Provided by: debianutils_4.2.1ubuntu2_amd64 bug

IME

    savelog - shrani datoteko dnevnika

POVZETEK

    savelog [-m mode] [-u user] [-g group] [-t] [-p] [-c cycle] [-l] [-j] [-J] [-1 .. -9] [-C]
    [-d] [-l] [-r rolldir] [-n] [-q] [-D dateformat] file ...

OPIS

    Ukaz savelog shrani in po želji stisne stare kopije datotek. Starejše različice file se
    imenujejo:

       file.<number><compress_suffix>

    kjer je <number> številka različice, 0 predstavlja najnovejšo. Različice številka > 0 so
    stisnjene, razen če to prepreči -l. Različica številka 0 ni stisnjena, saj ima lahko
    opravilo file še vedno odprt za I/O. Samo cycle različic datoteke je ohranjenih.

    Če datoteka ne obstaja in je -t podan, bo ustvarjena.

    Za datoteke, ki obstajajo in imajo dolžino večjo od nič, so opravljena naslednja dejanja:

    1)   Datoteke s številkami različic krožijo.  Rezličica file.2 je premaknjena v
       različico file.3, različica file.1 je premaknjena v različico file.2, in tako
       naprej. Končno je različica file.0 premaknjena v različico file.1, in je različica
       file izbrisana. Tako stisnjena in ne stisnjena imena krožijo, ne glede na -l.
       Manjkajoče datoteke različic so prezrte.

    2)   Nova file.1 je stisnjena, razen če je podana zastavica -l. Spremenjena je glede na
       zastavice -m, -u, in -g.

    3)   Glavna file je premaknjena v file.0.

    4)   Če so podane zastavice -m, -u, -g, -t, ali pa -p, je ustvarjena prazna file glede
       na podane zastavice. Z zastavico -p , je datoteka ustvarjena z enakim lastništvom,
       skupino in pravicami kot prej.

    5)   Nova file.0 je spremenjena glede na zastavice -m, -u, in -g.

MOŽNOSTI

    -m način
       chmod datoteke dnevnikov k danim pravicam, predpostavi -t

    -u uporabnik
       chown datoteke dnevnikov k uporabniku, predpostavi -t

    -g skupina
       chgrp datoteke dnevnikov k skupini, predpostavi -t

    -c cycle
       Shrani krožne različice datoteke dnevnika (privzeto: 7). Število cycle datotek
       kroženja mora biti vsaj 2.

    -t   ustvari "touch" novo datoteko dnevnika

    -l   ne stiskaj datotek dnevnikov (privzeto: stiskaj)

    -p   ohrani lastništvo, skupino in dovojenja datoteke dnevnika

    -j   stisni z bzip2 namesto z gzip

    -J   compress with xz instead of gzip

       For xz no strength option is set, and xz decides on the default based on the total
       amount of physical RAM. Note that xz can use a very large amount of memory for the
       higher compression levels.

    -1 .. -9
       compression strength or memory usage (default: 9, except for xz)

    -C   prisili čiščenje krožnih datotek dnevnikov

    -d   za obračanje uporabi standardni datum

    -D oblika datuma
       prepiši obliko datuma z obliko zapisa [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

    -r   uporabi rolldir namesto . za obračanje datotek

    -n   ne vrti praznih datotek

    -q   molči

HROŠČI

    Podatki se lahko izgubijo, če opravilo še vedno piše v file.0 in jo savelog premakne v
    file.1 ter stisne.

OGLEJTE SI TUDI

    logrotate(8)

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,