Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tmpwatch - kasuje pliki w oparciu o czas ostatniego dostępu

SKŁADNIA

    tmpwatch [-u|-m] [-faqstv] [--verbose] [--force] [--all] [--test]
    [--fuser]  [--atime|--mtime]  [--quiet]  <czas-ostatniego-dostępu>
    <katalogi>

OPIS

    tmpwatch przeszukuje rekursywnie określone katalogi i usuwa z nich
    pliki, które nie były odczytywane przez określony czas. Zazwyczaj jest
    używany do porządkowania katalogów, w których znajdują się pliki
    tymczasowe (na przykład /tmp).

    Podczas zmiany katalogów, tmpwatch jest bardzo czuły na możliwy
    sytuacje wyścigów i zakończy się błędem gdy takowa zostanie wykryta.
    Program pomija dowiązanie symboliczne w katalogach, które porządkuje
    (nawet jeśli dowiązanie symboliczne zostało podane jako argument),
    pracuje na jednym systemie plików i usuwa tylko puste katalogi oraz
    zwykłe pliki.

    tmpwatch  określa  pliki według ich czasu dostępu, a nie czasu
    modyfikacji. Jeśli pliki nie zostały usunięte kiedy ls -l sugeruje, że
    tak powinno być, do sprawdzenia ich czasu dostępu należy wykorzystać ls
    -u i zobaczyć czy to wyjaśnia problem.

    Parametr czas-ostatniego-dostpu określa wartość progową dla usuwanych
    plików. Jeśli plik nie był odczytywany przez okres zdefiniowany jako
    czas-ostatniego-dostpu, zostanie usunięty.  Postępując tak, można
    zadać kilka katalogów, które tmpwatch wyczyści.

OPCJE

    -u, --atime
       podejmuje decyzję o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniego
       dostępu.  Jest to  domyślne  zachowanie.  Opcja  ta  jest
       niekompatybilna z --mtime.

    -m, --mtime
       podejmuje decyzję o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniej
       modyfikacji zamiast czasu ostatniego dostępu. Opcja ta jest
       niekompatybilna z --atime.

    -a, --all
       usuwa wszystkie typy plików, a nie tylko pliki zwykłe i
       katalogi.

    -f, --force
       usuwa pliki nawet jeśli root nie ma do nich prawa zapisu
       (pokrewne rm -f).

    -t, --test
       nie  usuwa  plików,  ale symuluje ich usuwanie.  Powoduje
       równoczesne zastosowanie -v.

    -s, --fuser
       przed przystąpieniem do usunięcia pliku próbuje użyć polecenia
       "fuser" w celu sprawdzenia czy plik jest obecnie otwarty. Opcja
       nie jest włączona  domyślnie.  Może  pomóc  w  niektórych
       przypadkach, ale nie we wszystkich. Zależne od zainstalowanego
       "fuser" w /sbin.

    -v, --verbose
       Drukuje rozwlekły ekran. Dostępne są dwa poziomy "rozwlekłości"
       -- użyj tej opcji dwukrotnie, aby otrzymać najbardziej rozwlekły
       tryb pracy na wyjściu.

ZOBACZ TAKŻE

    cron(1), ls(1), rm(1), fuser(1)

OSTRZEŻENIA

    Długi opcje w stylu GNU nie są obsługiwane w systemie HP-UNIX.

AUTORZY

    Erik Troan <ewt@redhat.com>
    Preston Brown <pbrown@redhat.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.