Provided by: debianutils_4.2.1ubuntu2_i386 bug

IME

    which - najdi ukaz

POVZETEK

    which [-a] imedatoteke ...

OPIS

    which vrne imena poti datotek (ali povezav), ki bi se izvedla v
    trenutnem okolju, e bi bil njihov argument podan kot ukaz v strogo
    POSIX skladni lupini. To naredi tako, da poie POTI izvedljivih datotek,
    ki ustrezajo imenom argumentov. Ne sledi simbolnim povezavam.

MONOSTI

    -a   za vsak argument izpie vsa ujemajoa imena poti

IZHODNO STANJE

    0   e so vsi navedeni ukazi najdeni in izvedljivi

    1   e je vsaj eden izmed navedenih ukazov neobstoje ali neizvedljiv

    2   e je navedena neveljavna monost

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,