Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog

SYNOPSIS

    create_makefiles [katalog]

BESKRIVNING

    create_makefiles skapar om alla Makefile i katalog och dess
    underkataloger (rekursivt) från motsvarande Makefile.am mallar.

    Skriptet måste köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller
    configure). Skriptet sparar tid jämfört med att köra om configure helt
    och hållet.

    Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se
    miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
      Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
      källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och
      byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas
      in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen
      till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är
      kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

    create_makefile(1) make(2)

UPPHOVSMÄN

    create_makefiles är skrivet av David Faure faure@kde.org.

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton bab@debian.org för
    Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

                              CREATE_MAKEFILES()