Provided by: base-passwd_3.5.24_i386 bug

NAZWA

    update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i
    /etc/group

SK/LADNIA

    update-passwd [opcje]

OPIS

    update-passwd aktualizuje pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group w
    dzialajcych systemach Debian. Porownuje je z autorytatywnymi kopiami
    zawartymi w pakiecie base-passwd, a nastpnie aktualizuje wszystkie
    wpisy w globalnym przedziale systemowym (to jest 0-99).

OPCJE

    update-passwd wykorzystuje standardow skladni linii polece GNU, gdzie
    dlugie opcje poprzedzone s dwoma znakami mylnika ('-').

    -p, --passwd-master=PLIK
       Uyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "passwd".
       Domylna warto to /usr/share/base-passwd/passwd.master.

    -g, --group-master=PLIK
       Uyj  PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "group".
       Domylna warto to /usr/share/base-passwd/group.master.

    -P, --passwd=PLIK
       Uyj PLIKu jako systemowej bazy danych "passwd".  Domylna warto
       to /etc/passwd.

    -S, --shadow=PLIK
       Uyj PLIKu jako systemowej bazy danych "shadow". Domylna warto
       to /etc/shadow.

    -G, --group=PLIK
       Uyj PLIKu jako systemowej bazy danych "group". Domylna warto to
       /etc/group.

    -s, --sanity-check
       Wykonaj tylko testy poprawnoci, niczego nie zmieniaj.

    -v, --verbose
       Podawaj dokladne informacje o wykonywanych czynnociach.

    -n, --dry-run
       Niczego nie zmieniaj, ale napisz co zostaloby wykonane.

    -L, --no-locking
       Nie blokuj bazy danych kont. Opcji tej naley uywa tylko przy
       wylapywaniu bldow, nie w czasie normalnej pracy.  Powtarzam:
       uywaj tej opcji tylko jeli masz pewno, e jej potrzebujesz!

    -h, --help
       Poka instrukcj uycia update-passwd.

    -V, --version
       Poka wersj.

B/LDY

    W tym momencie update-passwd nie sprawdza pliku shadow. Powinien
    sprawdza czy wpisy w passwd s take w shadow i na odwrot, oraz czy tylko
    jeden z plikow zawiera hasla.

AUTOR

    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

    Ten program zostal napisany dla projektu Debian. Prawa autorskie:
    Copyright 1999-2002 Wichert Akkerman i copyright 2002, 2003 Colin
    Watson.  Jest rozpowszechniany pod wersj 2 Powszechnej Publicznej
    Licencji GNU.