Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    demangle - Ångra C++ namnbehandling av symboler

SYNOPSIS

    demangle

BESKRIVNING

    demangle läser en lista med C++ behandlade symbolnamn från standardinmatningen och
    konverterar namnen till mänskligt läsbar form på standardutmatningen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

EXEMPEL

    Skapa en fil som heter namn och innehåller följande behandlade symbolnamn:

      _ZNK6Object10metaObjectEv
      _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
      _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Behandlingen av namnen kan därefter tas bort enligt följande:

      exempel$ demangle < namn
      Object::metaObject() const
      QPtrList<Arrow>::clear()
      construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

SE OCKSÅ

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003               DEMANGLE(1)