Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    update-modules - tworzenie plików /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf

SKŁADNIA

    update-modules [force]

OPIS

    update-modules  jest prostym narzędziem do zarządzania plikami /etc/modules.conf i
    /etc/chandev.conf w przypadku architektury s390.  Narzędzia obsługi modułów Linuksa
    korzystają z jednego pliku konfiguracyjnego. Utrudnia to tworzenie pakietów, które dodają
    informacje o swoich własnych modułach. Program update-modules został wprowadzony właśnie
    dlatego, aby ułatwić dynamiczne zarządzanie plikiem konfiguracyjnym,

    update-modules tworzy plik konfiguracyjny z osobnych plików umieszczonych w katalogu
    /etc/modutils. Wszystkie pliki w tym katalogu zostają połączone w plik /etc/modules.conf
    i /etc/chandev.conf.  Istnieje specjalny podkatalog (/etc/modutils/arch) który zawiera
    informacje o poszczególnych architekturach.  update-modules uwzględnia architekturę i
    wykorzystuje tylko potrzebne pliki.

    Po utworzeniu nowego pliku, poprzedni jest zachowywany pod nazwą /etc/modules.conf.old lub
    /etc/chandev.conf.old.

    Kod wyjścia 0 oznacza poprawne zakończenie programu update-modules, 1 oznacza znalezienie
    konfliktów, 2 oznacza, że użytkownik, próbujący uruchomić update-modules, nie jest rootem
    i 3 oznacza, że plik konfiguracyjny /etc/modules.conf lub /etc/chandev.cof nie został
    wygenerowany automatycznie (i nie będzie nadpisany, jeżeli nie podano opcji --force).

PLIKI

    Są dwa rodzaje plików, które mogą znaleźć się w katalogu /etc/modutils: zwyczajne pliki
    oraz pliki wykonywalne. Zwyczajne pliki zawierają standardowe informacje o modułach,
    opisane w modules.conf(5). Pliki z rozszerzeniem .chandev zawierają opcje modułu, jak to
    opisano w chandev(8). Pliki wykonywalne są wykonywane, a ich standardowe wyjście jest
    dołączane do pliku konfiguracyjnego. Komunikaty błędów są wysyłane na stderr i nie są
    dalej przekierowywane.

    update-modules ignoruje pliki, których nazwy  pasują  do  następującego  wyrażenia
    regularnego:
       *\(\.dpkg-[a-z]*\|.orig|,v|~\)$
    (tj. pliki o rozszerzeniach: .dpkg-new, .dpkg-orig, .dpkg-dist, .dpkg-old, .orig, ,v, oraz
    takie, których nazwa kończy się znakiem ~).

OPCJE

    force update-modules sprawdza, czy bieżące pliki /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf są
       plikami wygenerowanym poprzez zbadanie specjalnego znacznika w pierwszej linii.
       Jeśli nie został on znaleziony, operacja jest zatrzymywana (z kodem wyjścia 3).
       Podanie parametru force powoduje, że w takim przypadku, wyświetlane jest tylko
       ostrzeżenie.

ZOBACZ TAKŻE

    depmod(1), modules.conf(5), modprobe(8), chandev(8).

BŁĘDY

    Żadnych, oczywiście! :)

AUTOR

    Ten podręcznik napisał Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org> dla  systemu  Debian
    GNU/Linux.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.