Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog

SYNOPSIS

    create_makefiles [katalog]

BESKRIVNING

    create_makefiles skapar om alla Makefile i katalog och dess
    underkataloger (rekursivt) fran motsvarande Makefile.am mallar.

    Skriptet maste koras fran toppnivakatalogen (den som innehaller
    configure). Skriptet sparar tid jamfort med att kora om configure helt
    och hallet.

    Om kallkodskatalogen skiljer sig fran byggkatalogen (se
    miljovariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hor hemma under kallkodskatalogen och att varje Makefile hor hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

MILJ"O

    En av foljande variabler (men inte bada) ska vara angiven om
    kallkodskatalogen ar skild fran byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt ar en underkatalog till kallkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR anvandas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      kallkodskatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar kdesdk och
      byggkatalogen ar kdesdk/obj-i386-linux, sa ska OBJ_SUBDIR stallas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som anvands for att transformera kallkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om kallkodskatalogen till exempel ar
      kdesdk/obj-i386-linux da ska OBJ_REPLACEMENT stallas in till
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSoA

    create_makefile(1) make(2)

UPPHOVSM"AN

    create_makefiles ar skrivet av David Faure faure@kde.org.

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burton bab@debian.org for
    Debians GNU/Linux-system (men kan anvandas av andra).

                              CREATE_MAKEFILES()