Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-mergechangelogs - trevagssammanslagning av Debianandringsloggar

SYNOPS

    dpkg-mergechangelogs [flaggor...] gammal ny-a ny-b [ut]

BESKRIVNING

    Programmet  kommer  anvanda  de  3  angivna  versionerna  av
    Debianandringsloggen for att skapa en sammanslagen andringsloggfil. Den
    skapade andringsloggen sparas i filen ut eller skrivs ut pa standard ut
    om den parametern inte anges.

    Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte
    sta i konflikt med varandra, de slas helt enkelt ihop i ratt ordning
    (enligt minskade versionsnummer). Nar --merge-prereleases  anvands
    ignoreras  versionsnumret  efter det sista tilde-tecknet, sa att
    1.0-1~exp1 och 1.0-1~exp5 anges  vara  samma  post.  Nar  samma
    versionsnummer ar tillganglig i bade ny-a och ny-b gors ett forsok pa
    en vanlig radbaserad trevagssammanslagning (forutsatt att modulen
    Algorithm::Merge  ar  tillganglig  --  den  ingar  i  paketet
    libalgorithm-merge-perl -- om inte far du en global konflikt pa
    innehallet i posten).

FLAGGOR

    --merge-prereleases, -m
       Ignorera delen efter det sista tilde-tecknet i versionsnumret
       vid versionsjamforelse for att ta reda pa om tva poster anses
       vara densamma eller inte.

       Det kan vara anvandarbart om du anvander samma andringsloggpost
       men okar versionsnumret med jamna mellanrum. Till exempel kanske
       du har 2.3-1~exp1, 2.3-1~exp2, ... fram till den officiella
       utgavan 2.3-1 och de har alla samma andringsloggpost som har
       vaxt fram over tid.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

BEGR"ANSNINGAR

    Allt  som  inte  tolkas  av  Dpkg::Changelog  forsvinner  under
    sammanslagningen. Det kan galla saker som vim-lagesrader, kommentarer
    som inte skulle vara dar, osv.

INTEGRATION MED GIT

    Om  du  vill  anvanda  det  har  programmet  for att sla ihop
    Debianandringsloggar i ett Git-arkiv maste du forst registrera en ny
    sammanslagningsdrivrutin  (merge  driver)  i  .git/config  eller
    ~/.gitconfig:

    [merge "dpkg-mergechangelogs"]
      name = debian/changelog-sammanslagningsdrivrutin
      driver = dpkg-mergechangelogs -m %O %A %B %A

    Darefter maste du stalla in merge-attributet pa debian/changelog-filen,
    antingen  i  .gitattributes  i  sjalv  arkivet,  eller  i
    .git/info/attributes:

    debian/changelog merge=dpkg-mergechangelogs

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2009-2010 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.