Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    umount - odmontuj systemy plików

SKŁADNIA

    umount [-hV]

    umount -a [-dflnrv] [-t typvfs] [-O opcje]
    umount [-dflnrv] katalog | urządzenie [...]

OPIS

    Polecenie umount odłącza wymienione systemy plików z hierarchii plików. System plików jest
    określany przez podanie katalogu, w którym został zamontowany.  Podanie urządzenia, na
    którym system plików istnieje, może również działać, jednakże jest przestarzałe, głównie
    dlatego, że zawiedzie, gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym katalogu.

    Proszę zauważyć, że system plików nie może być odmontowany, gdy jest `busy' (zajęty) - na
    przykład, gdy są na nim otwarte pliki, gdy jakiś proces ma tam swój katalog roboczy albo
    gdy w użytku jest znajdujący się na nim plik wymiany. Przeszkadzającym procesem może być
    nawet sam umount - otwiera on libc, zaś libc z kolei może otwierać na przykład pliki
    ustawień locale. Leniwe odmontowywanie (`lazy umount') rozwiązuje ten problem.

    Polecenie umount przyjmuje następujące opcje:

    -V   Wydrukuj wersję i zakończ.

    -h   Wydrukuj informację o użyciu i zakończ.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -n   Odmontuj bez zapisywania w /etc/mtab.

    -r   Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, spróbuj zamontować ponownie w trybie read-
       only.

    -d   Jeżeli odmontowane urządzenie było urządzeniem pętli zwrotnej (`loop device'), to
       je zwalnia.

    -a   Odmontuj wszystkie systemy plików opisane w /etc/mtab.  (W umount wersji 2.7 i
       późniejszych nie jest odłączany system plików proc).

    -t typvfs
       Wskaż, że akcje powinny być dokonywane tylko na systemach plików określonego typu.
       Można podać więcej niż jeden typ, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista
       systemów plików może być poprzedzona słowem no, aby wskazać, że akcja wymienionych
       systemów plików nie dotyczy.

    -O opcje
       Określa, że akcje powinny być wykonane tylko na systemach plików z odpowiednimi
       opcjami wymienionymi w /etc/fstab.
        Można podać więcej niż jedną opcję, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista
       opcji może być poprzedzona słowem no, aby podać opcje, dla których nie powinna być
       podejmowana żadna akcja.

    -f   Wymuś odmontowanie (w przypadku nieosiągalnego systemu NFS). (Wymaga jądra 2.1.116
       lub późniejszego).

    -l   Leniwe odmontowanie (`lazy umount'). Od razu odłącza system plików od hierarchii
       systemu plików i czyści wszystkie referencje do tego systemu plików, gdy tylko
       przestanie być zajęty (`busy'). (Wymaga jądra 2.4.11 lub późniejszego).

URZĄDZENIE PĘTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

    Polecenie umount może zwolnić związane z montowaniem urządzenie pętli zwrotnej.  Dzieje
    się tak, gdy napotkana zostanie opcja `loop=...' w pliku /etc/mtab, lub gdy podano opcję
    -d. Pozostałe urządzenia loop mogą być zwolnione przez `losetup -d', zobacz losetup(8).

PLIKI

    /etc/mtab tabela zamontowanych systemów plików

ZOBACZ TAKŻE

    umount(2), mount(8), losetup(8).

HISTORIA

    Polecenie umount pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.