Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    cxxmetric - Enkelt källkodsmått för C och C++

SYNOPSIS

    cxxmetric [fil]

BESKRIVNING

    cxxmetric räknar antal rader kod, kommentarer och mellanrum, och beräknar diverse annan
    statistik för varje given källkodsfil. Källkodsfilerna måste vara skrivna i C eller C++.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003               CXXMETRIC(1)