Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-mergechangelogs - trevägssammanslagning av Debianändringsloggar

SYNOPS

    dpkg-mergechangelogs [flaggor...] gammal ny-a ny-b [ut]

BESKRIVNING

    Programmet  kommer  använda  de  3  angivna  versionerna  av
    Debianändringsloggen för att skapa en sammanslagen ändringsloggfil. Den
    skapade ändringsloggen sparas i filen ut eller skrivs ut på standard ut
    om den parametern inte anges.

    Enskilda poster identifieras av sitt versionsnummer och de antas inte
    stå i konflikt med varandra, de slås helt enkelt ihop i rätt ordning
    (enligt minskade versionsnummer). När --merge-prereleases  används
    ignoreras  versionsnumret  efter det sista tilde-tecknet, så att
    1.0-1~exp1 och 1.0-1~exp5 anges  vara  samma  post.  När  samma
    versionsnummer är tillgänglig i både ny-a och ny-b görs ett försök på
    en vanlig radbaserad trevägssammanslagning (förutsatt att modulen
    Algorithm::Merge  är  tillgänglig  —  den  ingår  i  paketet
    libalgorithm-merge-perl — om inte får du en global konflikt på
    innehållet i posten).

FLAGGOR

    --merge-prereleases, -m
       Ignorera delen efter det sista tilde-tecknet i versionsnumret
       vid versionsjämförelse för att ta reda på om två poster anses
       vara densamma eller inte.

       Det kan vara användarbart om du använder samma ändringsloggpost
       men ökar versionsnumret med jämna mellanrum. Till exempel kanske
       du har 2.3-1~exp1, 2.3-1~exp2, ... fram till den officiella
       utgåvan 2.3-1 och de har alla samma ändringsloggpost som har
       växt fram över tid.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

BEGRÄNSNINGAR

    Allt  som  inte  tolkas  av  Dpkg::Changelog  försvinner  under
    sammanslagningen. Det kan gälla saker som vim-lägesrader, kommentarer
    som inte skulle vara där, osv.

INTEGRATION MED GIT

    Om  du  vill  använda  det  här  programmet  för att slå ihop
    Debianändringsloggar i ett Git-arkiv måste du först registrera en ny
    sammanslagningsdrivrutin  (merge  driver)  i  .git/config  eller
    ~/.gitconfig:

    [merge "dpkg-mergechangelogs"]
      name = debian/changelog-sammanslagningsdrivrutin
      driver = dpkg-mergechangelogs -m %O %A %B %A

    Därefter måste du ställa in merge-attributet på debian/changelog-filen,
    antingen  i  .gitattributes  i  själv  arkivet,  eller  i
    .git/info/attributes:

    debian/changelog merge=dpkg-mergechangelogs

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2009-2010 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.