Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uucico - Demon transferów plików UUCP

SKŁADNIA

    uucico [opcje]

OPIS

    Demon uucico przetwarza żądania transferów plików skolejkowane przez
    polecenia uucp(1) i uux(1). Jest on uruchamiany gdy wywołane zostanie
    uucp lub uux (chyba że przekazana im zostanie opcja -r). Jest również
    cząsto uruchamiany periodycznie przy użyciu tabel crontab.

    Podczas uruchomienia z opcjami -r1, --master, -s, --system lub -S,
    demon  zapoczątkuje  połączenie telefoniczne ze zdalnym systemem,
    pracując w trybie master. W przeciwnym wypadku, demon uruchomi się w
    trybie slave, przyjmując połączenie ze zdalnego systemu. Zazwyczaj
    konfigurowany jest specjalny użytkownik dla UUCP, który automatycznie
    uruchamia uucico podczas połączenia.

    Gdy uucico kończy działanie, wywołuje ono demona uuxqt(8), chyba że
    podano mu opcję -q lub --nouuxqt; uuxqt(8) wykonuje wszelkie żądania
    zadań stworozne przez uux(1) na zdalnej maszyni i wszelkie zadania
    stworzone lokalnie, które otrzymały zdalne pliki, na które oczekiwały.

    Jeśli połączenie się nie uda, uucico odmówi ponowienia połączenia, aż
    nie  minie  określona (konfigurowalna) ilość czasu. Może to być
    przesłonięte opcjami -f, --force lub -S.

    Opcji -l, --prompt, -e lub --loop można użyć do zmuszenia uucico do
    przedstawienia swoich własnych zachęt zamiast "Login:" i "Password:".
    Gdy dzwoni inny demon, ujrzy on te zachęty i zaloguje się jak zwykle.
    Nazwa użytkownika i hasło będą sprawdzane w oddzielnej liście uucico
    zamiast w pliku /etc/passwd; jest jednak możliwe na większości systemów
    doprowadzenie uucico do korzystania z pliku /etc/passwd. Opcje -l lub
    --prompt przedstawią zachętę jednorazowo, a potem zakończą działanie. W
    tym trybie administrator UUCP lub superużytkownik może użyć opcji -u
    lub --login aby wymusić nazwę użytkownika, wówczas uucico nie będzie o
    nią pytać.  Opcja -e lub --loop będzie pytać gdy pierwsza sesja
    zostanie zakończona; w tym trybie uucico będzie stale kontrolować port.

    Jeśli uucico otrzyma sygnał SIGQUIT, SIGTERM lub SIGPIPE, to zakończy
    czysto każdą bieżącą konwersację ze zdalnym systemem i zakończy pracę.
    Jeśli otrzyma sygnał SIGHUP, przerwie każdą konwersację, lecz będzie
    wciąż dzwonić (jeśli wywołane z opcjami -r1 lub --master) i przyjmować
    połączenia telefoniczne (jeśli wywołane z opcjami -e lub --loop) innych
    systemów. Jeśli otrzyma sygnał SIGINT, zakończy bieżącą konwersację,
    lecz nie będzie już dokonywać lub odbierać innych połączeń.

OPCJE

    uucico można przekazać następujące opcje:

    -r1, --master
      Uruchamia się w trybie master (dzwoni do systemu); implikowane
      przez -s, --system lub -S. Jeśli nie podano systemu, dzwoni do
      dowolnego systemu, dla którego oczekuje jakieś zadanie.

    -r0, --slave
      Uruchamia się w trybie slave. Tak jest domyślnie.

    -s system, --system system
      Łączy się z podanym systemem.

    -S system
      Dzwoni do podanego systemu, ignorując wszelkie okresy oczekiwania.
      Jest to równoważne -s system -f.

    -f, --force
      Ignoruje  wszelkie  wymagane  oczekiwania na zadzwonienie do
      jakichkolwiek systemów.

    -l, --prompt
      Pyta o nazwę użytkownika i hasło przy użyciu  "login:"  i
      "Password:".  Umożliwia uruchamianie uucico z inetd(8). Nazwa
      użytkownika i hasło są sprawdzane według pliku z  hasłami,
      należącego do UUCP, które najprawdopodobniej nie ma żadnego
      związku z plikiem /etc/passwd. Opcja --login może być używana do
      wymuszania nazwy użytkownika - wówczas uucico zapyta tylko o
      hasło.

    -p port, --port port
      Podaje port, do którego dzwonić lub na którym nasłuchiwać.

    -e, --loop
      Wchodzi w nieskończoną pętlę promptów login/password i uruchami
      się w trybie slave. Program nie zatrzyma się sam z siebie; trzeba
      użyć polecenia kill(1), aby go zamknąć.

    -w, --wait
      Po wydzwonieniu (do danego systemu, po otrzymaniu opcji -s,
      --system lub -S, lub do wszystkich systemów, które mają zadania
      gdy podano tylko -r1 lub --master), rozpoczyna nieskończoną pętlę,
      jak przy --loop.

    -q, --nouuxqt
      Nie uruchamia demona uuxqt(8) po zakończeniu.

    -c, --quiet
      Jeśli o tej porze nie są dozwolone połączenia, nie wykonuje
      połączenia, lecz również nie daje informacji o błędzie do pliku
      dziennika i nie odnawiaj statusu systemu (zgłaszanego przez
      uustat(1)).  Może to mieć zastosowanie  dla  automatyzowania
      skryptów poolujących, które mogą po prostu próbować dzwonić do
      każdego systemu niż martwić się o to, do którego w danej chwili
      można zadzwonić. Opcja ta eliminuje również informację dziennika,
      wskazującą, że nie ma już zadań do wykonania.

    -C, --ifwork
      Dzwoni do systemów podanych przez -s, --system lub -S jedynie w
      wypadku, gdy są dla nich jakieś zadania.

    -D, --nodetach
      Nie odłącza się od kontrolującego terminala. Normalnie uucico
      odłącza się od terminala przed jakimkolwiek wydzwonieniem do
      innego systemu i przed wywołaniem uuxqt. Opcja ta eliminuje takie
      zachowanie.

    -u nazwa, --login nazwa
      Ustawia nazwę logującego się użytkownika. Będzie ona użyta zamiast
      pobranej nazwy wywołującego użytkownika. Tej opcji może użyć tylko
      administrator UUCP lub superużytkownik. Jeśli zastosowano ją w
      połączeniu z --prompt, to spowoduje, że uucico zapyta tylko o
      hasło, pomijając nazwę użytkownika.

    -z, --try-next
      Jeśli połączenie się nie uda po osiągnięciu zdalnego systemu,
      próbuje następnej alternatywy zamiast po prostu zakończyć.

    -i typ, --stdin typ
      Ustawia typ portu wykorzystywanego podczas używania standardowego
      wejścia. Jedynym obsługiwanym typem jest TLI i jest on dostępny
      tylko na maszynach obsługujących ten interfejs sieciowy. Podanie
      -iTLI powoduje, że uucico zacznie używać  wywołań  TLI  do
      dokonywania I/O.

    -x typ, -X typ, --debug typ
      Włącza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane są następujące:
      abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port,  config,
      spooldir, execute, incoming, outgoing.

      Można podawać wiele typów rozdzielonych przecinkami, a opcja
      --debug może pojawić się wiele razy. Można podać także liczbę,
      która włączy kolejne typy powyższej listy; np, --debug 2 jest
      równoważne --debug abnormal,chat.

      Wyjście diagnostyczne jest wysyłane do pliku pliku informacji
      diagnostycznych,  zwykle  jednego  z  /usr/spool/uucp/Debug,
      /usr/spool/uucp/DEBUG, lub /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program.
      Opcja ta może nie być dostępna, zależnie od tego, jak skompilowano
      uucico.

    -v, --version
      Wypisuje wersję i kończy pracę.

    --help
      Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PLIKI

    Nazwy plików można zmieniać  podczas  kompilacji  lub  w  pliku
    konfiguracyjnym, więc poniższe są tylko przybliżeniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/lib/uucp/passwd - Domyślny plik z hasłami UUCP.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik log UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), uucp(1), uux(1), uustat(1), uuxqt(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor <ian@airs.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                Taylor UUCP 1.06           uucico(8)