Provided by: apt-show-versions_0.17_all bug

NAMN

    apt-show-versions - Listar tillgangliga paketversioner i distributionen

BESKRIVNING

    apt-show-versions tolkar dpkg:s statusfil och APT-listor for de
    installerade och tillgangliga paketversioner och distribution samt
    visar uppgraderingsval inom den angivna distributionen av de valda
    paketen.

    Det ar valdigt anvandbart om du har en blandad stable/testing-miljo och
    vill lista alla paket som ar fran testing och kan uppgraderas i
    testing.

    apt-show-versions anvander mellanlagring (cache) av statusinformation
    for installerade och tillgangliga paket. Om du kor apt-show-versions
    som root kommer cachen att uppdateras om det behovs. Om du kor som
    icke-root kommer den senaste tillgangliga informationen men kan inte
    uppdatera cachen. Om du kor som root med vaxeln -i kommer cachen
    startas upp eller bara uppdateras.

KORT BESKR

    apt-show-versions [-h] [[-p] paketnamn] [-a] [-b]

OPTIONS

    Om du inte anger nagra flaggor kommer statusen av alla installerade
    paket att skrivas ut.

    -p paket, --package=paket
      Skriv ut tillgangliga och installerade versioner for angivna |
      <paket>. Du kan ocksa ange ett paketnamn utan flaggan B <-p>. Om -p
      och ett paketnamn saknas kommer alla installerade paket visas.

    -r, --regex
      tolka paket fran flaggan -p som ett regex.

    -R, --regex-all
      like --regex, but also show matching packages which are not
      installed

    -u, --upgradeable
      Skriv endast ut uppgraderingsbara paket

    -a, --allversions
      Skriv ut alla tillgangliga versioner av de valda paketen

    -b, --brief
      Skriv bara ut paketnamn/distribution for uppgraderingsbara paket

    -v, --verbose
      Skriver ut informativa meddelanden.

    -i, --initialize
      Starta upp eller uppdatera paketcache bara (som root). Gor detta
      varje gang nar statusen for de installerade eller tillgangliga
      paketen har andrats.

    -stf fil, --status-file=fil
      Anvand fil som dpkg:s statusfil istallet for /var/lib/dpkg/status

    -ld katalog, --list-dir=katalog
      Anvand | <katalog> som sokvag till apt:s listfiler istallet for
      /var/state/apt/lists/ eller /var/lib/apt/lists/

    -h, --help
      Skriver ut hjalp for kommandoraden.

AVSLUTNINGSKODER

    0  Inget fel

    1  Wrong usage

    2  apt-show-versions har anropats med exakt ett paket och
      uppgraderingsvalet installt, men paketet ar uppdaterat. Eftersom
      ingen utskrift har begarts sa kommer denna avslutningskod att
      signaleras i detta fall.

    255 Ospecificerat fel

EXEMPEL

    Om du vill veta om alla dina installerade paket om de ar de senaste
    eller uppgraderingsbara, anvand da:

      apt-show-versions

    Om du vill ha en lista pa alla uppgraderingsbara paket:

      apt-show-versions -u

    For att fa en lista av alla tillgangliga versioner av libc6:

      apt-show-versions -a -p libc6

    To get information about several packages:

      apt-show-versions dpkg apt

      apt-show-versions -r ^texlive

    For att uppgradera alla paket i testing:

      apt-get install `apt-show-versions -u -b | fgrep testing`

UPPHOVSMAN

    Christoph Martin, martin@uni-mainz.de

SE OCKSoA

    apt(8), dpkg(1)