Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-mergechangelogs - trevägssammanslagning av Debianändringsloggar

SYNOPS

    dpkg-mergechangelogs [flaggor...] gammal ny-a ny-b [ut]

BESKRIVNING

    Programmet kommer använda de 3 angivna versionerna av Debianändringsloggen för att skapa
    en sammanslagen ändringsloggfil. Den skapade ändringsloggen sparas i filen ut eller skrivs
    ut på standard ut om den parametern inte anges.

    Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte stå i konflikt med
    varandra, de slås helt enkelt ihop i rätt ordning (enligt minskade versionsnummer). När
    --merge-prereleases används ignoreras versionsnumret efter det sista tilde-tecknet, så att
    1.0-1~exp1 och 1.0-1~exp5 anges vara samma post. När samma versionsnummer är tillgänglig i
    både ny-a och ny-b görs ett försök på en vanlig radbaserad trevägssammanslagning
    (förutsatt att modulen Algorithm::Merge är tillgänglig —  den  ingår  i  paketet
    libalgorithm-merge-perl — om inte får du en global konflikt på innehållet i posten).

FLAGGOR

    --merge-prereleases, -m
       Ignorera  delen  efter  det  sista  tilde-tecknet  i  versionsnumret  vid
       versionsjämförelse för att ta reda på om två poster anses vara densamma eller inte.

       Det kan vara användarbart om du använder samma ändringsloggpost men  ökar
       versionsnumret med jämna mellanrum. Till exempel kanske du har 2.3-1~exp1,
       2.3-1~exp2, ... fram till den officiella utgåvan 2.3-1 och de har alla samma
       ändringsloggpost som har växt fram över tid.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

BEGRÄNSNINGAR

    Allt som inte tolkas av Dpkg::Changelog försvinner under sammanslagningen. Det kan gälla
    saker som vim-lägesrader, kommentarer som inte skulle vara där, osv.

INTEGRATION MED GIT

    Om du vill använda det här programmet för att slå ihop Debianändringsloggar i ett
    Git-arkiv måste du först registrera en ny sammanslagningsdrivrutin (merge driver) i
    .git/config eller ~/.gitconfig:

    [merge "dpkg-mergechangelogs"]
      name = debian/changelog-sammanslagningsdrivrutin
      driver = dpkg-mergechangelogs -m %O %A %B %A

    Därefter måste du ställa in merge-attributet på debian/changelog-filen, antingen i
    .gitattributes i själv arkivet, eller i .git/info/attributes:

    debian/changelog merge=dpkg-mergechangelogs

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2009-2010 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.