Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tcpd - urządzenie kontroli dostępu do usług internetowych

OPIS

    Program tcpd może zostać skonfigurowany do monitorowania nadchodzących
    żądań usług telnet, finger, ftp, exec, rsh, rlogin, tftp, talk, comsat
    i  innych,  które  mają  mapowanie typu jeden-na-jeden na pliki
    wykonywalne.

    Program wspiera zarówno gniazda typu 4.3BSD jak i TLI z System V.4.
    Funkcjonalność może być ograniczona gdy protokół pod TLI nie jest
    protokołem internetowym (internet protocol).

    Działanie jest następujące: kiedy tylko pojawi się żądanie usługi,
    demon inetd uruchamia program tcpd zamiast oczekiwanego serwera. tcpd
    loguje żądanie i wykonuje pewne dodatkowe sprawdzenia. Gdy wszystko
    jest w porządku, tcpd uruchamia odpowiedni serwer i wyłącza się.

    Dodatkowe opcje to: kontrola dostępu w oparciu o wzorce, podglądanie
    nazw użytkownika wg RFC 931 itp, ochrona przeciw hostom, które udają,
    że mają inną nazwę hosta niż rzeczywiście, a także ochrona przeciw
    hostom udającym czyjś inny adres sieciowy.

LOGOWANIE

    Połączenia monitorowane przez tcpd są komentowane poprzez syslog(3).
    Każdy rekord zawiera znak czasu, nazwę hosta klienta, a także żądaną
    usługę. Te wiadomości mogą być przydatne do wykrywania niechcianych
    działań, szczególnie gdy połączone są dane z logów wielu hostów.

    Aby  dowiedzieć się, gdzie wędrują twoje logi, sprawdź w pliku
    konfiguracyjnym demona syslog, zwykle /etc/syslog.conf.

KONTROLA DOSTĘPU

    Opcjonalnie, tcpd wspiera prosty mechanizm kontroli dostępu, opartej na
    porównywaniu wzorców.  Umożliwia to akcję podczas wywoływania komend
    powłoki, kiedy wzorzec będzie odpowiadał. Dla szczegółów obejrzyj
    stronę podręcznika hosts_access(5).

WERYFIKACJA NAZWY HOSTA

    Schemat autentykacji niektórych protokołów (rlogin, rsh) bazuje na
    nazwach hosta. Niektóre implementacje wierzą nazwie hosta, którą
    otrzymują od losowego serwera nazw; inne implementacje są bardziej
    ostrożne, lecz używają wadliwych algorytmów.

    tcpd weryfikuje nazwę hosta klienta, która jest zwracana  przez
    zapytanie serwera DNS adres->nazwa, poprzez sprawdzenie nazwy hosta i
    adresu zwróconego przez zapytanie serwera DNS nazwa->adres. Jeśli
    pojawi się niezgodność, tcpd wnioskuje, że ma do czynienia z hostem,
    który udaje, że ma nazwę innego hosta.

    Jeśli źródła są skompilowane z -DPARANOID, tcpd porzuci połączenie w
    wypadku niezgodności nazwy/adresu. W przeciwnym wypadku, nazwa hosta
    może być porównana z "dziką kartą" PARANOID, po czym może zostać
    podjęte odpowiednie działanie.

HOST ADDRESS SPOOFING

    Opcjonalnie, tcpd wyłącza opcje rutowania źródeł (source-routing)
    gniazd na każdym połączeniu, z którym ma do czynienia. Załatwia to
    problem większości ataków od hostów, które udają adres, nienależący do
    ich sieci. Usługi UDP nie odnoszą z tego zabezpieczenia żadnej
    korzyści. Opcja ta musi być włączona podczas kompilacji.

RFC 931

    Gdy podglądy RFC 931 etc. są włączone (opcja kompilacyjna) tcpd
    spróbuje uzyskać nazwę użytkownika klienta. Powiedzie się to tylko
    jeśli na hoście klienta pracuje kompatybilny z RFC 931 daemon. Nie
    działa to na połączeniach zorientowanych datagramowo i może spowodować
    zauważalne spowolnienia w wypadku połączeń z PC.

PRZYKŁADY

    Detale używania tcpd zależą od informacji o ścieżce, która została
    wkompilowana w program.

PRZYKŁAD 1

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że oryginalne
    demony sieciowe zostaną przeniesione w "inne" miejsce.

    Aby monitorować dostęp do usługi finger, przenieś oryginalnego demona
    finger w "inne" miejsce, a zamiast niego zainstaluj tcpd. Nie rób
    żadnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

      # mkdir /other/place
      # mv /usr/etc/in.fingerd /other/place
      # cp tcpd /usr/etc/in.fingerd

    Przykład zakłada, że demony sieciowe są w /usr/etc. Na niektórych
    systemach, demony sieciowe znajdują się w /usr/sbin lub /usr/libexec, a
    czasem nie mają przedrostka `in.´ w nazwie.

PRZYKŁAD 2

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że demony
    sieciowe są w swoim oryginalnym miejscu.

    Aby monitorować dostęp do usługi finger, dokonaj następujących edycji w
    pliku   konfiguracyjnym  inetd  (zwykle  /etc/inetd.conf  lub
    /etc/inet/inetd.conf):

      finger stream tcp nowait nobody /usr/etc/in.fingerd in.fingerd

    stanie się:

      finger stream tcp nowait nobody /some/where/tcpd   in.fingerd

    Podobne zmiany będą wymagane dla innych usług, które mają być objęte
    tcpd. Po ich dokonaniu wyślij do inetd(8) sygnał `kill -HUP', aby
    zmiany zaczęły działać. Użytkownicy AIX mogą skorzystać tu z komendy
    `inetimp´.

PRZYKŁAD 3

    W wypadku demonów, które nie istnieją w ogólnym katalogu ("tajnych",
    czy innych), zmień plik konfiguracyjny inetd tak, aby wskazywał
    absolutną ścieżkę dla pola nazwy procesu. Na przykład:

      ntalk dgram udp wait root /some/where/tcpd /usr/local/lib/ntalkd

    Tylko ostatni komponent (ntalkd) ścieżki zostanie użyty do kontroli
    dostępu i do logowania.

BŁĘDY

    Niektóre demony UDP (i RPC) zwlekają chwilę po tym, jak zakończą pracę,
    a kiedy nadchodzi następne żądanie. W pliku konfiguracyjnym inetd,
    usługi te są zarejestrowane z flagą wait. Tylko żądanie, które
    uruchomiło taki daemon zostanie zalogowane.

    Program  nie  działa z usługami RPC poprzez TCP. Usługi te są
    zarejestrowane w pliku inetd jako rpc/tcp. Jedyną nietrywialną usługą,
    która jest dotknięta tym ograniczeniem, jest rexd, używany przez
    komendę on(1). Nie jest to wielka strata. Na większości systemów rexd
    jest mniej bezpieczny niż /etc/hosts.equiv.

    Żądania typu broadcast RPC (np: rwall, rup, rusers) zawsze jawią się
    jako pochodzące od hosta odpowiadającego. Jeśli klient rozgłasza
    żądanie do wszystkich demonów portmap w jego sieci: każdy daemon
    portmap przekazuje żądanie lokalnemu demonowi. Z kolei demony typu
    rwall itp. widzą, że żądanie pochodzi od hosta lokalnego.

PLIKI

    Domyślne lokacje tabel kontroli dostępu do hosta to:

    /etc/hosts.allow
    /etc/hosts.deny

ZOBACZ TAKŻE

    hosts_access(5), format tabel kontroli dostępu tcpd.
    syslog.conf(5), format pliku kontrolnego syslogd.
    inetd.conf(5), format pliku konfiguracyjnego inetd.

AUTORZY

    Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),
    Department of Mathematics and Computing Science,
    Eindhoven University of Technology
    Den Dolech 2, P.O. Box 513,
    5600 MB Eindhoven, The Netherlands

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                    TCPD(8)