Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile från en Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [relativ_skvg/Makefile] [relativ_skvg]

BESKRIVNING

    create_makefile skapar Makefile.in och Makefile i en underkatalog som
    innehåller en Makefile.am. Skriptet sparar tid jämfört med att köra om
    configure helt och hållet.

    Observera att du måste ange sökvägen till önskad Makefile Makefile.am
    (även om det slutliga /Makefile kan utelämnas).

    Skriptet kan köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller
    configure) eller från någon av dess underkataloger.

    Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se
    miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och
      byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är
      ~/src/kdesdk och byggkatalogen är ~/src/kdesdk-obj, då ska
      OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    create_makefiles(1)

UPPHOVSMÄN

    create_makefile är skrivet av David Faure faure@kde.org. Den här
    manualsidan är framtagen av Ben Burton bab@debian.org för Debians
    GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

[FIXME: source]         8:e mars, 2003         CREATE_MAKEFILE