Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    umount - odmontuj systemy plików

SKŁADNIA

    umount [-hV]

    umount -a [-dflnrv] [-t typvfs] [-O opcje]
    umount [-dflnrv] katalog | urzdzenie [...]

OPIS

    Polecenie umount odłącza wymienione systemy plików z hierarchii plików.
    System plików jest określany przez podanie katalogu, w którym został
    zamontowany.  Podanie urządzenia, na którym system plików istnieje,
    może również działać, jednakże jest przestarzałe, głównie dlatego, że
    zawiedzie,  gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym
    katalogu.

    Proszę zauważyć, że system plików nie może być odmontowany, gdy jest
    `busy' (zajęty) - na przykład, gdy są na nim otwarte pliki, gdy jakiś
    proces ma tam swój katalog roboczy albo gdy w użytku jest znajdujący
    się na nim plik wymiany. Przeszkadzającym procesem może być nawet sam
    umount - otwiera on libc, zaś libc z kolei może otwierać na przykład
    pliki  ustawień  locale.  Leniwe  odmontowywanie (`lazy umount')
    rozwiązuje ten problem.

    Polecenie umount przyjmuje następujące opcje:

    -V   Wydrukuj wersję i zakończ.

    -h   Wydrukuj informację o użyciu i zakończ.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -n   Odmontuj bez zapisywania w /etc/mtab.

    -r   Jeśli odmontowanie się nie powiedzie,  spróbuj  zamontować
       ponownie w trybie read-only.

    -d   Jeżeli odmontowane urządzenie było urządzeniem pętli zwrotnej
       (`loop device'), to je zwalnia.

    -a   Odmontuj wszystkie systemy plików opisane w /etc/mtab.  (W
       umount wersji 2.7 i późniejszych nie jest odłączany system
       plików proc).

    -t typvfs
       Wskaż, że akcje powinny być dokonywane tylko na systemach plików
       określonego typu. Można podać więcej niż jeden typ, używając
       listy oddzielanej przecinkami. Lista systemów plików może być
       poprzedzona słowem no, aby wskazać, że akcja wymienionych
       systemów plików nie dotyczy.

    -O opcje
       Określa, że akcje powinny być wykonane tylko na systemach plików
       z odpowiednimi opcjami wymienionymi w /etc/fstab.
        Można podać więcej niż jedną opcję, używając listy oddzielanej
       przecinkami. Lista opcji może być poprzedzona słowem no, aby
       podać opcje, dla których nie powinna być podejmowana żadna
       akcja.

    -f   Wymuś odmontowanie (w przypadku nieosiągalnego systemu NFS).
       (Wymaga jądra 2.1.116 lub późniejszego).

    -l   Leniwe odmontowanie (`lazy umount'). Od razu odłącza system
       plików od hierarchii systemu plików  i  czyści  wszystkie
       referencje do tego systemu plików, gdy tylko przestanie być
       zajęty (`busy'). (Wymaga jądra 2.4.11 lub późniejszego).

URZĄDZENIE PĘTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

    Polecenie umount może zwolnić związane z montowaniem urządzenie pętli
    zwrotnej.  Dzieje się tak, gdy napotkana zostanie opcja `loop=...' w
    pliku /etc/mtab, lub gdy podano opcję -d.  Pozostałe urządzenia loop
    mogą być zwolnione przez `losetup -d', zobacz losetup(8).

PLIKI

    /etc/mtab tabela zamontowanych systemów plików

ZOBACZ TAKŻE

    umount(2), mount(8), losetup(8).

HISTORIA

    Polecenie umount pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.