Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uuxqt - demon wywołania UUCP

SKŁADNIA

    uuxqt [opcje]

OPIS

    Demon uuxqt wywołuje polecenia zażądane przez uux(1) z zarówno lokalnego systemu, jak i
    systemów zdalnych. Jest uruchamiany automatycznie przez demona uucico(8) (chyba że
    uucico(8) zostało wywołane z opcją -q lub --nouuxqt).

    Zazwyczaj nie ma potrzeby wywoływania tego polecenia, gdyż jest ono wywoływane przez
    uucico(8).  Jednak czasem może być używane do  zyskania  większej  kontroli  nad
    przetwarzaniem kolejki zadań.

    Wielokrotne wywołania uuxqt mogą pracować naraz, pod kontrolą polecenia konfiguracyjnego
    max-uuxqts.

OPCJE

    uuxqt można przekazać następujące opcje:

    -c polecenie, --command polecenie
      Wykonuje tylko żądania podanego polecenia. Na przykład:
         uuxqt --command rmail

    -s system, --system system
      Wywołuje tylko żądania pochodzące z podanego systemu.

    -x typ, --debug typ
      Włącza generowanie informacji diagnostycznych zadanego rodzaju. Rozpoznawane są
      następujące: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir,
      execute, incoming, outgoing.  Dla uuxqt znaczenie mają tylko abnormal, config,
      spooldir i execute.

      Można podać wiele typów pooddzielanych przecinkami, a opcja --debug może pojawić się
      wielokrotnie. Można podać również liczbę, która włączy kolejne rodzaje z powyższej
      listy; na przykład, --debug 2 jest równoważne --debug abnormal,chat.

      Wyjście diagnostyczne jest wysyłane do pliku informacji diagnostycznych, zazwyczaj
      jednego    z    /usr/spool/uucp/Debug,    /usr/spool/uucp/DEBUG,    lub
      /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program. Opcja ta może być
      niedostępna, zależnie od tego, jak skompilowano uuxqt.

    -v, --version
      Wypisuje wersję i kończy pracę.

    --help
      Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PLIKI

    Nazwy plików można zmieniać podczas kompilacji lub w pliku konfiguracyjnym, więc poniższe
    są tylko przybliżeniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKŻE

    uucp(1), uux(1), uucico(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     Taylor UUCP 1.06                uuxqt(8)