Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    warnquota - wysyla mail do uytkownikow z przekroczon kwot dysku

SK/LADNIA

    warnquota [ -ugsid ] [ -F quotaformat ] [ -q quotatab ] [ -c configfile
    ] [ -a adminsfile ]

OPIS

    warnquota sprawdza kwoty dyskowe dla kadego systemu plikow i wysyla
    ostrzeenia do tych uytkownikow, ktorzy osignli mikki limit kwot.
    Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).

    -F, --format=quotaformat
       Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie  przeprowadza
       automatycznego  wykrywania formatu). Moliwe nazwy formatow:
       vfsold (kwoty w wersji 1), vfsv0 (kwoty w wersji 2), rpc (kwoty
       po NFS), xfs (kwoty w systemie plikow XFS)

    -q, --quota-tab=quotatab
       Uywa pliku quotatab zamiast /etc/quotatab jako pliku z opisem
       urzdze (patrz przykladowy plik po opis skladni).

    -c, --config=configfile
       Uywa pliku configfile zamiast /etc/warnquota.conf jako pliku
       konfiguracyjnego (patrz przykladowy plik po opis skladni).

    -a, --admins-file=adminsfile
       Uywa pliku adminsfile zamiast /etc/quotagrpadmins jako pliku
       zawierajcego nazwy administratorow grup.

    -u, --user
       sprawdza, czy uytkownicy nie przekraczaj kwot (domylnie).

    -g, --group
       sprawdza, czy grupy nie przekraczaj kwot. Jeeli grupa przekracza
       kwot,  to  jest  wysylany  mail do uytkownika podanego w
       /etc/quotagrpadmins.

    -s, --human-readable
       Probuje raportowa uyt przestrze, liczb uywanych i-wzlow oraz
       limity w jednostkach bardziej odpowiednich ni te domylne.

    -i, --no-autofs
       ignoruje punkty zamontowane przez automountera.

    -d, --no-details
       nie dolcza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

    aquota.user     plik kwoty w glownym katalogu systemu plikow (kwota
              w wersji 2 na systemach plikow nie bdcych XFS)
    quota.user     plik kwoty w glownym katalogu systemu plikow (kwota
              w wersji 1 na systemach plikow nie bdcych XFS)
    /etc/warnquota.conf plik konfiguracyjny
    /etc/quotatab    opis urzdzenia
    /etc/quotagrpadmins administratorzy grup
    /etc/mtab      domylne systemy plikow
    /etc/passwd     domylni uytkownicy

ZOBACZ TAKE

    quota(1), cron(8), edquota(8).

AUTORZY

    warnquota(8)  napisal  Marco  van Wieringen <mvw@planets.elm.net>,
    modyfikowal Jan Kara <jack@suse.cz>. T stron podrcznika napisal Heiko
    Schlittermann <heiko@lotte.sax.de>, modyfikowal Jan Kara

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 WARNQUOTA(8)