Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_i386 bug

IME

    wesnoth -- "Boj za Vesnot", fantazijska strategija na poteze

PREGLED

    wesnoth [OPCIJE] [PUTANJA_DO_PODATAKA]

OPIS

    "Boj za Vesnot" je fantazijska strateka igra na poteze.

    Porazite  sve neprijateljske voe dobro izabranom vojnom druinom,
    starajui se usput o izvorima zlata i selima. Svaka jedinica ima svoje
    vrline i mane; da biste pobedili, rasporedite snage tako da se istaknu
    preimustva, pritom spreivi protivnika da uini to isto. Kako jedinice
    postaju iskusnije, dobijaju nove sposobnosti i postaju snanije. Igrajte
    na svom maternjem jeziku iskuavajui vetine protiv pametnog raunarskog
    protivnika, ili se pridruite Vesnotovoj velikoj zajednici igraa na
    vezi. Pravite sopstvene posebne jedinice, scenarije, pohode, i podelite
    ih sa drugim igraima.

OPCIJE

    --bpp broj
       postavlja vrednost BitsPerPixel. Primer: --bpp 32

    -c, --campaign  [<id-pohoda>]
       skae direktno na pohod sa ID-om <id-pohoda>. Ako se ID ne zada,
       pojavie se meni za izbor. Napomena: Pri upotrebi ove opcije
       morate zadati i putanju direktorijuma podataka kao poslednji
       argument, inae e ID pohoda ili scenarija biti shvaen kao
       direktorijum podataka.

    --campaign-difficulty <teina>
       teina zadatog pohoda (od 1 do najvee). Ako se ne zada, pojavie
       se dijalog za izbor teine pohoda.

    --campaign-scenario <id-scenarija>
       ID scenarija iz zadatog pohoda. Podrazumevan je prvi scenario.

    --config-dir ime
       zadaje postavni direktorijum ime,  pod  $HOME  ili  "Moji
       dokumenti\Moje igre" na Windowsu. Takoe moete zadati apsolutnu
       putanju postavnog direktorijuma izvan $HOME ili "My Documents\My
       Games".

    --config-path
       ispisuje putanju korisnikog postavnog direktorijuma i izlazi.

    --data-dir <direktorijum>
       potiskuje direktorijum podataka ovde zadatim.

    -d, --debug
       ukljuuje dopunske opcije komandnog reima tokom igre (vie detalja
       potraite       na       viki       stranici
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor datoteka
       direktno pokree ureiva mapa u igri. Ako je zadata datoteka,
       istovetno sa -l --load.

    --fps prikazuje broj kadrova po sekundi dok tee igra, u uglu ekrana.

    -f, --fullscreen
       pokree igru preko celog ekrana.

    --gunzip uldat.gz
       raspakuje datoteku, koja treba da je u formatu GZIP, i skladiti
       je bez nastavka .gz. uldat.gz e biti uklonjena.

    --gzip uldat
       pakuje datoteku u format GZIP, skladiti je kao uldat.gz i
       uklanja uldat.

    -h, --help
       prikazuje saetak opcija komandne linije na standarnom izlazu.

    -l, --load datoteka
       uitava poziciju datoteka iz standardnog direktorijuma sauvanih
       pozicija. Ako je zadata i opcija -e ili --editor, pokree se
       ureiva sa otvorenom mapom iz te datoteke. Ako je datoteka u
       stvari direktorijum, ureiva e na njemu otvoriti dijalog za
       uitavanje mape.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja nivo ozbiljnosti domena beleenja.  all  se  moe
       upotrebiti  za  poklapanje  svih  domena,  a dostupni su:
       error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi error.

    --logdomains [filter]
       nabraja definisane domene beleenja (ili one koje sadre filter,
       ako je zadat) i izlazi.

    --max-fps
       broj kadrova po sekundi koje igra moe da prikae, trebalo bi da
       bude izmeu 1 i 1000, a podrazumevano je 50.

    -m, --multiplayer
       pokree vieigraku partiju. Uz ovu opciju mogu biti upotrebljene
       jo neke, navedene ispod (samo one mogu pratiti --multiplayer).

    --no-delay
       pokree igru bez ikakvih zastoja, za probu grafikih performansi.
       Ovo je automatski ukljueno ako se zada --nogui.

    --nocache
       iskljuuje ostavu za podatke igre.

    --nomusic
       pokree igru bez muzike.

    --nosound
       pokree igru bez zvuka i muzike.

    --path ispisuje ime direktorijuma sa podacima igre i izlazi.

    --preprocess,          -p[=<definicija-1>,<definicija-2>,...]
    <datoteka/direktorijum> <ciljni direktorijum>
       predobrauje zadatu datoteku ili direktorijum. U zadati ciljni
       direktorijum bie upisane datoteke obine postave i obraene
       osnove. Ako se zada direktorijum, bie predobraen rekurzivno na
       osnovu poznatih pravila predobraivaa. Zajedniki makroi  iz
       data/core/macros/  bie  predobraeni  pre  zadatih  resursa.
       definicija-1,definicija-2,... su dodatne definicije koje se
       dodaju pre obraivanja datoteka. Ako elite da ih dodate morate
       pre njih uneti znak '='. Ako se u spisku definicija nalazi
       'SKIP_CORE',  data/core/  nee  biti predobraen. Primer: -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial     ~/result     ili
       -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN   ~/wesnoth/data/campaign/camp
       ~/result.

    --preprocess-input-macros <izvorna-datoteka>
       (samo uz opciju '--preprocess') zadaje datoteku koja sadri
       definicije [preproc_define] za ukljuivanje pri predobradi.

    --preprocess-output-macros [<ciljna datoteka>]
       (samo uz opciju '--preprocess') ispisuje sve predobraene makroe
       iz ciljne datoteke. Ako se datoteka ne zada, ispis e biti u
       datoteku  '_MACROS_.cfg' u ciljnom direktorijumu iz opcije
       '--preprocess'. Ovu opciju treba navesti pre '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       postavlja rezoluciju ekrana. Primer: -r 800x600

    -s, --server [domain]
       povezuje se sa domainom ako je zadat, ili sa prvim serverom u
       postavkama. Na primer: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       greke overavanja smatraju se kobnim grekama.

    -t, --test
       pokree igru sa malim probnim scenariom.

    --validcache
       pretpostavlja da je ke auran (opasno).

    -v, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -w, --windowed
       pokree igru unutar prozora.

    --with-replay
       puta snimak partije uitane opcijom --load.

Opcije uz --multiplayer

    Opcije posebne po strani u vieigrakom reimu oznaene su sa broj, gde
    broj treba zameniti brojem strane. To je obino 1 ili 2, ali zavisi od
    broja igraa dozvoljenih za izabrani scenario.

    --ai_configbroj=vrednost
       bira postavnu datoteku koja se uitava za VI upravljaa ove
       strane.

    --algorithmbroj=vrednost
       bira nestandardni algoritam za VI upravljanje zadatom stranom.
       Mogue vrednosti: idle_ai i sample_ai.

    --controllerbroj=vrednost
       bira upravljaa za zadatu stranu. Mogue vrednosti su: human
       (ovek) i ai (VI).

    --era=vrednost
       upotrebite ovo za igranje u izabranoj epohi umesto podrazumevane
       (Default). Epoha se bira kljuem; mogue vrednosti opisane su u
       datoteci data/multiplayer/eras.cfg

    --exit-at-end
       izlazi poto se scenario okona, bez prikazivanja prozora o
       pobedi/porazu na koji bi korisnik morao da odgovori. Ovo se
       takoe koristi za skriptovanje proba performansi.

    --nogui
       pokree igru bez grafikog  suelja.  Mora  se  javiti  pre
       --multiplayer da bi imalo eljeni efekat.

    --parmbroj=ime:vrednost
       postavlja dodatne parametre za ovu stranu, koji zavise od opcija
       upotrebljenih uz --controller i --algorithm. Obino korisno onima
       koji projektuju nove VI (jo uvek nije sasvim dokumentovano)

    --scenario=vrednost
       bira  vieigraki  scenario  po  kljuu.  Podrazumevan  je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidebroj=vrednost
       bira frakciju iz tekue epohe za zadatu stranu. Frakcija se bira
       kljuem;   mogue  vrednosti  opisane  su  u  datoteci
       data/multiplayer.cfg

    --turns=vrednost
       postavlja broj poteza za izabrani scenario. Podrazumevano je 50.

IZLAZNO STANJE

    Redovno izlazno stanje je 0. Stanje 1 ukazuje na greku u pripremi
    (SDL-a, fontova, itd). Stanje 2 ukazuje na greku u opcijama komandne
    linije.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Uredili Nils Knojper (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott
    <ott@gaon.net> i Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Ovu uputnu stranicu prvobitno je napisao Siril Butor (Cyril Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaninu domau stranicu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  (C)  2003-2011  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje Zadubina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; ak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREENE
    POTREBE.

POGLEDATI JO

    wesnothd(6).