Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    kbookmarkmerger - Program za stapanje datog skupa obeleživača u korisnikov spisak
    obeleživača.

PREGLED

    kbookmarkmerger [Qt opcije...] [KDE opcije...] {fascikla}

OPIS

    K-stapač-obeleživača je program za stapanje datog skupa obeleživača u korisnikove
    obeleživače. Ako korisnik do sada nije dodao nijedan obeleživač, biće stvoren nov spisak
    obeleživača i dati obeleživači umetnuti u njega. K-stapač-obeleživača pritom pamti koji su
    fajlovi već bili stopljeni ranije, te jednom dodati obeleživači neće biti dodati ponovo
    kao duplikati. U slučaju da je KDE u pogonu dok se izvršava K-stapač-obeleživača, KDE-ov
    podsistem obeleživača biće obavešten o izmenama u korisnikovim obeleživačima, te će svi
    programi koji im pristupaju (npr. K-osvajač) odmah uočiti izmene.

    Tradicionalno se nešto nalik ovome izvodilo tako što bi se pri otvaranju novog korisničkog
    naloga koristio pažljivo sastavljeni kostur domaće fascikle, koji već sadrži standardni
    skup obeleživača. Problem s ovim pristupom jeste što se posle stvaranja naloga ne mogu
    širiti novi obeleživači svim korisnicima.

    Mehanizam K-stapača-obeleživača koristan je sistem-administratorima kada žele da svim
    korisnicima rašire obeleživač koji ukazuje na određeni dokument (na primer, važne napomene
    o sistemu). Može biti koristan i distributerima, na primer za prilaganje fajlova
    obeleživača u pakete tako da ih K-stapač-obeleživača stopi u korisnikov spisak obeleživača
    pri instaliranju paketa. Ovako dokumentacija za softverski paket može postati lako i
    vidljivo pristupačna odmah nakon njegovog instaliranja.

    Jedini parametar neophodan K-stapaču-obeleživača jeste ime fascikle u kojoj će biti
    potraženi fajlovi obeleživača. Svi fajlovi u datoj fascikli biće uzeti u obzir za stapanje
    u korisnikovu postavu. Fajlovi obeleživača moraju biti pravilni XBEL fajlovi.

VIDI JOŠ

    Priručnik za K-osvajač[1]

PRIMERI

      pera@hal9000 kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Stapa sve fajlove obeleživača uskladištene u /usr/local/extra-bookmarks u Perin spisak
    obeleživača.

STANDARDI

      Specifikacija XBEL-a[2]

OGRANIČENJA

    Pri određivanju da li je dati fajl obeleživača već stopljen u korisnikov spisak
    obeleživača, K-stapač-obeleživača prosto razmatra ime fajla; sadržaj se uopšte ne
    proverava. To znači da izmena fajla obeleživača koji je već jednom stopljen sa
    korisnikovim obeleživačima neće okinuti ponovno stapanje.

    Takođe imajte u vidu da će, u slučaju da korisnik izmeni obeleživač koji je stopljen u
    njegovu postavu, izvorni fajl obeleživača ostati neizmenjen.

AUTOR

    Frerih Rabe raabe@kde.org

AUTOR

    Frerih Rabe <raabe@kde.org>
      Autor.

PRIMEDBE

    1. Priručnik za K-osvajač
      help:/konqueror/index.html

    2. Specifikacija XBEL-a
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/