Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cxxmetric - Enkelt källkodsmått för C och C++

SYNOPSIS

    cxxmetric [fil]

BESKRIVNING

    cxxmetric räknar antal rader kod, kommentarer och mellanrum, och
    beräknar diverse annan statistik för varje given källkodsfil.
    Källkodsfilerna måste vara skrivna i C eller C++.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003          CXXMETRIC(1)