Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-distaddfile - lägg till poster i debian/files

SYNOPS

    dpkg-distaddfile [flagga...] filnamn sektion prioritet

BESKRIVNING

    dpkg-distaddfile  lägger  till  en post för en namngiven fil i
    debian/files.

    Det tar tre argument som inte är flaggor - filnamn, sektion och
    prioritet för .changes-filen.

    Filnamnet anges relativt till katalogen där dpkg-genchanges förväntas
    finna filerna, normalt .., snarare än som en sökväg relativ till den
    aktuella katalogen när dpkg-distaddfile körs.

FLAGGOR

    -ffillisfile
       Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här,
       istället för att använda debian/file.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan över genererade filer so ingår i insändningen som
       förbereds. dpkg-distaddfile kan användas för att lägga till
       ytterligare filer.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.