Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVNING

    cheatmake används för att spara tid vid omkompilering. Det kan lura
    make att hoppa över filer som inte har ändrats på ett meningsfullt
    sätt. Det kan till exempel användas när du ändrar en kommentar i en
    fil, men inte själva koden.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

    hidechange fil
      Döljer faktum att filen ändrades genom att ställa in tidsstämpeln
      till det förgångna. Använd med försiktighet!

    show
      Listar vilka filer som make för närvarande behöver bygga om

    why fil
      Förklarar varför make måste bygga om filen

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och
      byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är
      kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    make(1)

UPPHOVSMÄN

    cheatmake är skrivet av David Faure faure@kde.org. Den här manualsidan
    är framtagen av Ben Burton bab@debian.org för Debians GNU/Linux-system
    (men kan användas av andra).

[FIXME: source]         6:e mars, 2003          CHEATMAKE(1)