Provided by: asclock_2.0.12-19_i386 bug

NAMN

    asclock - Klocka for AfterStep

SYNOPSIS

    asclock [ -help] [-12 | -24] [-shape]
        [-position [+|-]x[+|-]y]
        [-exe program]
        [-theme katalog]
        [-led f"arg]
        [-noblink]
        [-dock]
        [-version]

BESKRIVNING

    asclock  ar  en  klocka  som  ska  emulera  funktioner  i
    datum/tid-applikationen fran operativsystemet NEXTSTEP(tm). asclock har
    stod for flera sprak, militar tid sa val som tolvtimmars tid,
    applikationsexekvering och shape-utokningen till X-Windows.

INST"ALLNINGSALTERNATIV

    -help
       visare anvadningsinformationen
           anvandning: asclock [-flaggor ...]
           flaggorna kan vara nagon av:
             -12           12 timmars format
             -24           24 timmars format
             -exe <program>     program att starta vid klick
             -led <farg>      farglagg LED
             -position [+|-]x[+|-]y position for asclock
             -shape         utan underlag
             -theme <dir>      katalog med tema
             -noblink        blinka inte
             -dock          utan fonsterlister
             -version        visa versionsinformation

    -12 eller -24
       anger onskat tidsformat, antingen tolvtimmar med AM/PM (-12)
       eller militartid (-24). Om inget alternativ anges anvands
       militar tid.

    -shape
       aktiverar stod for shaped-windows i  asclock.  Nar  detta
       alternativ aktiveras kommer asclock fonster endast att vara
       sjalva LED- och datum-rutorna. Som standard ar shaped-windows
       avaktiverat och klockan kommer att visas ovanpa en 64 ganger 64
       pixlars bas.

    -led <farg >
       anger fargen for LED. For att ta reda pa vilka farger som ar
       tillgangliga prova showrgb(1) (del av X11).

    -position [+|-]x[+|-]y
       anger  ursprungspositionen  for asclock. [+|-]  funkar som
       standard X-Windows x/y-geometrialternativ.

    -exe <program>
       anger vilket program som ska koras nar pekaren aktiveras ovanpa
       asclock. For att kora en applikation med parametrar ska du anger
       citattecken runt kommandot. Se exempel nedan...

    -noblink
       anger om asclock ska blinka.

    -theme <dir>
       anger vilket tema som ska anvandas. Ett tema bestar av en
       katalog med 8 xpm-filer och en positionsfil kallad "config". Las
       Themes-sektionen.

    -dock
       anger att fonsterhanteraren inte ska placera fonsterlister runt
       asclock, praktiskt for att placera den i systembrickan pa Window
       Maker. Observera att detta alternativ gor att asclock ignorerar
       positionen som satts med -position (om nagon).

ANV"ANDNING

    asclock kan koras pa manga olika satt. Det vanligaste ar att starta pa
    kommandoraden:

      [user@host] ~% asclock -12 -exe 'xlock -mode hop' &

    Ett annat satt att kora asclock ar genom fonsterhanteraren:

      *Wharf - - MaxSwallow "asclock"  asclock -theme shape -12&

    Denna rad placeras i filen .steprci anvandarens hemkatalog och kommer
    att fa till foljd att asclock visas med shape-utokningen som en knapp
    pa Wharf (1)-faltet i fonsterhanteraren afterstep (1).

TEMAN

    Ett tema bestar av en katalog med atta xpm-filer och en positionsfil
    kallad "config". Alla delar i xpm-filen maste ha samma bredd och hojd,
    forutom kolon-teckenet som ar halften sa brett  som  siffrorna.
    Pixelkartorna  kallas  clock.xpm,  date.xpm,  led.xpm,  month.xpm,
    weekday.xpm, hour.xpm, minute.xpm, second.xpm.  For  en  komplett
    beskrivning av formatet titta i README.THEMES.

BUGGAR

    det finns inga buggar :)

UPPHOVSR"ATT

    Copyright 1996, Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch>. No guarantees or
    warranties or anything are provided or implied in any way whatsoever.
    Use this program at your own risk. Permission to use this program for
    any purpose is given, as long as the copyright is kept intact.
    Kommentarer pa oversattningen kan sandas till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

F"ORFATTARE

    Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch> -- programmet

    Dan Weeks <dan@mango.sfasu.edu> -- manualsidan