Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-name - byt namnet på Debianpaket till det fullständiga paketnamnet

SYNOPS

    dpkg-name [flagga...] [--] fil...

BESKRIVNING

    Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahåller ett enkelt sätt att
    byta namn på Debianpaket till deras fullständiga paketnamn. Ett fullständigt paketnamn
    består  av paket_version_arkitektur.pakettyp och anges av control-filen i paketet.
    Version-delen av filnamnet består av uppströmsversionsinformation och kan eventuellt
    följas av ett bindestreck och revisionsinformationen. Pakettyp-delen kommer från fältet
    package-type om det finns, annars deb.

FLAGGOR

    -a, --no-architecture
       Destinationsfilnamnet kommer inte att innehålla information om arkitektur.

    -k, --symlink
       Skapa en symbolisk länk istället för att flytta.

    -o, --overwrite
       Befintliga filer kommer att skrivas  över  om  de  har  samma  namn  som
       destinationsfilnamnet.

    -s, --subdir [katalog]
       Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i argumentet
       existerar kommer filerna att flyttas in i den katalogen, om inte kommer namnet på
       målkatalogen att hämtas från sektionsfältet i styrdelen av paketet. Målkatalogen
       kommer vara "unstable/binary-arkitekursektion". Om sektionen inte  hittas  i
       styrfilen antas "no-section", och i så fall, samt för sektionerna "non-free" och
       "contrib", är målkatalogen "sektion/binary-arkitektur". Sektionsfältet är inte
       nödvändigt, så flera paket hamnar i katalogen "no-section". Använd den här flaggan
       med tillförsikt, den kan vara rörig.

    -c, --create-dir
       Flaggan kan användas tillsammans med -s-flaggan. Om en målkatalog inte existerar
       kommer den att skapas automatiskt. Använd denna flagga försiktigt.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    -v, --version
       Visar version och avslutar.

EXEMPEL

    dpkg-name bar-foo.deb
       Filen "bar-foo.deb" kommer att få det nya namnet bar-foo_1.0-2_i386.deb eller något
       liknande (beroende på vilken information som hittas i styrdelen av "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alla filer med ändelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess underkataloger
       kommer att få sina namn ersatta med dpkg-name, om så behövs, till namn utan
       arkitekturinformation.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Gör inte här. Ditt arkiv kommer att röras till helt och hållet eftersom många
       paket inte har någon sektionsinformation. Gör inte här.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Kan användas när nya paket byggs.

PROGRAMFEL

    Vissa paket följer inte namnstrukturen paket_version_arkitektur.deb. Paket vars namn
    ändrats med dpkg-name kommer följa denna struktur. Normalt påverkar detta inte hur
    dselect(1)/dpkg(1) installerar paket, men vissa andra installationsverktyg kan vara
    beroende av denna namngivningsstruktur.

SE ÄVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995, 1996 Erick Branderhorst

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.