Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cvslastlog - Skriver ut loggposten för den sista arkiveringen av en fil.

SYNOPSIS

    cvslastlog [filnamn]

BESKRIVNING

    cvslastlog visar loggen som hör ihop med den senaste arkiverigen i CVS för den givna
    filen. Det förlitar sig på versionen hos den lokala filen, inte den på servern.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton <>
      Author.

[FIXME: source]             6:e april, 2003              CVSLASTLOG(1)