Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    ark - Ett arkiveringsverktyg för KDE

SYNOPSIS

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f suffix] [-p] [-t fil] [-d] [-o katalog]
      [Generella väljare för KDE] [Generella väljare för Qt(TM)]

BESKRIVNING

    Ark är ett program för att hantera diverse komprimerade filformat i
    KDE-miljön. Arkiv kan visas, packas upp, skapas och ändras inne i Ark.
    Programmet hanterar diverse format som tar, gzip, bzip2, zip och rar
    (om lämpliga bibliotek eller kommandoradsprogram är installerade).

ANVÄNDNINGSLÄGEN

    Ark kan antingen användas som ett fristående program med grafiskt
    användargränssnitt, samt som ett kommandoradsprogram för att utföra
    vissa specifika uppgifter.

    Om det startas utan väljarna -b (--batch) eller -c (--add), startas Ark
    som ett vanligt program med grafiskt användargränssnitt.

    När alternativet -b (--batch) används, kan Ark användas för att packa
    upp innehållet i en eller flera filer direkt från kommandoraden, utan
    att starta dess grafiska användargränssnitt.

    När alternativet -c (--add) används, frågar Ark efter filer som ska
    läggas till i ett nytt arkiv eller i ett befintligt arkiv.

VÄLJARE

    -d, --dialog
      Visa en dialogruta för att ange alternativ för åtgärderna batch
      eller add.

    -o, --destination katalog
      Ställ in standardkatalogen för uppackning till katalog. Om den inte
      anges, används aktuell sökväg.

  Väljare för att lägga till filer
    -c, --add
      Fråga användaren efter namnet på arkivet och lägg till angivna
      filer i det. Avsluta när det är färdigt.

    -t, --add-to filnamn
      Lägg till angivna filer i filnamn. Skapa arkivet om det inte finns.
      Avsluta när det är färdigt.

    -p, --changetofirstpath
      Byt arbetskatalog till den första posten och lägg till alla andra
      poster i förhållande till den.

    -f, --autofilename suffix
      Välj automatiskt filnamn med valt suffix (till exempel rar, tar.gz,
      zip, eller någon annan typ som stöds).

  Alternativ för uppackning i bakgrunden
    b, --batch
      Använd bakgrundsgränssnittet istället för den vanliga dialogrutan.
      Alternativet är underförstått om mer än en webbadress anges.

    -e, --autodestination
      Destinationsvärdet ställs in till sökvägen för den första filen som
      anges.

    -a, --autosubfolder
      Arkivets innehåll läses, och om det detekteras att det inte
      innehåller en enda katalog, skapas en underkatalog med arkivnamnet.

EXEMPEL

    ark --batch arkiv.tar.bz2
      Packar upp arkiv.tar.bz2 i arbetskatalogen utan att visa något
      grafiskt användargränssnitt.

    ark -b -d arkiv.tar.bz2 arkiv2.zip
      Visar först en dialogruta med uppackningsalternativ och packar
      därefter upp både arkiv.tar.bz2 och arkiv2.zip i katalogen som
      väljes i dialogrutan.

    ark --add-to mitt-arkiv.zip foto1.jpg text.txt
      Skapar mitt-arkiv.zip om det inte finns och lägger därefter till
      foto1.jpg och text.txt i det.

UPPHOVSMÄN

    Ark underhålls för närvarande av Harald Hvaal haraldhv@stud.ntnu.no och
    Raphael Kubo da Costa kubito@gmail.com.

    Den här manualsidan skrevs först av Lauri Watts lauri@kde.org 2005 för
    KDE 3.4 och uppdaterades senare 2009 av Raphael Kubo da Costa
    kubito@gmail.com.

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>
      Author.