Provided by: wmaker_0.95.0+20111028-4_amd64 bug

MENO

    seticons - nastaví obrázky ikon pre Window Maker

SYNTAX

    seticons súbor

POPIS

    seticons načíta súbor a zapíše jeho obsah do domény WMWindowAttributes, čím sa nastavia
    ikony, ktoré používa Window Maker pre dané triedy (napríklad XTerm, "xterm.XTerm",
    "pine.XTerm", atď.)

VOĽBY

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej,
       čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná
       hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
       Toto je súbor, ktorý sa zapíše.

POZRI TIEŽ

    geticonset(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                      March 1998                seticons(1x)