Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-distaddfile - lägg till poster i debian/files

SYNOPS

    dpkg-distaddfile [flagga...] filnamn sektion prioritet

BESKRIVNING

    dpkg-distaddfile lägger till en post för en namngiven fil i debian/files.

    Det tar tre argument som inte är flaggor - filnamn, sektion och prioritet för
    .changes-filen.

    Filnamnet anges relativt till katalogen där dpkg-genchanges förväntas finna filerna,
    normalt  ..,  snarare än som en sökväg relativ till den aktuella katalogen när
    dpkg-distaddfile körs.

FLAGGOR

    -ffillisfile
       Läs eller skriv listan över filer som skall sändas in här, istället för att använda
       debian/file.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan  över  genererade  filer  so  ingår  i  insändningen som förbereds.
       dpkg-distaddfile kan användas för att lägga till ytterligare filer.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.