Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    tunelp - ustaw różne parametry urządzenia lp

SKŁADNIA

    tunelp <urzdzenie> [-i <IRQ> | -t <TIME> | -c <CHARS> | -w <WAIT> | -a
    [on|off] | -o [on|off] | -C [on|off] | -r | -s | -q [on|off] | -T
    [on|off] ]

OPIS

    tunelp  ustawia  różne  parametry urządzeń /dev/lp?, umożliwiając
    zrobienie z nich  lepszego  użytku  niż  standardowo  (lub  też
    jakiegokolwiek użytku, jeśli drukarka bez tego nie chce działać...).
    Bez parametrów, sprawdza tylko, czy urządzenie używa przerwań, czy nie,
    a  jeśli  tak,  to  których.  Z parametrami ustawia odpowiednio
    charakterystykę urządzenia. Parametry to:

    -i <IRQ>
       jest numerem IRQ, którego należy używać dla danego portu
       równoległego. Jeśli jego wartość jest niezerowa, to opcje -t i
       -c nie mają efektu. Jeśli twój port nie obsługuje przerwań,
       opcja  ta  powstrzyma  drukowanie.  tunelp  -i 0 odnawia
       bezprzerwaniową obsługę drukarki i powinna ona wtedy znów
       działać.  Jeśli twój port równoległy wspiera przerwania, to ich
       użycie przyspieszy pracę.

       UWAGA: Ta opcja nie powoduje żadnych efektów na systemach
       używających jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub późniejszej,
       ponieważ przerwania są przechwytywane przez sterownik "parport".
       Przerwania  te  można zmieniać na przykład poprzez edycję
       /proc/parport/*/irq.  Więcej szczegółów na temat sterownika
       parport     można     znaleźć     w     pliku
       /usr/src/linux/Documentation/parport.txt.

    -t <TIME>
       jest ilością czasu w jiffach, przez którą sterownik czeka jeśli
       drukarka nie przyjmuje znaku przez określoną liczbę prób,
       wskazanych przez parametr -c. Wartością domyślną jest 10. Jeśli
       chcesz jak najszybszego drukowania i nie obchodzi cię obciążenie
       systemu, możesz ustawić tę wartość na zero. Jeśli nie obchodzi
       cię, jak szybko pracuje drukarka, lub jeśli drukujesz tekst na
       powolnej drukarce, to ustaw na 500 (5 sekund), co spowoduje
       niskie obciążenie systemu. Wartość ta ogólnie powinna być niższa
       przy drukowaniu grafiki niż tekstu o współczynnik około 10.

    -c <CHARS>
       jest liczbą prób wydrukowania znaku na drukarce przed zaśnięciem
       przez okres -t <TIME>. Jest to liczba prób pętli, która próbuje
       wysłać znak na drukarkę. 120 jest dobrą wartością dla większości
       drukarek.  Domyślną wartością jest 1000, ponieważ istnieją
       drukarki, wymagające tak długiej zwłoki, lecz możesz to zmienić.
       Jeśli masz bardzo szybką drukarkę, jak np. HP laserjet 4, sens
       może mieć wartość 10. Jeśli masz naprawd starą drukarkę, możesz
       tę wartość jeszcze zwiększyć.

       Ustawienie -t <TIME> na 0 jest równoznaczne z ustawieniem -c
       <CHARS> na nieskończoność.

    -w <WAIT>
       jest licznikiem zajętych pętli dla sygnału strobe. Podczas gdy
       większość drukarek zdaje się być w stanie pracować z bardzo
       krótkim  strobe,  niektóre  drukarki  wymagają  dłuższego.
       Zwiększenie tej wartości z domyślnej 0 umożliwi drukowanie na
       tych drukarkach. Może to też umożliwić drukowanie na dłuższych
       kablach.

    -a [on|off]
       Określa to czy przerywać po błędzie drukarki -- domyślnie nie
       przerywa się. Jeśli siedzisz przy komputerze, to pewnie chcesz
       widzieć błąd i go naprawić i pozwolić drukarce drukować dalej. Z
       drugiej strony, jeśli nie siedzisz, możesz raczej chcieć, by
       spooler zauważył, że drukarka nie jest gotowa i zakończył próby,
       wysyłając list z informacją. Wybór jest twój.

    -o [on|off]
       Bardzo podobne do -a. Powoduje to, że każde wywołanie funkcji
       open() tego urządzenia sprawdza, czy jest ono on-line i czy
       zgłasza jakieś błędy w rodzaju braku papieru. Jest to prawidłowe
       ustawienie dla większości wersji lpd.

    -C [on|off]
       Opcja ta dodaje ekstra ("ostrożne") sprawdzanie błędów. Jeśli
       opcja ta jest włączona, sterownik drukarki będzie upewniał się,
       że drukarka jest on-line i nie zgłasza żadnych błędów braku
       papieru przed wysyłaniem do niej danych. Jest to użyteczne dla
       drukarek, które normalnie przyjmują dane, gdy są wyłączone.

       UWAGA: Ta opcja jest przestarzała, ponieważ jest ona domyślnie
       włączona w jądrach w wersji 2.1.131 lub wyższej.

    -s   Opcja ta zwraca obecny status drukarki, zarówno jako liczbę
       0..225, jak i jako listę aktywnych flag. Gdy ta opcja jest
       podana, implikowane jest -q off, wyłączające  wyświetlanie
       bieżącego IRQ.

    -T [on|off]
       Ta opcja mówi strownikowi la, czy powinien ufać przerwaniom czy
       też nie.  Opcja ta ma sens tylko wtedy, gdy są używane
       przerwania.  Jeżeli włączysz tę opcję, to kiedy sterownikowi
       drukarki zostanie dostarczone przerwanie, to wyśle on następny
       czekający znak do drukarki, nawet wtedy, gdy drukarka ciągle
       jest w stanie BUSY (zajęty). Jest to jedyny sposób usypiania
       drukarki  (pozwalający  efektywnie  wykorzystać  przerwania
       drukarki) przynajmiej w wypadu drukarek Epson Stylus Color.
       Sterownik lp automagicznie wykrywa, czy ustawienie tej opcji
       poprawiłoby wydajność i w takim wypadku  wysyła  stosowne
       ostrzeżenie jako wiadomość jądra.

       UWAGA: Ufanie przerwaniom może popsuć drukowanie na niektórych
       drukarkach, tak więc musisz wiedzieć, czy Twoja drukarka będzie
       działać czy nie...

    -r   Opcja ta resetuje port. Wymaga jądra Linuksa w wersji 1.1.80 lub
       późniejszej.

    -q [on|off]
       Opcja ta włącza wyświetlanie bieżącego ustawienia IRQ.

UWAGI

    -o, -C i -s wymagają jądra Linuksa w wersji 1.1.76 lub wyższej.

    -C wymaga jądra Linuksa w wersji niższej niż 2.1.131.

    -T wymaga jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub wyższej.

BŁĘDY

    Dziwnym zbiegiem okoliczności ioctl LPSTRICT w jądrze 2.0.36 ma ten sam
    numer co wprowadzony w jądrze 2.1.131 ioctl LPTRUSTIRQ. Dlatego użycie
    opcji -T w systemie z jądrem 2.0.36 może przynieść dziwne efekty,
    jeżeli tunelp został skompilowany na systemie z jądrem 2.1.131 lub
    wyższym.

PLIKI

    /dev/lp?
    /proc/parport/*/*

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.