Provided by: wmaker_0.95.0+20111028-4_amd64 bug

MENO

    wxpaste - zapíše cutbuffer na štandardný výstup

SYNTAX

    wxpaste [voľby]

POPIS

    wxpaste vypíše obsah daného cutbuffera na štandardný výstup. Ak nie je daný žiadny
    cutbuffer, použije sa cutbuffer 0.

VOĽBY

    -cutbuffer číslo
       Dáta budú vložené do daného cutbuffera namiesto štandardného 0.

    -display displej
       Dáta sa budú kopírovať do cutbufferov daného displeja/obrazovky.

    -selection [selekcia]
       Dáta budú kopírované z danej selekcie. Ak sa výber zo selekcie nepodarí, použije sa
       cutbuffer. Implicitná hodnota pre selekciu je PRIMARY.

CHYBY

    -selection musí byť posledá voľba. Syntax môže byť upravená, ale
       bráni tomu spätná kompatibilita.

       Typy selekcií INCR a MULTIPLE nie sú podporované. V skutočnosti je podporovaný len
       jednoduchý text, čo by malo stačiť pre väčšinu užívateľov takejto jednoduchej
       utilitky.

POZRI TIEŽ

    wxcopy(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                      March 1998                wxpaste(1x)