Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

NAZWA

    vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych

STRESZCZENIE

    vipw [opcje]

    vigr [opcje]

OPIS

    Polecenia vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio /etc/passwd i /etc/group.
    Przy zastosowaniu flagi -s modyfikują także dodatkowe wersje chronione tych plików -
    odpowiednio /etc/shadow i /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie
    modyfikacji tych plików programy te ustawiają odpowiednie blokady. Szukając edytora
    programy te używają w pierwszej kolejności zmiennej środowiska $VISUAL, a następnie
    $EDITOR, a na końcu a na końcu domyślnego edytora vi(1).

OPCJE

    Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:Polecenia vipw i vigr posiadają
    następujące opcje:

    -g, --group
      Edycja bazy grup.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -p, --passwd
      Edycja bazy passwd.

    -q, --quiet
      Cichy tryb pracy.

    -s, --shadow
      Edycja bazy shadow lub gshadow.

ENVIRONMENT

    VISUAL
      Editor to be used.

    EDITOR
      Editor to be used if VISUAL is not set.

PLIKI

    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach użytkowników.

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

    vi(1), group(5), gshadow(5) , passwd(5), , shadow(5).