Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    vipw, vigr - edytuj plik hasel, grup lub ich wersji chronionych

STRESZCZENIE

    vipw [opcje]

    vigr [opcje]

OPIS

    Polecenia vipw i vigr umoliwiaj modyfikacj plikow odpowiednio
    /etc/passwd i /etc/group. Przy zastosowaniu flagi -s modyfikuj take
    dodatkowe wersje chronione tych plikow - odpowiednio /etc/shadow i
    /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie modyfikacji tych
    plikow programy te ustawiaj odpowiednie blokady. Szukajc edytora
    programy te uywaj w pierwszej kolejnoci zmiennej rodowiska $VISUAL, a
    nastpnie $EDITOR, a na kocu a na kocu domylnego edytora vi(1).

OPCJE

    Polecenia vipw i vigr posiadaj nastpujce opcje:Polecenia vipw i vigr
    posiadaj nastpujce opcje:

    -g, --group
      Edycja bazy grup.

    -h, --help
      Wywietlenie komunikatu pomocy i zakoczenie dzialania.

    -p, --passwd
      Edycja bazy passwd.

    -q, --quiet
      Cichy tryb pracy.

    -s, --shadow
      Edycja bazy shadow lub gshadow.

ENVIRONMENT

    VISUAL
      Editor to be used.

    EDITOR
      Editor to be used if VISUAL is not set.

PLIKI

    /etc/group
      Informacje o grupach uytkownikow.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach uytkownikow.

    /etc/passwd
      Informacja o kontach uytkownikow.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o uytkownikach.

ZOBACZ TAKE

    vi(1), group(5), gshadow(5) , passwd(5), , shadow(5).