Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    kbookmarkmerger - Program za stapanje datog skupa obeleživača u
    korisnikov spisak obeleživača.

PREGLED

    kbookmarkmerger [Qt opcije...] [KDE opcije...] {fascikla}

OPIS

    K-stapač-obeleživača je program za stapanje datog skupa obeleživača u
    korisnikove obeleživače. Ako korisnik do sada nije dodao nijedan
    obeleživač, biće stvoren nov spisak obeleživača i dati obeleživači
    umetnuti u njega. K-stapač-obeleživača pritom pamti koji su fajlovi već
    bili stopljeni ranije, te jednom dodati obeleživači neće biti dodati
    ponovo kao duplikati. U slučaju da je KDE u pogonu dok se izvršava
    K-stapač-obeleživača, KDE-ov podsistem obeleživača biće obavešten o
    izmenama u korisnikovim obeleživačima, te će svi programi koji im
    pristupaju (npr. K-osvajač) odmah uočiti izmene.

    Tradicionalno se nešto nalik ovome izvodilo tako što bi se pri
    otvaranju novog korisničkog naloga koristio pažljivo sastavljeni kostur
    domaće fascikle, koji već sadrži standardni skup obeleživača. Problem s
    ovim pristupom jeste što se posle stvaranja naloga ne mogu širiti novi
    obeleživači svim korisnicima.

    Mehanizam K-stapača-obeleživača koristan je sistem-administratorima
    kada žele da svim korisnicima rašire obeleživač koji ukazuje na
    određeni dokument (na primer, važne napomene o sistemu). Može biti
    koristan i distributerima, na primer za prilaganje fajlova obeleživača
    u pakete tako da ih K-stapač-obeleživača stopi u korisnikov spisak
    obeleživača pri instaliranju paketa. Ovako dokumentacija za softverski
    paket može postati lako i vidljivo pristupačna odmah nakon njegovog
    instaliranja.

    Jedini parametar neophodan K-stapaču-obeleživača jeste ime fascikle u
    kojoj će biti potraženi fajlovi obeleživača. Svi fajlovi u datoj
    fascikli biće uzeti u obzir za stapanje u korisnikovu postavu. Fajlovi
    obeleživača moraju biti pravilni XBEL fajlovi.

VIDI JOŠ

    Priručnik za K-osvajač[1]

PRIMERI

      pera@hal9000 kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Stapa sve fajlove obeleživača uskladištene u /usr/local/extra-bookmarks
    u Perin spisak obeleživača.

STANDARDI

      Specifikacija XBEL-a[2]

OGRANIČENJA

    Pri određivanju da li je dati fajl obeleživača već stopljen u
    korisnikov spisak obeleživača, K-stapač-obeleživača prosto razmatra ime
    fajla; sadržaj se uopšte ne proverava. To znači da izmena fajla
    obeleživača koji je već jednom stopljen sa korisnikovim obeleživačima
    neće okinuti ponovno stapanje.

    Takođe imajte u vidu da će, u slučaju da korisnik izmeni obeleživač
    koji je stopljen u njegovu postavu, izvorni fajl obeleživača ostati
    neizmenjen.

AUTOR

    Frerih Rabe raabe@kde.org

AUTOR

    Frerih Rabe <raabe@kde.org>
      Autor.

PRIMEDBE

    1. Priručnik za K-osvajač
      help:/konqueror/index.html

    2. Specifikacija XBEL-a
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/