Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tmpwatch - kasuje pliki w oparciu o czas ostatniego dostępu

SKŁADNIA

    tmpwatch  [-u|-m]  [-faqstv]  [--verbose]  [--force]  [--all]  [--test]  [--fuser]
    [--atime|--mtime] [--quiet] <czas-ostatniego-dostępu> <katalogi>

OPIS

    tmpwatch przeszukuje rekursywnie określone katalogi i usuwa z nich pliki, które nie były
    odczytywane przez określony czas. Zazwyczaj jest używany do porządkowania katalogów, w
    których znajdują się pliki tymczasowe (na przykład /tmp).

    Podczas zmiany katalogów, tmpwatch jest bardzo czuły na możliwy sytuacje wyścigów i
    zakończy się błędem gdy takowa zostanie wykryta. Program pomija dowiązanie symboliczne w
    katalogach, które porządkuje (nawet jeśli dowiązanie symboliczne zostało podane jako
    argument), pracuje na jednym systemie plików i usuwa tylko puste katalogi oraz zwykłe
    pliki.

    tmpwatch określa pliki według ich czasu dostępu, a nie czasu modyfikacji. Jeśli pliki nie
    zostały usunięte kiedy ls -l sugeruje, że tak powinno być, do sprawdzenia ich czasu
    dostępu należy wykorzystać ls -u i zobaczyć czy to wyjaśnia problem.

    Parametr czas-ostatniego-dostępu określa wartość progową dla usuwanych plików. Jeśli plik
    nie był odczytywany przez okres zdefiniowany jako czas-ostatniego-dostępu, zostanie
    usunięty. Postępując tak, można zadać kilka katalogów, które tmpwatch wyczyści.

OPCJE

    -u, --atime
       podejmuje decyzję o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniego dostępu. Jest to
       domyślne zachowanie. Opcja ta jest niekompatybilna z --mtime.

    -m, --mtime
       podejmuje decyzję o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniej modyfikacji zamiast
       czasu ostatniego dostępu. Opcja ta jest niekompatybilna z --atime.

    -a, --all
       usuwa wszystkie typy plików, a nie tylko pliki zwykłe i katalogi.

    -f, --force
       usuwa pliki nawet jeśli root nie ma do nich prawa zapisu (pokrewne rm -f).

    -t, --test
       nie usuwa plików, ale symuluje ich usuwanie. Powoduje równoczesne zastosowanie -v.

    -s, --fuser
       przed przystąpieniem do usunięcia pliku próbuje użyć polecenia "fuser" w celu
       sprawdzenia czy plik jest obecnie otwarty. Opcja nie jest włączona domyślnie. Może
       pomóc w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. Zależne od zainstalowanego
       "fuser" w /sbin.

    -v, --verbose
       Drukuje rozwlekły ekran. Dostępne są dwa poziomy "rozwlekłości" -- użyj tej opcji
       dwukrotnie, aby otrzymać najbardziej rozwlekły tryb pracy na wyjściu.

ZOBACZ TAKŻE

    cron(1), ls(1), rm(1), fuser(1)

OSTRZEŻENIA

    Długi opcje w stylu GNU nie są obsługiwane w systemie HP-UNIX.

AUTORZY

    Erik Troan <ewt@redhat.com>
    Preston Brown <pbrown@redhat.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.