Provided by: debianutils_4.2.1ubuntu2_i386 bug

IME

    tempfile - ustvari začasno datoteko v varnem načinu

POVZETEK

    tempfile [-d MAPA] [-p NIZ] [-s NIZ] [-m NAČIN] [-n DATOTAKA]
    [--directory=MAPA]  [--prefix=NIZ]  [--suffix=NIZ]  [--mode=NAČIN]
    [--name=DATOTEKA] [--help] [--version]

OPIS

    tempfile ustvari začasno datoteko na varnen način. Uporabi tempnam(3)
    za izbor imena in ga odpre z O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL.  Ime datoteke
    je izpisano na standardnem izhodu.Glej tempnam(3) za dejanske korake
    pri izboru mape.

    Mapa, kjer naj bi se datoteka ustvarila, se poišče v tem vrstnem redu
    (vendar glejte tempnam(3) za zanesljiv odgovor):

    a) V primeru, ko okoljska spremenljivka TMPDIR obstaja in vsebuje ime
     primerne mape, se le-ta uporabi.

    b) Drugače se uporabi argument --directory, če je določen in primeren.

    c) Drugače se, ko je primerno, uporabi P_tmpdir (kot je naveden v
     <stdio.h>).

    d) Končno se lahko uporabi mapa (/tmp) navedena z implementacijo.

MOŽNOSTI

    -d, --directory MAPA
       Vstavite datoteko v MAPO

    -m, --mode NAIN
       Odprite datoteko v NAČINU namesto 0600.

    -n, --name FILE
       Uporabite DATOTEKA za ime namesto tempnam(3). Možnosti -d, -p in
       -s so prezrte, ko je podana ta možnost.

    -p, --prefix NIZ
       Uporabite do pet črk iz NIZA za ustvarjanje imena.

    -s, --suffix NIZ
       Ustvarite datoteko z NIZOM kot pripono.

    --help Izpiše sporočilo uporabe na standarden izhod in uspešno konča.

    --version
       Izpiše podrobnosti o različici na standardni izhod in uspešno
       konča.

VRNJENE VREDNOSTI

    Stanje  končanja 0 pomeni, da je bila začasna datoteka uspešno
    ustvarjena. Katerokoli drugo izhodno stanje predstavlja napako.

HROŠČI

    Exclusive creation is not guaranteed when creating files on NFS
    partitions. tempfile is deprecated; you should use mktemp(1) instead.

PRIMERI

       #!/bin/sh
       #[...]
       t=$(tempfile) || exit
       trap "rm -f -- '$t'" EXIT
       #[...]
       rm -f -- "$t"
       trap - EXIT
       exit

OGLEJTE SI TUDI

    tempnam(3), mktemp(1)

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,