Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

SKŁADNIA

    warnquota [ -ugsid ] [ -F quotaformat ] [ -q quotatab ] [ -c configfile
    ] [ -a adminsfile ]

OPIS

    warnquota sprawdza kwoty dyskowe dla każdego systemu plików i wysyła
    ostrzeżenia do tych użytkowników, którzy osiągnęli miękki limit kwot.
    Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).

    -F, --format=quotaformat
       Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie  przeprowadza
       automatycznego wykrywania formatu). Możliwe nazwy formatów:
       vfsold (kwoty w wersji 1), vfsv0 (kwoty w wersji 2), rpc (kwoty
       po NFS), xfs (kwoty w systemie plików XFS)

    -q, --quota-tab=quotatab
       Używa pliku quotatab zamiast /etc/quotatab jako pliku z opisem
       urządzeń (patrz przykładowy plik po opis składni).

    -c, --config=configfile
       Używa pliku configfile zamiast /etc/warnquota.conf jako pliku
       konfiguracyjnego (patrz przykładowy plik po opis składni).

    -a, --admins-file=adminsfile
       Używa pliku adminsfile zamiast /etc/quotagrpadmins jako pliku
       zawierającego nazwy administratorów grup.

    -u, --user
       sprawdza, czy użytkownicy nie przekraczają kwot (domyślnie).

    -g, --group
       sprawdza, czy grupy nie przekraczają kwot.  Jeżeli  grupa
       przekracza kwotę, to jest wysyłany mail do użytkownika podanego
       w /etc/quotagrpadmins.

    -s, --human-readable
       Próbuje raportować użytą przestrzeń, liczbę używanych i-węzłów
       oraz limity w jednostkach bardziej odpowiednich niż te domyślne.

    -i, --no-autofs
       ignoruje punkty zamontowane przez automountera.

    -d, --no-details
       nie dołącza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

    aquota.user     plik kwoty w głównym katalogu systemu plików (kwota
              w wersji 2 na systemach plików nie będących XFS)
    quota.user     plik kwoty w głównym katalogu systemu plików (kwota
              w wersji 1 na systemach plików nie będących XFS)
    /etc/warnquota.conf plik konfiguracyjny
    /etc/quotatab    opis urządzenia
    /etc/quotagrpadmins administratorzy grup
    /etc/mtab      domyślne systemy plików
    /etc/passwd     domyślni użytkownicy

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), cron(8), edquota(8).

AUTORZY

    warnquota(8)  napisał  Marco  van Wieringen <mvw@planets.elm.net>,
    modyfikował Jan Kara <jack@suse.cz>. Tę stronę podręcznika napisał
    Heiko Schlittermann <heiko@lotte.sax.de>, modyfikował Jan Kara

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                 WARNQUOTA(8)