Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    uuxqt - demon wywołania UUCP

SKŁADNIA

    uuxqt [opcje]

OPIS

    Demon  uuxqt wywołuje polecenia zażądane przez uux(1) z zarówno
    lokalnego systemu, jak i systemów  zdalnych.  Jest  uruchamiany
    automatycznie przez demona uucico(8) (chyba że uucico(8) zostało
    wywołane z opcją -q lub --nouuxqt).

    Zazwyczaj nie ma potrzeby wywoływania tego polecenia, gdyż jest ono
    wywoływane przez uucico(8). Jednak czasem może być używane do zyskania
    większej kontroli nad przetwarzaniem kolejki zadań.

    Wielokrotne wywołania uuxqt mogą pracować naraz, pod kontrolą polecenia
    konfiguracyjnego max-uuxqts.

OPCJE

    uuxqt można przekazać następujące opcje:

    -c polecenie, --command polecenie
      Wykonuje tylko żądania podanego polecenia. Na przykład:
         uuxqt --command rmail

    -s system, --system system
      Wywołuje tylko żądania pochodzące z podanego systemu.

    -x typ, --debug typ
      Włącza generowanie informacji diagnostycznych zadanego rodzaju.
      Rozpoznawane są następujące: abnormal, chat, handshake, uucp-
      proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing.
      Dla uuxqt znaczenie mają tylko abnormal, config, spooldir i
      execute.

      Można podać wiele typów pooddzielanych przecinkami, a opcja
      --debug może pojawić się wielokrotnie. Można podać również liczbę,
      która włączy kolejne rodzaje z powyższej listy; na przykład,
      --debug 2 jest równoważne --debug abnormal,chat.

      Wyjście diagnostyczne  jest  wysyłane  do  pliku  informacji
      diagnostycznych,  zazwyczaj  jednego  z /usr/spool/uucp/Debug,
      /usr/spool/uucp/DEBUG, lub /usr/spool/uucp/.Admin/audit.local.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program.
      Opcja ta może być niedostępna, zależnie od tego, jak skompilowano
      uuxqt.

    -v, --version
      Wypisuje wersję i kończy pracę.

    --help
      Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PLIKI

    Nazwy plików można zmieniać  podczas  kompilacji  lub  w  pliku
    konfiguracyjnym, więc poniższe są tylko przybliżeniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.
    /usr/spool/uucp/Debug - Plik z informacjami diagnostycznymi.

ZOBACZ TAKŻE

    uucp(1), uux(1), uucico(8)

AUTOR

    Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                Taylor UUCP 1.06            uuxqt(8)