Provided by: kde-l10n-sr_4.8.2-0ubuntu2_all bug

IME

    kfind - KDE alatka za traženje fajlova

PREGLED

    kfind [searchpath] [KDE Generic Options] [Qt Generic Options]

OPIS

    K-nalazač je alatka za traženje određenih fajlova na računaru po imenu,
    odnosno obrascu imena, i drugim atributima. Na primer, mogu se tražiti
    fajlovi zadatog tipa, sa zadatim slovima u imenu fajla, ili sa
    određenim tekstom kao delom sadržaja.

    K-nalazač je grafička alatka, obično se ne izvršava iz komandne linije.

OPCIJE

    searchpath
      Za pretpopunjavanje dijaloga možete zadati dvotačkom razdvojenu
      putanju. Ovo može poslužiti za postavljanje različitih ikona na
      panelu ili površi, za brzo izvođenje pretraga na raznim lokacijama.

VIDI JOŠ

    Detaljnija korisnička dokumentacija dostupna je kroz help:/kfind
    (unesite ovaj URL u K-osvajač ili izvršite khelpcenter help:/kfind).

AUTORI

    Spisak doprinosilaca dat je u korisničkom priručniku, u
    K-centru-pomoći.

    Stranicu pripremila Lori Vots lauri@kde.org

AUTOR

    Lori Vots <lauri@kde.org>
      Autor.