Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-checkbuilddeps - kontrollera byggberoenden och -konflikter

SYNOPS

    dpkg-checkbuilddeps [flagga...] [control-fil]

BESKRIVNING

    Detta  program  kontrollerar installerade paket på systemet mot byggberoenden och
    -konflikter som listas i filen control. Om de inte uppfylls, visas de och programmet
    avslutas med en felstatus som inte är noll.

    Som  standard läses debian/control, men ett alternativt styrfilnamn kan anges på
    kommandoraden.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -B   Ignorera Build-Depends-Indep-rader. Använd om inga arkitekturoberoende paket skall
       byggas.

    -d byggberoendesträng

    -c byggkonfliktsträng
       Använd de angivna byggberoendena/-konflikterna istället för de som står i filen
       debian/control.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2001 Joey Hess

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.