Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

IME

    wesnoth -- "Boj za Vesnot", fantazijska strategija na poteze

PREGLED

    wesnoth [OPCIJE] [PUTANJA_DO_PODATAKA]

OPIS

    "Boj za Vesnot" je fantazijska strateška igra na poteze.

    Porazite sve neprijateljske vođe dobro izabranom vojnom družinom, starajući se usput o
    izvorima zlata i selima. Svaka jedinica ima svoje vrline i mane; da biste pobedili,
    rasporedite snage tako da se istaknu preimućstva, pritom sprečivši protivnika da učini to
    isto. Kako jedinice postaju iskusnije, dobijaju nove sposobnosti i postaju snažnije.
    Igrajte na svom maternjem jeziku iskušavajući veštine protiv pametnog računarskog
    protivnika, ili se pridružite Vesnotovoj velikoj zajednici igrača na vezi. Pravite
    sopstvene posebne jedinice, scenarije, pohode, i podelite ih sa drugim igračima.

OPCIJE

    --bpp broj
       postavlja vrednost BitsPerPixel. Primer: --bpp 32

    -c, --campaign  [<id-pohoda>]
       skače direktno na pohod sa ID-om <id-pohoda>. Ako se ID ne zada, pojaviće se meni
       za izbor. Napomena: Pri upotrebi ove opcije morate zadati i putanju direktorijuma
       podataka kao poslednji argument, inače će ID pohoda ili scenarija biti shvaćen kao
       direktorijum podataka.

    --campaign-difficulty <težina>
       težina zadatog pohoda (od 1 do najveće). Ako se ne zada, pojaviće se dijalog za
       izbor težine pohoda.

    --campaign-scenario <id-scenarija>
       ID scenarija iz zadatog pohoda. Podrazumevan je prvi scenario.

    --config-dir ime
       zadaje postavni direktorijum ime, pod $HOME ili "Moji dokumenti\Moje igre" na
       Windowsu. Takođe možete zadati apsolutnu putanju postavnog direktorijuma izvan
       $HOME ili "My Documents\My Games".

    --config-path
       ispisuje putanju korisničkog postavnog direktorijuma i izlazi.

    --data-dir <direktorijum>
       potiskuje direktorijum podataka ovde zadatim.

    -d, --debug
       uključuje dopunske opcije komandnog režima tokom igre (više detalja potražite na
       viki stranici http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor datoteka
       direktno pokreće uređivač mapa u igri. Ako je zadata datoteka, istovetno sa -l
       --load.

    --fps prikazuje broj kadrova po sekundi dok teče igra, u uglu ekrana.

    -f, --fullscreen
       pokreće igru preko celog ekrana.

    --gunzip uldat.gz
       raspakuje datoteku, koja treba da je u formatu GZIP, i skladišti je bez nastavka
       .gz. uldat.gz će biti uklonjena.

    --gzip uldat
       pakuje datoteku u format GZIP, skladišti je kao uldat.gz i uklanja uldat.

    -h, --help
       prikazuje sažetak opcija komandne linije na standarnom izlazu.

    -l, --load datoteka
       učitava poziciju datoteka iz standardnog direktorijuma sačuvanih pozicija. Ako je
       zadata i opcija -e ili --editor, pokreće se uređivač sa otvorenom mapom iz te
       datoteke. Ako je datoteka u stvari direktorijum, uređivač će na njemu otvoriti
       dijalog za učitavanje mape.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja nivo ozbiljnosti domena beleženja. all se može upotrebiti za poklapanje
       svih domena, a dostupni su: error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi
       error.

    --logdomains [filter]
       nabraja definisane domene beleženja (ili one koje sadrže filter, ako je zadat) i
       izlazi.

    --max-fps
       broj kadrova po sekundi koje igra može da prikaže, trebalo bi da bude između 1 i
       1000, a podrazumevano je 50.

    -m, --multiplayer
       pokreće višeigračku partiju. Uz ovu opciju mogu biti upotrebljene još neke,
       navedene ispod (samo one mogu pratiti --multiplayer).

    --no-delay
       pokreće igru bez ikakvih zastoja, za probu grafičkih performansi. Ovo je automatski
       uključeno ako se zada --nogui.

    --nocache
       isključuje ostavu za podatke igre.

    --nomusic
       pokreće igru bez muzike.

    --nosound
       pokreće igru bez zvuka i muzike.

    --path ispisuje ime direktorijuma sa podacima igre i izlazi.

    --preprocess,  -p[=<definicija-1>,<definicija-2>,...]  <datoteka/direktorijum>  <ciljni
    direktorijum>
       predobrađuje zadatu datoteku ili direktorijum. U zadati ciljni direktorijum biće
       upisane datoteke obične postave i obrađene osnove. Ako se zada direktorijum, biće
       predobrađen rekurzivno na osnovu poznatih pravila predobrađivača. Zajednički makroi
       iz   data/core/macros/   biće   predobrađeni   pre   zadatih   resursa.
       definicija-1,definicija-2,... su dodatne definicije koje se dodaju pre obrađivanja
       datoteka. Ako želite da ih dodate morate pre njih uneti znak '='. Ako se u spisku
       definicija nalazi 'SKIP_CORE', data/core/ neće biti predobrađen. Primer: -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/result  ili  -p=MULTIPLAYER,MY_OWN_CAMPAIGN
       ~/wesnoth/data/campaign/camp ~/result.

    --preprocess-input-macros <izvorna-datoteka>
       (samo uz opciju '--preprocess')  zadaje  datoteku  koja  sadrži  definicije
       [preproc_define] za uključivanje pri predobradi.

    --preprocess-output-macros [<ciljna datoteka>]
       (samo uz opciju '--preprocess') ispisuje sve predobrađene makroe iz ciljne
       datoteke. Ako se datoteka ne zada, ispis će biti u datoteku '_MACROS_.cfg' u
       ciljnom direktorijumu iz opcije '--preprocess'. Ovu opciju treba navesti pre
       '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       postavlja rezoluciju ekrana. Primer: -r 800x600

    -s, --server [domaćin]
       povezuje se sa domaćinom ako je zadat, ili sa prvim serverom u postavkama. Na
       primer: --server server.wesnoth.org

    --strict-validation
       greške overavanja smatraju se kobnim greškama.

    -t, --test
       pokreće igru sa malim probnim scenariom.

    --validcache
       pretpostavlja da je keš ažuran (opasno).

    -v, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -w, --windowed
       pokreće igru unutar prozora.

    --with-replay
       pušta snimak partije učitane opcijom --load.

Opcije uz --multiplayer

    Opcije posebne po strani u višeigračkom režimu označene su sa broj, gde broj treba
    zameniti brojem strane. To je obično 1 ili 2, ali zavisi od broja igrača dozvoljenih za
    izabrani scenario.

    --ai_configbroj=vrednost
       bira postavnu datoteku koja se učitava za VI upravljača ove strane.

    --algorithmbroj=vrednost
       bira nestandardni algoritam za VI upravljanje zadatom stranom. Moguće vrednosti:
       idle_ai i sample_ai.

    --controllerbroj=vrednost
       bira upravljača za zadatu stranu. Moguće vrednosti su: human (čovek) i ai (VI).

    --era=vrednost
       upotrebite ovo za igranje u izabranoj epohi umesto podrazumevane (Default). Epoha
       se bira ključem; moguće vrednosti opisane su u datoteci data/multiplayer/eras.cfg

    --exit-at-end
       izlazi pošto se scenario okonča, bez prikazivanja prozora o pobedi/porazu na koji
       bi korisnik morao da odgovori. Ovo se takođe koristi za skriptovanje proba
       performansi.

    --nogui
       pokreće igru bez grafičkog sučelja. Mora se javiti pre --multiplayer da bi imalo
       željeni efekat.

    --parmbroj=ime:vrednost
       postavlja dodatne parametre za ovu stranu, koji zavise od opcija upotrebljenih uz
       --controller i --algorithm. Obično korisno onima koji projektuju nove VI (još uvek
       nije sasvim dokumentovano)

    --scenario=vrednost
       bira višeigrački scenario po ključu. Podrazumevan je multiplayer_The_Freelands.

    --sidebroj=vrednost
       bira frakciju iz tekuće epohe za zadatu stranu. Frakcija se bira ključem; moguće
       vrednosti opisane su u datoteci data/multiplayer.cfg

    --turns=vrednost
       postavlja broj poteza za izabrani scenario. Podrazumevano je 50.

IZLAZNO STANJE

    Redovno izlazno stanje je 0. Stanje 1 ukazuje na grešku u pripremi (SDL-a, fontova, itd).
    Stanje 2 ukazuje na grešku u opcijama komandne linije.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Uredili Nils Knojper (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> i Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Ovu  uputnu  stranicu  prvobitno  je  napisao  Siril  Butor  (Cyril  Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaničnu domaću stranicu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska prava © 2003-2011 Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2  (GPLv2), koju izdaje
    Zadužbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE GARANCIJE; čak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST
    ili ISPUNJAVANJE ODREĐENE POTREBE.

POGLEDATI JOŠ

    wesnothd(6).