Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cvslastchange - Visar den senaste andringen som arkiverats i CVS for en
    fil

SYNOPSIS

    cvslastchange [fil]

BESKRIVNING

    cvslastchange visar den senaste andringen som arkiverats i CVS for en
    fil. Det anvander cvs diff och cvs log for att gora det.

    cvslastchange fungerar for alla CVS-grenar, inte bara HEAD.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

SE OCKSoA

    cvslastlog(1) cvsrevertlast(1) cvs(1)

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         8:e mars, 2003        CVSLASTCHANGE(1)