Provided by: wesnoth-1.10-server_1.10.2-1_i386 bug

IME

    wesnothd -- višeigrački mrežni domar "Boja za Vesnot"

PREGLED

    wesnothd [-dv] [-c putanja] [-p port] [-t broj] [-T broj]
    wesnothd -V

OPIS

    Upravlja  višeigračkim  partijama  "Boja  za  Vesnot". Pogledajte
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration za naredbe koje server
    prihvata preko klijenta (/query ...) ili fifoa.

OPCIJE

    -c putanja, --config putanja
       kazuje domaru gde se nalazi postavna datoteka. Za sintaksu
       pogledajte odeljak POSTAVA SERVERA ispod. Postavu možete ponovo
       učitati slanjem SIGHUP serverskom procesu.

    -d, --daemon
       pokreće wesnothd kao domar.

    -h, --help
       govori vam šta čine opcije komandne linije.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja  nivo ozbiljnosti domena beleženja. all se može
       upotrebiti za poklapanje  svih  domena,  a  dostupni  su:
       error, warning, info, debug. Podrazumevano se koristi error,
       osim za domen server gde info.

    -p port, --port port
       vezuje server za navedeni port. Ako se port ne  navede,
       podrazumevano se koristi 15000.

    -t broj, --threads broj
       postavlja najveći broj radnih niti na čekanju za mrežni U/I
       (podrazumevano: 5, najviše: 30).

    -T broj, --max-threads broj
       postavlja najveći broj radnih niti koje mogu biti stvorene; ako
       se zada 0, nema ograničenja (podrazumevano: 0).

    -V, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -v, --verbose
       uključuje ispravljačko beleženje.

POSTAVA SERVERA

  Opšta sintaksa je:
    [oznaka]

       klju="vrednost"

       klju="vrednost,vrednost,..."

    [/oznaka]

  Globalni ključevi:
    allow_remote_shutdown
       ako se zada no (podrazumevano), zahtevi za gašenje i ponovno
       pokretanje se ignorišu osim ako stižu iz fifoa. Zadajte yes da
       dozvolite udaljeno gašenje na /query administratora.

    ban_save_file
       Puna ili relativna putanja do (gzipovane) datoteke koju server
       može da čita i piše. Zabrane će biti zapisivane u nju, i čitane
       po narednom pokretanju servera.

    compress_stored_rooms
       određuje  da  li  datoteku soba treba čitati i pisati u
       kompresovanom obliku. Podrazumevano yes.

    connections_allowed
       broj dozvoljenih veza sa iste IP adrese, 0 znači bezbroj
       (podrazumevno: 5)

    disallow_names
       imena/nadimci koje server ne prihvata. Prihvataju se * i ? kao
       džokeri (pogledajte glob(7) za više detalja). Podrazumevane
       vrednosti,  koje  se  koriste ako se ništa ne zada, su:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       putanja do fifoa iz kojeg server može da čita naredbe (iste kao
       /query ... iz igre). Ako nije zadata, spada na ugrađenu
       (podrazumevano: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       broj  dozvoljenih  poruka  za  vreme  messages_time_period
       (podrazumevano: 4)

    messages_time_period
       vremenski period u sekundama koji se razmatra za otkrivanje
       poplave poruka (podrazumevano: 10 sekundi)

    motd  poruka dana

    new_room_policy
       određuje ko može da stvara nove sobe na serveru. Moguće
       vrednosti su everyone, registered, admin i nobody, dajući
       dozvolu,  redom,   svima,   registrovanim   korisnicima,
       administratorima i nikome. Podrazumevana vrednost je everyone.

    passwd lozinka za sticanje administratorskih ovlašćenja (putem /query
       admin lozinka).

    replay_save_path
       Direktorijum gde server smešta snimke partija (ne zaboravite
       prateće /!). Podrazumevano je ” (prazno), što znači direktorijum
       u kojem je wesnothd pokrenut.

    restart_command
       Naredba kojom server pokreće novi serverski proces pri naredbi
       restart. (Može se izdati samo preko fifoa. Vidi postavku
       allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       putanja do datoteke gde se skladište podaci sobe. Ovu datoteku
       čita server pri pokretanju, i kasnije upisuje. Ako je prazno ili
       nije zadato, sobe se ne učitavaju niti upisuju.

    save_replays
       Određuje da li server automatski upisuje  snimke  partija
       (podrazumevno: false).

    versions_accepted
       Zapetama razdvojen spisak niski verzija koje server prihvata.
       Prihvataju se * i ? kao džokeri (podrazumevana je verzija
       klijenta koja odgovara verziji servera)
       Primer: versions_accepted="*" prihvata bilo koju nisku verzije.

    user_handler
       Ime rukovaoca korisnicima. Trenutno dostupni su forum (server se
       povezuje sa phpBB bazom podataka foruma) i sample (primerna
       izvedba  sučelja  rukovaoca korisnicima, ludi ste ako ovo
       upotrebite negde zaozbiljno). Podrazumevana vrednost je forum.
       Takođe morate dodati odeljak [user_handler], v. ispod.

  Globalne oznake:
    [redirect] oznaka za navođenje servera na koji se preusmeravaju neke
    verzije klijenta

       host  adresa servera na koji se preusmerava

       port  port na koji se povezuje

       version
           zapetama razdvojen spisak verzija koje se preusmeravaju.
           Ponaša se isto kao i versions_accepted u pogledu džokera

    [ban_time] oznaka za određivanje zgodnih ključnih reči za privremene
    zabrane.

       name  Ime koje upućuje na trajanje zabrane.

       time  Trajanje. Format je %d[%s[%d%s[...]]] gde s iz  %s
           označava sekunde, m minute, h sate, D dane, M mesece, Y
           godine, a d je broj. Ako  nije  dat  modifikator,
           pretpostavljaju se minuti (m). Primer: time="1D12h30m"
           znači zabranu u trajanju od jednog dana, 12 sati i 30
           minuta.

    [proxy] oznaka koja govori serveru da se ponaša kao posrednik i
    prosleđuje zahteve povezanih klijenata na određeni server. Prihvata
    iste ključeve kao i [redirect]

    [user_handler] podešava rukovalac korisnicima. Dostupnost ključeva
    zavisi od toga koji je rukovalac postavljen ključem user_handler. Ako u
    postavi  nema odeljka [user_handler], server neće pružati uslugu
    registrovanja nadimaka.

       db_host
           (za user_handler=forum) ime  domaćina  servera  baze
           podataka

       db_name
           (za user_handler=forum) ime baze podataka

       db_user
           (za  user_handler=forum) ime korisnika pod kojim se
           prijavljuje u bazu podataka

       db_password
           (za user_handler=forum) lozinka zadatog korisnika

       db_users_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u kojoj phpBB forumi
           upisuju podatke o korisnicima. Najverovatnije će to biti
           <prefiks-tabele>_users (npr. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (za user_handler=forum) ime tabele u koju  wesnothd
           upisuje svoje podatke o korisnicima. Ovu tabelu moraćete
           ručno  da   napravite,   npr.:   CREATE   TABLE
           <ime-tabele>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (za user_handler=sample) vreme po kojem registrovani
           nadimak ističe (u danima).

    [mail] podešava SMTP server kroz koji rukovalac korisnicima šalje
    poštu. Trenutno samo za primerni rukovalac.

       server Ime domaćina udaljenog servera

       username
           Korisničko ime za prijavljivanje na poštanski server.

       password
           Korisnikova lozinka.

       from_address
           Adresa za odgovore na vašu poštu.

       mail_port
           Port na kojem sluša poštanski server. Podrazumevano 25.

IZLAZNO STANJE

    Redovno izlazno stanje je 0, kada je server pravilno ugašen. Stanje 2
    ukazuje na grešku u opcijama komandne linije.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Uredili
    Nils  Knojper  (Nils  Kneuper)  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott
    <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i  Tomas  Baumhauer
    (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ovu uputnu stranicu
    prvobitno je napisao Siril Butor (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaničnu domaću stranicu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  ©  2003-2011  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje Zadužbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; čak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREĐENE
    POTREBE.

POGLEDATI JOŠ

    wesnoth(6).