Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiązania do skryptów startowych w
    stylu System-V

SKŁADNIA

    update-rc.d [-n] [-f] nazwa remove

    update-rc.d [-n] nazwa defaults [NN | SS KK]

    update-rc.d [-n] nazwa start|stop NN runlevel  [runlevel]...  .
       start|stop NN runlevel [runlevel]... . ...

OPIS

    update-rc.d automatycznie aktualizuje dowiązania do skryptów w stylu
    System V. Dowiązania o nazwie /etc/rcrunlevel.d/NNnazwa są kierowane
    do skryptu /etc/init.d/nazwa. Uruchamiane są przez init, gdy zmieniany
    jest tryb pracy (runlevel), i ogólnie używane są do uruchamiania oraz
    zatrzymywania pracy serwisów systemowych, takich jak demony. runlevel
    jest jednym z trybów pracy obsługiwanym przez init, 0123456789S, gdzie
    NN jest dwucyfrowym kodem używanym przez init do określenia kolejności
    uruchamiania skryptów.

    Ten podręcznik opisuje jedynie sposób użycia i zachowanie się polecenia
    update-rc.d.  Szczegóły dotyczące mechanizmów skryptów startowych w
    stylu System V są zawarte w opisie init(8) oraz w dokumencie Debian
    Policy Manual.

    Proszę zauważyć, że program został zaprojektowany do używania go w
    skryptach instalacyjnych pakietów i w związku z tym ma  bardzo
    ograniczoną funkcjonalność, wymaganą dla tych skryptów. Administratorzy
    systemów raczej nie powinni używać update-rc.d do zarządzania poziomami
    pracy systemu. Powinni bezpośrednio zmieniać dowiązania lub używać
    edytora poziomów pracy, takiego jak sysv-rc-conf lub bum.

INSTALOWANIE DOWIĄZAŃ DO SKRYPTÓW STARTOWYCH

    update-rc.d uruchamiany z opcjami defaults, start lub stop, tworzy
    dowiązania  o  nazwie  /etc/rcrunlevel.d/[SK]NNnazwa  do  skryptu
    /etc/init.d/nazwa.

    Jeśli istnieje już jakiś plik o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]??nazwa,
    to update-rc.d nie tworzy dowiązania. Dzięki temu administrator systemu
    może poprzestawiać dowiązania  (zmieniając  tym  samym  kolejność
    wykonywania  skryptów)  i  jeżeli  pozostanie  przynajmniej jedno
    dowiązanie, to ta konfiguracja utworzona przez administratora nie
    zostanie nadpisana przez update-rc.d. Program tworzy dowiązania tylko
    wtedy, gdy żadne dowiązanie nie jest obecne, tj. gdy wydaje się, że
    usługa nigdy wcześniej nie była zainstalowana.

    Częstym  błędem  popełnianym  przez administratorów jest usuwanie
    wszystkich dowiązań z przekonaniem, że tym sposobem "wyłączy się"
    usługę, czyli że usługa nie będzie już uruchamiana. Jednakże, jeżeli
    usunie się wszystkie dowiązania, to podczas kolejnej aktualizacji
    pakietu,  jego  skrypt poinstalacyjny uruchomi update-rc.d, które
    ponownie utworzy dowiązania, zgodnie z ustawieniami podanymi przez
    opiekuna  pakietu.  Poprawnym  sposobem  wyłączania  usług  jest
    skonfigurowanie usługi jako zatrzymanej we wszystkich poziomach pracy,
    w których wcześniej była uruchamiana. W systemie init z Systemu V
    oznacza to zmienienie nazwy dowiązaniom symbolicznym z S na K.

    Jeśli użyta jest opcja defaults, to update-rc.d utworzy dowiązanie do
    uruchomienia serwisu w trybach pracy 2345 oraz zatrzymania serwisu w
    trybach pracy 016. Domyślnie, wszystkie dowiązania będą miały kod
    określający kolejność o wartości 20, ale może to zostać określone przez
    dodanie jednego argumentu NN lub dwóch argumentów SS i KK.  Jeden
    argument nadaje ten sam kod zarówno do uruchomienia, jak i zatrzymania
    serwisu, podczas gdy podanie dwóch argumentów określa kod osobno dla
    uruchomienia (pierwszy argument) i osobno dla zatrzymania serwisu
    (drugi argument).

    Jako  zasadę  należy  przyjąć,  że  numer  sekwencji  dowiązania
    zatrzymującego powinien być równy 100 minus numer sekwencji dowiązania
    uruchamiającego; pozwala to na zatrzymywanie usług w  kolejności
    odwrotnej do tej, w której były uruchamiane. Oczywiście, dlatego
    domyślnym numerem sekwencji zatrzymującej powinno być 80. Wartością
    domyślną jest jednak 20 z powodu starego błędu w update-rc.d, którego
    nie można łatwo usunąć, gdyż istnieje ryzyko popsucia innych programów.

    Zamiast argumentu defaults, można podać jeden lub więcej zbiorów
    argumentów określających poszczególne poziomy pracy, w których usług
    będą uruchamiane lub zatrzymywane. Każdy z tych zbiorów argumentów
    zaczyna się od słowa kluczowego start lub stop oraz numeru sekwencji
    nn, po którym następuje jeden lub więcej poziomów pracy. Zbiór ten jest
    zakończony kropką. Zazwyczaj przy takim podawaniu będzie użyty jeden
    zbiór start i jeden stop. Jeżeli wymagane jest podanie różnych numerów
    sekwencji w różnych poziomach pracy, to można użyć kilku zbiorów start
    i stop. Jeżeli ten sam poziom pracy występuje w kilku zbiorach, to
    liczy się ten ostatni. Dlatego nie jest możliwe utworzenie kilku
    dowiązań start lub stop dla tej samej usługi w pojedynczym katalogu
    trybu pracy.

    Skrypt  /etc/init.d/nazwa  musi już istnieć w momencie wywołania
    polecenia update-rc.d.

USUWANIE DOWIĄZAŃ

    update-rc.d uruchomiony z opcją remove usuwa wszystkie dowiązania
    symboliczne do skryptu /etc/init.d/nazwa z katalogów /etc/rcrunlevel.d.
    Sam skrypt musi być wcześniej usunięty. Jeżeli skrypt wciąż istnieje,
    to update-rc.d przerywa działanie, zwracając odpowiedni komunikat
    błędu.

    update-rc.d jest zazwyczaj uruchamiany ze skryptu usuwającego pakiet,
    jeżeli przekazano temu skryptowi argument purge. Jakiekolwiek pliki w
    katalogach /etc/rcrunlevel.d, które nie są dowiązaniami symbolicznymi
    do /etc/init.d/nazwa nie będą zmieniane.

OPCJE

    -n   Niczego nie rusza, tylko pokazuje co mogłoby być zmienione.

    -f   Zmusza do usunięcia dowiązań, nawet w przypadku, gdyby skrypt
       /etc/init.d/nazwa wciąż istniał.

PRZYKŁADY

    Utworzenie domyślnych dowiązań:
    update-rc.d blabla defaults
    Odpowiednikiem tego polecenia będzie:
    update-rc.d blabla start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .
    Bardziej typowa wersja tego polecenia, używająca  wprost  zbioru
    argumentu:
    update-rc.d blabla start 30 2 3 4 5 . stop 70 0 1 6 .
    Usuwa wszystkie dowiązania dla skryptu (zakładając, że blabla zostało
    już usunięte):
    update-rc.d blabla remove
    Przykład wyłączania usługi:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 20 2 3 4 5 .
    Przykład   polecenia   instalującego    systemowy    skrypt
    inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d blabla start 45 S . start 31 0 6 .
    Przykład    polecenia    wyłączającego   systemowy   skrypt
    inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 45 S .

BŁĘDY

    Patrz http://bugs.debian.org/sysv-rc.

PLIKI

    /etc/init.d/
       Katalog zawierający aktualne skrypty startowe.

    /etc/rc?.d/
       Katalog zawierający dowiązania używane przez init i modyfikowane
       przez update-rc.d.

    /etc/init.d/skeleton
       Przykładowy skrypt do wykorzystania przez programistę przy
       tworzeniu własnych skryptów init.d.

ZOBACZ TAKŻE

    Debian Policy Manual,
    /etc/init.d/skeleton,
    sysv-rc-conf(8), bum(8), init(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.