Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog

SYNOPSIS

    create_makefiles [katalog]

BESKRIVNING

    create_makefiles skapar om alla Makefile i katalog och dess underkataloger (rekursivt)
    från motsvarande Makefile.am mallar.

    Skriptet måste köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller configure). Skriptet
    sparar tid jämfört med att köra om configure helt och hållet.

    Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se miljövariablerna nedan), antas att
    varje Makefile.am och Makefile.in hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile
    hör hemma under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild
    från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till
    källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om
      källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux,
      så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen.
      Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT
      ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    create_makefile(1) make(2)

UPPHOVSMÄN

    create_makefiles är skrivet av David Faure faure@kde.org.

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton bab@debian.org för Debians GNU/Linux-system
    (men kan användas av andra).

                                        CREATE_MAKEFILES()