Provided by: asclock_2.0.12-19_i386 bug

NAMN

    asclock - Klocka för AfterStep

SYNOPSIS

    asclock [ -help] [-12 | -24] [-shape]
        [-position [+|-]x[+|-]y]
        [-exe program]
        [-theme katalog]
        [-led frg]
        [-noblink]
        [-dock]
        [-version]

BESKRIVNING

    asclock  är  en  klocka  som  ska  emulera  funktioner  i
    datum/tid-applikationen från operativsystemet NEXTSTEP(tm). asclock har
    stöd för flera språk, militär tid så väl som tolvtimmars tid,
    applikationsexekvering och shape-utökningen till X-Windows.

INSTÄLLNINGSALTERNATIV

    -help
       visare anvädningsinformationen
           användning: asclock [-flaggor ...]
           flaggorna kan vara någon av:
             -12           12 timmars format
             -24           24 timmars format
             -exe <program>     program att starta vid klick
             -led <färg>      färglägg LED
             -position [+|-]x[+|-]y position för asclock
             -shape         utan underlag
             -theme <dir>      katalog med tema
             -noblink        blinka inte
             -dock          utan fönsterlister
             -version        visa versionsinformation

    -12 eller -24
       anger önskat tidsformat, antingen tolvtimmar med AM/PM (-12)
       eller militärtid (-24). Om inget alternativ anges används
       militär tid.

    -shape
       aktiverar stöd för shaped-windows i  asclock.  När  detta
       alternativ aktiveras kommer asclock fönster endast att vara
       själva LED- och datum-rutorna. Som standard är shaped-windows
       avaktiverat och klockan kommer att visas ovanpå en 64 gånger 64
       pixlars bas.

    -led <färg >
       anger färgen för LED. För att ta reda på vilka färger som är
       tillgängliga prova showrgb(1) (del av X11).

    -position [+|-]x[+|-]y
       anger  ursprungspositionen  för asclock. [+|-]  funkar som
       standard X-Windows x/y-geometrialternativ.

    -exe <program>
       anger vilket program som ska köras när pekaren aktiveras ovanpå
       asclock. För att köra en applikation med parametrar ska du anger
       citattecken runt kommandot. Se exempel nedan...

    -noblink
       anger om asclock ska blinka.

    -theme <dir>
       anger vilket tema som ska användas. Ett tema består av en
       katalog med 8 xpm-filer och en positionsfil kallad "config". Läs
       Themes-sektionen.

    -dock
       anger att fönsterhanteraren inte ska placera fönsterlister runt
       asclock, praktiskt för att placera den i systembrickan på Window
       Maker. Observera att detta alternativ gör att asclock ignorerar
       positionen som satts med -position (om någon).

ANVÄNDNING

    asclock kan köras på många olika sätt. Det vanligaste är att starta på
    kommandoraden:

      [user@host] ~% asclock -12 -exe 'xlock -mode hop' &

    Ett annat sätt att köra asclock är genom fönsterhanteraren:

      *Wharf - - MaxSwallow "asclock"  asclock -theme shape -12&

    Denna rad placeras i filen .steprci användarens hemkatalog och kommer
    att få till följd att asclock visas med shape-utökningen som en knapp
    på Wharf (1)-fältet i fönsterhanteraren afterstep (1).

TEMAN

    Ett tema består av en katalog med åtta xpm-filer och en positionsfil
    kallad "config". Alla delar i xpm-filen måste ha samma bredd och höjd,
    förutom kolon-teckenet som är hälften så brett  som  siffrorna.
    Pixelkartorna  kallas  clock.xpm,  date.xpm,  led.xpm,  month.xpm,
    weekday.xpm, hour.xpm, minute.xpm, second.xpm.  För  en  komplett
    beskrivning av formatet titta i README.THEMES.

BUGGAR

    det finns inga buggar :)

UPPHOVSRÄTT

    Copyright 1996, Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch>. No guarantees or
    warranties or anything are provided or implied in any way whatsoever.
    Use this program at your own risk. Permission to use this program for
    any purpose is given, as long as the copyright is kept intact.
    Kommentarer på översättningen kan sändas till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

FÖRFATTARE

    Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch> -- programmet

    Dan Weeks <dan@mango.sfasu.edu> -- manualsidan