub /etc/inet/inetd.conf):

      finger stream tcp nowait nobody /usr/etc/in.fingerd in.fingerd

    stanie się:

      finger stream tcp nowait nobody /some/where/tcpd   in.fingerd

    Podobne zmiany będą wymagane dla innych usług, które mają być objęte tcpd. Po ich
    dokonaniu wyślij do inetd(8) sygnał `kill -HUP', aby zmiany zaczęły działać. Użytkownicy
    AIX mogą skorzystać tu z komendy `inetimp´.

PRZYKŁAD 3

    W wypadku demonów, które nie istnieją w ogólnym katalogu ("tajnych", czy innych), zmień
    plik konfiguracyjny inetd tak, aby wskazywał absolutną ścieżkę dla pola nazwy procesu. Na
    przykład:

      ntalk dgram udp wait root /some/where/tcpd /usr/local/lib/ntalkd

    Tylko ostatni komponent (ntalkd) ścieżki zostanie użyty do kontroli dostępu i do
    logowania.

BŁĘDY

    Niektóre demony UDP (i RPC) zwlekają chwilę po tym, jak zakończą pracę, a kiedy nadchodzi
    następne żądanie. W pliku konfiguracyjnym inetd, usługi te są zarejestrowane z flagą wait.
    Tylko żądanie, które uruchomiło taki daemon zostanie zalogowane.

    Program nie działa z usługami RPC poprzez TCP. Usługi te są zarejestrowane w pliku inetd
    jako rpc/tcp. Jedyną nietrywialną usługą, która jest dotknięta tym ograniczeniem, jest
    rexd, używany przez komendę on(1). Nie jest to wielka strata. Na większości systemów rexd
    jest mniej bezpieczny niż /etc/hosts.equiv.

    Żądania typu broadcast RPC (np: rwall, rup, rusers) zawsze jawią się jako pochodzące od
    hosta odpowiadającego. Jeśli klient rozgłasza żądanie do wszystkich demonów portmap w jego
    sieci: każdy daemon portmap przekazuje żądanie lokalnemu demonowi. Z kolei demony typu
    rwall itp. widzą, że żądanie pochodzi od hosta lokalnego.

PLIKI

    Domyślne lokacje tabel kontroli dostępu do hosta to:

    /etc/hosts.allow
    /etc/hosts.deny

ZOBACZ TAKŻE

    hosts_access(5), format tabel kontroli dostępu tcpd.
    syslog.conf(5), format pliku kontrolnego syslogd.
    inetd.conf(5), format pliku konfiguracyjnego inetd.

AUTORZY

    Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),
    Department of Mathematics and Computing Science,
    Eindhoven University of Technology
    Den Dolech 2, P.O. Box 513,
    5600 MB Eindhoven, The Netherlands

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                             TCPD(8)