Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    checkXML - Ett XML-kontrollverktyg for KDE DocBook XML-dokument.

SYNOPSIS

    checkXML [filnamn]

BESKRIVNING

    checkXML ar ett verktyg for att kontrollera syntaxfel i KDE DocBook
    XML-filer. Det kan ocksa anvandas for andra DocBook-baserade XML-filer,
    men du ska anvanda det mindre specifika verktyget xmllint(1) om du inte
    skriver eller pa annat satt arbetar med KDE-dokumentation.

SE OCKSoA

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

[FIXME: source]          2003-07-03            CHECKXML(1)