Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-name - byt namnet pa Debianpaket till det fullstandiga paketnamnet

SYNOPS

    dpkg-name [flagga...] [--] fil...

BESKRIVNING

    Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahaller
    ett enkelt satt att byta namn pa Debianpaket till deras fullstandiga
    paketnamn.   Ett   fullstandigt   paketnamn   bestar   av
    paket_version_arkitektur.pakettyp och anges av control-filen i paketet.
    Version-delen av filnamnet bestar av uppstromsversionsinformation och
    kan eventuellt foljas av ett bindestreck och revisionsinformationen.
    Pakettyp-delen kommer fran faltet package-type om det finns, annars
    deb.

FLAGGOR

    -a, --no-architecture
       Destinationsfilnamnet kommer inte att innehalla information om
       arkitektur.

    -k, --symlink
       Skapa en symbolisk lank istallet for att flytta.

    -o, --overwrite
       Befintliga filer kommer att skrivas over om de har samma namn
       som destinationsfilnamnet.

    -s, --subdir [katalog]
       Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i
       argumentet existerar kommer filerna att flyttas in i den
       katalogen, om inte kommer namnet pa malkatalogen att hamtas fran
       sektionsfaltet i styrdelen av paketet. Malkatalogen kommer vara
       "unstable/binary-arkitekursektion". Om sektionen inte hittas i
       styrfilen  antas  "no-section",  och i sa fall, samt for
       sektionerna  "non-free"  och  "contrib",  ar  malkatalogen
       "sektion/binary-arkitektur". Sektionsfaltet ar inte nodvandigt,
       sa flera paket hamnar i katalogen "no-section". Anvand den har
       flaggan med tillforsikt, den kan vara rorig.

    -c, --create-dir
       Flaggan  kan  anvandas  tillsammans med -s-flaggan. Om en
       malkatalog inte existerar kommer den att skapas automatiskt.
       Anv"and denna flagga f"orsiktigt.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    -v, --version
       Visar version och avslutar.

EXEMPEL

    dpkg-name bar-foo.deb
       Filen  "bar-foo.deb"  kommer  att  fa  det  nya  namnet
       bar-foo_1.0-2_i386.deb eller nagot liknande (beroende pa vilken
       information som hittas i styrdelen av "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alla filer med andelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess
       underkataloger kommer att fa sina namn ersatta med dpkg-name, om
       sa behovs, till namn utan arkitekturinformation.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       G"or inte soa h"ar. Ditt arkiv kommer att roras till helt och
       hallet eftersom manga paket inte har nagon sektionsinformation.
       G"or inte soa h"ar.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Kan anvandas nar nya paket byggs.

PROGRAMFEL

    Vissa paket foljer inte namnstrukturen paket_version_arkitektur.deb.
    Paket vars namn andrats med dpkg-name kommer folja denna struktur.
    Normalt paverkar detta inte hur dselect(1)/dpkg(1) installerar paket,
    men vissa andra installationsverktyg kan vara beroende av denna
    namngivningsstruktur.

SE "AVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995, 1996 Erick Branderhorst

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.