Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-name - byt namnet på Debianpaket till det fullständiga paketnamnet

SYNOPS

    dpkg-name [flagga...] [--] fil...

BESKRIVNING

    Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahåller
    ett enkelt sätt att byta namn på Debianpaket till deras fullständiga
    paketnamn.   Ett   fullständigt   paketnamn   består   av
    paket_version_arkitektur.pakettyp och anges av control-filen i paketet.
    Version-delen av filnamnet består av uppströmsversionsinformation och
    kan eventuellt följas av ett bindestreck och revisionsinformationen.
    Pakettyp-delen kommer från fältet package-type om det finns, annars
    deb.

FLAGGOR

    -a, --no-architecture
       Destinationsfilnamnet kommer inte att innehålla information om
       arkitektur.

    -k, --symlink
       Skapa en symbolisk länk istället för att flytta.

    -o, --overwrite
       Befintliga filer kommer att skrivas över om de har samma namn
       som destinationsfilnamnet.

    -s, --subdir [katalog]
       Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i
       argumentet existerar kommer filerna att flyttas in i den
       katalogen, om inte kommer namnet på målkatalogen att hämtas från
       sektionsfältet i styrdelen av paketet. Målkatalogen kommer vara
       "unstable/binary-arkitekursektion". Om sektionen inte hittas i
       styrfilen  antas  "no-section",  och i så fall, samt för
       sektionerna  "non-free"  och  "contrib",  är  målkatalogen
       "sektion/binary-arkitektur". Sektionsfältet är inte nödvändigt,
       så flera paket hamnar i katalogen "no-section". Använd den här
       flaggan med tillförsikt, den kan vara rörig.

    -c, --create-dir
       Flaggan  kan  användas  tillsammans med -s-flaggan. Om en
       målkatalog inte existerar kommer den att skapas automatiskt.
       Använd denna flagga försiktigt.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    -v, --version
       Visar version och avslutar.

EXEMPEL

    dpkg-name bar-foo.deb
       Filen  "bar-foo.deb"  kommer  att  få  det  nya  namnet
       bar-foo_1.0-2_i386.deb eller något liknande (beroende på vilken
       information som hittas i styrdelen av "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alla filer med ändelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess
       underkataloger kommer att få sina namn ersatta med dpkg-name, om
       så behövs, till namn utan arkitekturinformation.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Gör inte  här. Ditt arkiv kommer att röras till helt och
       hållet eftersom många paket inte har någon sektionsinformation.
       Gör inte här.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Kan användas när nya paket byggs.

PROGRAMFEL

    Vissa paket följer inte namnstrukturen paket_version_arkitektur.deb.
    Paket vars namn ändrats med dpkg-name kommer följa denna struktur.
    Normalt påverkar detta inte hur dselect(1)/dpkg(1) installerar paket,
    men vissa andra installationsverktyg kan vara beroende av denna
    namngivningsstruktur.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995, 1996 Erick Branderhorst

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.