Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cvsrevertlast - Gå tillbaka en version för filer i CVS

SYNOPSIS

    cvsrevertlast [filnamn]

BESKRIVNING

    cvsrevertlast används för att gå tillbaka en version för alla filer på
    kommandoraden i CVS. Filerna arkiveras inte.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    cvsblame(1)

AUTHOR

    Ben Burton <>
      Author.

[FIXME: source]   Månad dagnummer, år med fyra bokstäver  CVSREVERTLAST(1)